Amosi 6:14 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Amosi 6:14 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Amosi 6:14 ALB -

Amosi 6:14 ALB

"Sepse ja, o shtëpia e Izraelit," thotë Zoti, Perëndia i ushtrive, "unë do të ngre kundër jush një komb, që do t’ju shtypë nga hyrja e Hamathit deri të përroi i Arabahut".

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Amosi 6:14 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Amosi 6:13 (ALB)
Next Verse
Amosi 7:1 (ALB) »

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Amosi 6:14 ALB -
View New Tab
Picture 03 - Amosi 6:14 ALB -
View New Tab
Picture 04 - Amosi 6:14 ALB -
View New Tab
Picture 05 - Amosi 6:14 ALB -
View New Tab
Picture 06 - Amosi 6:14 ALB -
View New Tab
Picture 07 - Amosi 6:14 ALB -
View New Tab

Amosi 6:14 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Amosi 6:14 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

1 Mbretërve 8:65 ALB Bible Verse Image
1 Mbretërve 8:65 (ALB) »
Në atë kohë Salomoni kremtoi një festë përpara Zotit, Perëndisë tonë, dhe tërë Izraeli qe bashkë me të. Me të u bashkua një kuvend i madh njerëzish, të ardhur nga rrethet e Hamathit deri në përruan e Egjiptit, për shtatë ditë dhe për shtatë ditë të tjera, gjithsej për katërmbëdhjetë ditë.

2 Mbretërve 14:25 ALB Bible Verse Image
2 Mbretërve 14:25 (ALB) »
Ai rivendosi kufijtë e Izraelit nga hyrja e Hamathit në detin e Arahahut, sipas fjalës të Zotit, Perëndisë të Izraelit, të shqiptuar nga profeti Jona, birit të Amitait, që ishte nga Gath-Heferi.

Jeremia 5:15 ALB Bible Verse Image
Jeremia 5:15 (ALB) »
Ja, unë do të sjell kundër jush një komb nga larg, o shtëpi e Izraelit," thotë Zoti. "Éshtë një komb trim, një komb i vjetër, një komb të cilit nuk i njeh gjuhën dhe nuk i kupton fjalët.

Numrat 34:7 ALB Bible Verse Image
Numrat 34:7 (ALB) »
Ky do të jetë kufiri juaj verior: duke u nisur nga Deti i Madh do të caktoni kufirin tuaj deri në malin Hor;

Ezekieli 47:15 ALB Bible Verse Image
Ezekieli 47:15 (ALB) »
Këta do të jenë kufijtë e vendit nga ana e veriut: nga Deti i Madh në drejtim të Hethlonit deri sa të arrijnë në Tsedad,

Isaia 8:4 ALB Bible Verse Image
Isaia 8:4 (ALB) »
sepse para se fëmija të dijë të thotë: "Ati im," o "Nëna ime," pasuritë e Damaskut dhe plaçka e Samarias do të çohen para mbretit të Asirisë".

Isaia 10:5 ALB Bible Verse Image
Isaia 10:5 (ALB) »
Mjerë Asiria, shufra e zemërimit tim, në duart e së cilës ndodhet shkopi i indinjatës sime!

Isaia 7:20 ALB Bible Verse Image
Isaia 7:20 (ALB) »
Atë ditë Zoti me një brisk të marrë hua përtej Lumit, domethënë me mbretin e Asirisë, do të rruajë kokën dhe qimet e këmbëve, si edhe mjekrën.

2 Mbretërve 17:6 ALB Bible Verse Image
2 Mbretërve 17:6 (ALB) »
Në vitin e nëntë të Hoseas, mbreti i Asirisë pushtoi Samarinë, i shpërnguli Izraelitët në Asiri dhe i vendosi në Halah dhe mbi Haborin, lumë i Gozanit, si dhe në qytetet e Medit.

2 Mbretërve 15:29 ALB Bible Verse Image
2 Mbretërve 15:29 (ALB) »
Në kohën e Pekahiahut, mbretit të Izraelit erdhi Tiglath-Pileseri, mbret i Asirisë, dhe pushtoi Ijonin, Abel-Keth-Maakahun, Janoahun, Kedeshin, Hatsorin, Galaadin, Galilenë dhe tërë vendin e Neftalit; dhe i internoi tërë banorët e tyre në Asiri.

Osea 10:5 ALB Bible Verse Image
Osea 10:5 (ALB) »
Banorët e Samarisë do të drithërohen për viçin e Beth-avenit, sepse populli i tij do të mbajë zi për të dhe priftërinjtë e tij që gëzoheshin me të do të dridhen, mbasi lavdia u largua prej tij.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Amos 6:14 (ASV) »
King James Version (KJV)
Amos 6:14 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Amos 6:14 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Amos 6:14 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Amos 6:14 (WEB) »
French Bible (LSG)
Amos 6:14 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Amos 6:14 (LUTH1912) »
Hindi Bible (HINIRV)
आमोस 6:14 (HINIRV) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਆਮੋਸ 6:14 (PANIRV) »
Bengali Bible (BENIRV)
আমোচ 6:14 (BENIRV) »
Marathi Bible (MARIRV)
आमोस 6:14 (MARIRV) »
Gujarati Bible (GUJIRV)
આમોસ 6:14 (GUJIRV) »
Hebrew Bible (HEB)
עמוס 6:14 (HEB) »
Portuguese Bible (BSL)
Amós 6:14 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
A-mốt 6:14 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Amós 6:14 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Amos 6:14 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
阿 摩 司 书 6:14 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
阿 摩 司 書 6:14 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Amos 6:14 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Амос 6:14 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Амос 6:14 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Ámos 6:14 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Амос 6:14 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
アモス書 6:14 (JPN) »
Norwegian Bible (NORSK)
Amos 6:14 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »