Amosi 7:15 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Amosi 7:15 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Amosi 7:15 ALB - Zoti më mori pas kopesë dhe Zoti më tha: - Bible Verse Picture

Amosi 7:15 ALB

Zoti më mori pas kopesë dhe Zoti më tha: "Shko, profetizoi popullit tim të Izraelit".

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Amosi 7:15 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Amosi 7:14 (ALB)

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Amosi 7:15 ALB - Zoti më mori pas kopesë dhe Zoti më tha: - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Amosi 7:15 ALB - Zoti më mori pas kopesë dhe Zoti më tha: - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Amosi 7:15 ALB - Zoti më mori pas kopesë dhe Zoti më tha: - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Amosi 7:15 ALB - Zoti më mori pas kopesë dhe Zoti më tha: - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Amosi 7:15 ALB - Zoti më mori pas kopesë dhe Zoti më tha: - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Amosi 7:15 ALB - Zoti më mori pas kopesë dhe Zoti më tha: - Bible Verse Picture
View New Tab

Amosi 7:15 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Amosi 7:15 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

2 Samuelit 7:8 ALB Bible Verse Image
2 Samuelit 7:8 (ALB) »
Tani do t’i thuash kështu shërbëtorit tim David; Kështu thotë Zoti i ushtrive: "Unë të mora nga vatha, ndërsa shkoje me dele, që ti të bëheshe udhëheqës i Izraelit, i popullit tim.

Ezekieli 2:3 ALB Bible Verse Image
Ezekieli 2:3 (ALB) »
Ai më tha: "O bir njeriu, unë të dërgoj te bijtë e Izraelit, në mes të kombeve rebelë që janë rebeluar kundër meje; ata dhe etërit e tyre kanë ngritur krye kundër meje deri më këtë ditë.

Jeremia 1:7 ALB Bible Verse Image
Jeremia 1:7 (ALB) »
Por Zoti më tha: "Mos thuaj: "Jam një djalosh," sepse ti do të shkosh te të gjithë ata te të cilët do të të dërgoj unë dhe do t’u thuash tërë ato që do të urdhëroj.

Veprat e Apostujve 5:20 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 5:20 (ALB) »
“Shkoni, paraqituni në tempull dhe i shpallni popullit të gjitha fjalët e kësaj jete.”

Veprat e Apostujve 5:29 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 5:29 (ALB) »
Por Pjetri dhe apostujt, duke u përgjigjur, thanë: “Duhet t’i bindemi Perëndisë më shumë sesa njerëzve.

Veprat e Apostujve 1:8 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 1:8 (ALB) »
Ju do të merrni fuqi kur Fryma e Shenjtë do të vijë mbi ju dhe do të bëheni dëshmitarët e mi në Jeruzalem dhe në gjithë Judenë, në Samari dhe deri në skajin e dheut.”

Luka 24:46 ALB Bible Verse Image
Luka 24:46 (ALB) »
dhe u tha atyre: “Kështu është shkruar dhe kështu ishte e nevojshme që Krishti të vuante dhe të ngjallej së vdekuri ditën e tretë,

Mateu 4:18 ALB Bible Verse Image
Mateu 4:18 (ALB) »
Duke ecur gjatë bregut të detit të Galilesë, Jezusi pa dy vëllezër: Simonin, të quajtur Pjetër, dhe Andrean, të vëllanë, të cilët po hidhnin rrjetën në det, sepse ishin peshkatarë;

Mateu 9:9 ALB Bible Verse Image
Mateu 9:9 (ALB) »
Pastaj Jezusi, duke shkuar tutje, pa një burrë që rrinte në doganë, i quajtur Mate, dhe i tha: “Ndiqmë!.” Dhe ai u çua dhe e ndoqi.

Psalmet 78:70 ALB Bible Verse Image
Psalmet 78:70 (ALB) »
Dhe zgjodhi Davidin, shërbëtorin e tij, dhe e mori nga vatha e dhenve,

Veprat e Apostujve 4:20 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 4:20 (ALB) »
Sepse ne nuk mund të mos flasim për ato që kemi parë dhe dëgjuar.”

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Amos 7:15 (ASV) »
King James Version (KJV)
Amos 7:15 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Amos 7:15 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Amos 7:15 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Amos 7:15 (WEB) »
French Bible (LSG)
Amos 7:15 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Amos 7:15 (LUTH1912) »
Hindi Bible (HINIRV)
आमोस 7:15 (HINIRV) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਆਮੋਸ 7:15 (PANIRV) »
Bengali Bible (BENIRV)
আমোচ 7:15 (BENIRV) »
Marathi Bible (MARIRV)
आमोस 7:15 (MARIRV) »
Gujarati Bible (GUJIRV)
આમોસ 7:15 (GUJIRV) »
Hebrew Bible (HEB)
עמוס 7:15 (HEB) »
Portuguese Bible (BSL)
Amós 7:15 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
A-mốt 7:15 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Amós 7:15 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Amos 7:15 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
阿 摩 司 书 7:15 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
阿 摩 司 書 7:15 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Amos 7:15 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Амос 7:15 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Амос 7:15 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Ámos 7:15 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Амос 7:15 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
アモス書 7:15 (JPN) »
Norwegian Bible (NORSK)
Amos 7:15 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »