Amosi 7:5 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Amosi 7:5 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Amosi 7:5 ALB - Atëherë unë i thashë:

Amosi 7:5 ALB

Atëherë unë i thashë: "Zoti, Zoti, oh, jepi fund, pra. Si mund të rezistojë Jakobi, duke qenë se është i vogël?".

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Amosi 7:5 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Amosi 7:4 (ALB)
Next Verse
Amosi 7:6 (ALB) »

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Amosi 7:5 ALB - Atëherë unë i thashë:
View New Tab
Picture 03 - Amosi 7:5 ALB - Atëherë unë i thashë:
View New Tab
Picture 04 - Amosi 7:5 ALB - Atëherë unë i thashë:
View New Tab
Picture 05 - Amosi 7:5 ALB - Atëherë unë i thashë:
View New Tab
Picture 06 - Amosi 7:5 ALB - Atëherë unë i thashë:
View New Tab
Picture 07 - Amosi 7:5 ALB - Atëherë unë i thashë:
View New Tab

Amosi 7:5 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Amosi 7:5 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Psalmet 85:4 ALB Bible Verse Image
Psalmet 85:4 (ALB) »
Na përtëri, o Perëndi i shpëtimit tonë, dhe jepi fund indinjatës sate kundër nesh.

Isaia 1:9 ALB Bible Verse Image
Isaia 1:9 (ALB) »
Në qoftë se Zoti i ushtrive nuk do të na kishte lënë një mbetje të vogël, do të ishim si Sodoma, do t’i ngjisnim Gomorrës.

Isaia 10:25 ALB Bible Verse Image
Isaia 10:25 (ALB) »
Sepse edhe pak kohë dhe indinjata do të marrë fund, ndërsa zemërimi im do të drejtohet për shkatërrimin e tyre.

Jeremia 30:19 ALB Bible Verse Image
Jeremia 30:19 (ALB) »
Prej andej do të dalin këngë falënderimi dhe zëra njerëzish që festojnë; unë do t’i shumoj dhe jo t’i pakësoj; do t’i bëj të nderuar dhe nuk do të poshtërohen më.

Joeli 2:17 ALB Bible Verse Image
Joeli 2:17 (ALB) »
Midis portikut dhe altarit le të qajnë priftërinjtë, ministrat e Zotit, dhe le të thonë: "Fale, o Zot, popullin tënd dhe mos ia lër trashëgiminë tënde turpit apo nënshtrimit nga ana e kombeve. Sepse do të thonë midis popujve: "Ku është Perëndia i tyre?"".

Amosi 7:2 ALB Bible Verse Image
Amosi 7:2 (ALB) »
Kur ato mbaruan së ngrëni barin e tokës, unë thashë: "Zot, Zot, oh, na fal, pra. Si mund të rezistojë Jakobi, duke qenë se është i vogël?".

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Amos 7:5 (ASV) »
King James Version (KJV)
Amos 7:5 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Amos 7:5 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Amos 7:5 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Amos 7:5 (WEB) »
French Bible (LSG)
Amos 7:5 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Amos 7:5 (LUTH1912) »
Hindi Bible (HINIRV)
आमोस 7:5 (HINIRV) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਆਮੋਸ 7:5 (PANIRV) »
Bengali Bible (BENIRV)
আমোচ 7:5 (BENIRV) »
Marathi Bible (MARIRV)
आमोस 7:5 (MARIRV) »
Gujarati Bible (GUJIRV)
આમોસ 7:5 (GUJIRV) »
Hebrew Bible (HEB)
עמוס 7:5 (HEB) »
Portuguese Bible (BSL)
Amós 7:5 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
A-mốt 7:5 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Amós 7:5 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Amos 7:5 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
阿 摩 司 书 7:5 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
阿 摩 司 書 7:5 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Amos 7:5 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Амос 7:5 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Амос 7:5 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Ámos 7:5 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Амос 7:5 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
アモス書 7:5 (JPN) »
Norwegian Bible (NORSK)
Amos 7:5 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »