Amosi 9:14 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Amosi 9:14 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Amosi 9:14 ALB - Do ta kthej nga robëria popullin tim të - Bible Verse Picture

Amosi 9:14 ALB

Do ta kthej nga robëria popullin tim të Izraelit, dhe ata do të rindërtojnë qytetet e shkretuara dhe do të banojnë në to, do të mbjellin vreshta dhe do të pijnë verën e tyre, do të punojnë kopshtet dhe do të hanë frytet e tyre.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Amosi 9:14 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Amosi 9:13 (ALB)

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Amosi 9:14 ALB - Do ta kthej nga robëria popullin tim të - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Amosi 9:14 ALB - Do ta kthej nga robëria popullin tim të - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Amosi 9:14 ALB - Do ta kthej nga robëria popullin tim të - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Amosi 9:14 ALB - Do ta kthej nga robëria popullin tim të - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Amosi 9:14 ALB - Do ta kthej nga robëria popullin tim të - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Amosi 9:14 ALB - Do ta kthej nga robëria popullin tim të - Bible Verse Picture
View New Tab

Amosi 9:14 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Amosi 9:14 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Isaia 61:4 ALB Bible Verse Image
Isaia 61:4 (ALB) »
Ata do të rindërtojnë rrënojat e vjetra, do të rimëkëmbin vendet që janë shkretuar në të kaluarën, do të restaurojnë qytetet e shkretuara dhe të shkatërruara prej shumë brezash.

Jeremia 30:18 ALB Bible Verse Image
Jeremia 30:18 (ALB) »
Kështu thotë Zoti: "Ja, unë do të kthej nga robëria çadrat e Jakobit dhe do të më vijë keq për banesat e tij; qyteti do të rindërtohet mbi gërmadhat e tij dhe pallati do të rivendoset në vendin e tij të saktë.

Jeremia 30:3 ALB Bible Verse Image
Jeremia 30:3 (ALB) »
Sepse ja, ditët po vijnë, thotë Zoti, gjatë të cilave do të kthej nga robëria popullin tim të Izraelit dhe të Judës, dhe do t’i kthej në vendin që u dhashë etërve të tyre, dhe ata do ta zotërojnë".

Ezekieli 28:26 ALB Bible Verse Image
Ezekieli 28:26 (ALB) »
Do të banojnë të sigurt, do të ndërtojnë shtëpi dhe do të mbjellin vreshta; po, do të banojnë të sigurt, kur do të zbatoj gjykimet e mia mbi të gjithë ata që i përçmojnë. Atëherë do të pranojnë që unë jam Zoti, Perëndia i tyre".

Isaia 65:21 ALB Bible Verse Image
Isaia 65:21 (ALB) »
Do të ndërtojnë shtëpi dhe do të banojnë në to, do të mbjellin vreshta dhe do të hanë frytin.

Psalmet 53:6 ALB Bible Verse Image
Psalmet 53:6 (ALB) »
Kush do të dërgojë nga Sioni shpëtimin e Izraelit? Kur Perëndia do të rivendosë fatin e popullit të tij në robëri, Jakobi do të ngazëllojë, Izraeli do të gëzohet.

Jeremia 31:28 ALB Bible Verse Image
Jeremia 31:28 (ALB) »
Dhe do të ndodhë që ashtu si jam kujdesur për ta për të çrrënjosur, për të shembur dhe për të rrëzuar, për të shkatërruar dhe për të bërë të keqen, po ashtu do të kujdesem për ta për të ndërtuar dhe për të mbjellë," thotë Zoti.

Jeremia 31:38 ALB Bible Verse Image
Jeremia 31:38 (ALB) »
Ja, do të vijnë ditët, thotë Zoti, në të cilat ky qytet do të rindërtohet për Zotin nga kulla e Hananeelit te porta e Qoshes.

Joeli 3:1 ALB Bible Verse Image
Joeli 3:1 (ALB) »
"Sepse ja, në ato ditë dhe në atë kohë, kur do të bëj që të kthehen nga robëria ata të Judës dhe të Jeruzalemit,

Ezekieli 39:25 ALB Bible Verse Image
Ezekieli 39:25 (ALB) »
Prandaj kështu thotë Zoti, Zoti: "Tani do ta kthej Jakobin nga robëria, do të më vijë keq për tërë shtëpinë e Izraelit dhe do të jem xheloz për emrin tim të shenjtë,

Ezekieli 16:53 ALB Bible Verse Image
Ezekieli 16:53 (ALB) »
Kur do t’i kthej robërit e tyre, robërit e Sodomës dhe bijat e saj, robërit e Samarias dhe vajzat e saj, atëherë do t’i kthej edhe robërit nga robërimi yt që janë në mes tyre,

Isaia 62:8 ALB Bible Verse Image
Isaia 62:8 (ALB) »
Zoti është betuar për krahun e tij të djathtë dhe për krahun e tij të fuqishëm: "Nuk do t’u jap më grurin tënd si ushqim armiqve të tu dhe bijtë e të huajit nuk do të pinë më mushtin tënd për të cilin je munduar.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Amos 9:14 (ASV) »
King James Version (KJV)
Amos 9:14 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Amos 9:14 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Amos 9:14 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Amos 9:14 (WEB) »
French Bible (LSG)
Amos 9:14 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Amos 9:14 (LUTH1912) »
Hindi Bible (HINIRV)
आमोस 9:14 (HINIRV) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਆਮੋਸ 9:14 (PANIRV) »
Bengali Bible (BENIRV)
আমোচ 9:14 (BENIRV) »
Marathi Bible (MARIRV)
आमोस 9:14 (MARIRV) »
Gujarati Bible (GUJIRV)
આમોસ 9:14 (GUJIRV) »
Hebrew Bible (HEB)
עמוס 9:14 (HEB) »
Portuguese Bible (BSL)
Amós 9:14 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
A-mốt 9:14 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Amós 9:14 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Amos 9:14 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
阿 摩 司 书 9:14 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
阿 摩 司 書 9:14 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Amos 9:14 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Амос 9:14 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Амос 9:14 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Ámos 9:14 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Амос 9:14 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
アモス書 9:14 (JPN) »
Norwegian Bible (NORSK)
Amos 9:14 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »