Galatasve 6:5 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Galatasve 6:5 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Galatasve 6:5 ALB - Sepse secili do të mbajë barrën e - Bible Verse Picture

Galatasve 6:5 ALB

Sepse secili do të mbajë barrën e vet.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Galatasve 6:5 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Galatasve 6:5 ALB - Sepse secili do të mbajë barrën e - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Galatasve 6:5 ALB - Sepse secili do të mbajë barrën e - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Galatasve 6:5 ALB - Sepse secili do të mbajë barrën e - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Galatasve 6:5 ALB - Sepse secili do të mbajë barrën e - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Galatasve 6:5 ALB - Sepse secili do të mbajë barrën e - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Galatasve 6:5 ALB - Sepse secili do të mbajë barrën e - Bible Verse Picture
View New Tab

Galatasve 6:5 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Galatasve 6:5 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Jeremia 32:19 ALB Bible Verse Image
Jeremia 32:19 (ALB) »
Ti je i madh për këshilla dhe i fuqishëm për vepra dhe i ke sytë çelë mbi të gjitha rrugët e bijve të njerëzve, për t’i dhënë secilit sipas veprave të veta dhe sipas frytit të veprimeve të veta.

Romakëve 14:10 ALB Bible Verse Image
Romakëve 14:10 (ALB) »
Por ti, pse e gjykon vëllanë tënd? Ose përse e përbuz vëllanë tënd? Të gjithë, pra, do të dalim përpara gjykatës së Krishtit.

Romakëve 2:6 ALB Bible Verse Image
Romakëve 2:6 (ALB) »
që do ta shpaguajë secilin sipas veprave të tij:

Zbulesa 2:23 ALB Bible Verse Image
Zbulesa 2:23 (ALB) »
Dhe do t’i godas me vdekje bijtë e saj; dhe të gjitha kishat do të njohin se unë jam ai që heton mendjet dhe zemrat; dhe do t’i jap gjithsecilit nga ju sipas veprave të veta.

2 Korintasve 5:10 ALB Bible Verse Image
2 Korintasve 5:10 (ALB) »
Sepse ne të gjithë duhet të dalim para gjyqit të Krishtit, që secili merr shpagimin e gjërave që ka bërë me anë të trupit, në bazë të asaj që ka bërë, qoftë në të mirën apo në të keqen.

Isaia 3:10 ALB Bible Verse Image
Isaia 3:10 (ALB) »
I thoni të drejtit se do t’i dalë mirë, sepse do të hajë frytin e veprave të tij.

Mateu 16:27 ALB Bible Verse Image
Mateu 16:27 (ALB) »
Sepse Biri i njeriut do të vijë në lavdinë e Atit të vet bashkë me engjëjt e tij; dhe atëherë ai do të shpërblejë secilin sipas veprës së tij.

Jeremia 17:10 ALB Bible Verse Image
Jeremia 17:10 (ALB) »
Unë, Zoti, hetoj zemrën, vë në provë mendjen për t’i dhënë secilit sipas rrugëve të tij, sipas frytit të veprimeve të tij.

Zbulesa 20:12 ALB Bible Verse Image
Zbulesa 20:12 (ALB) »
Dhe pashë të vdekurit, të mëdhenj e të vegjël, që rrinin në këmbë përpara Perëndisë, edhe librat u hapën; dhe u hap një libër tjetër, që është libri i jetës; dhe të vdekurit u gjykuan në bazë të gjërave të shkruara në libra, sipas veprave të tyre.

1 Korintasve 3:8 ALB Bible Verse Image
1 Korintasve 3:8 (ALB) »
Por ai që mbjell dhe ai që ujit janë një, dhe secili do të marrë shpërblimin e vet sipas mundit të tij.

1 Korintasve 4:5 ALB Bible Verse Image
1 Korintasve 4:5 (ALB) »
Prandaj mos gjykoni asgjë para kohe derisa të vijë Zoti, që do të nxjerrë në dritë gjërat e fshehta të errësirës dhe do të shfaqë këshillat e zemrave; dhe atëherë secili do të ketë lavdërimin e vet nga Perëndia.

Ezekieli 18:4 ALB Bible Verse Image
Ezekieli 18:4 (ALB) »
Ja, të gjithë shpirtërat janë të mitë; si shpirti i atit ashtu dhe shpirti i birit janë të mitë. Shpirti që mëkaton ka për të vdekur.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Galatians 6:5 (ASV) »
King James Version (KJV)
Galatians 6:5 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Galatians 6:5 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Galatians 6:5 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Galatians 6:5 (WEB) »
French Bible (LSG)
Galates 6:5 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Galater 6:5 (LUTH1912) »
Portuguese Bible (BSL)
Gálatas 6:5 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Ga-la-ti 6:5 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Gálatas 6:5 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Galati 6:5 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
加 拉 太 书 6:5 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
加 拉 太 書 6:5 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Galaterbrevet 6:5 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Галатам 6:5 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
галатів 6:5 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Galátzia 6:5 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Галатяни 6:5 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Galaterne 6:5 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »