Romakëve 14:10 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Romakëve 14:10 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Romakëve 14:10 ALB - Por ti, pse e gjykon vëllanë tënd? Ose përse - Bible Verse Picture

Romakëve 14:10 ALB

Por ti, pse e gjykon vëllanë tënd? Ose përse e përbuz vëllanë tënd? Të gjithë, pra, do të dalim përpara gjykatës së Krishtit.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Romakëve 14:10 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Romakëve 14:10 ALB - Por ti, pse e gjykon vëllanë tënd? Ose përse - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Romakëve 14:10 ALB - Por ti, pse e gjykon vëllanë tënd? Ose përse - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Romakëve 14:10 ALB - Por ti, pse e gjykon vëllanë tënd? Ose përse - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Romakëve 14:10 ALB - Por ti, pse e gjykon vëllanë tënd? Ose përse - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Romakëve 14:10 ALB - Por ti, pse e gjykon vëllanë tënd? Ose përse - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Romakëve 14:10 ALB - Por ti, pse e gjykon vëllanë tënd? Ose përse - Bible Verse Picture
View New Tab

Romakëve 14:10 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Romakëve 14:10 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

2 Korintasve 5:10 ALB Bible Verse Image
2 Korintasve 5:10 (ALB) »
Sepse ne të gjithë duhet të dalim para gjyqit të Krishtit, që secili merr shpagimin e gjërave që ka bërë me anë të trupit, në bazë të asaj që ka bërë, qoftë në të mirën apo në të keqen.

1 Korintasve 4:5 ALB Bible Verse Image
1 Korintasve 4:5 (ALB) »
Prandaj mos gjykoni asgjë para kohe derisa të vijë Zoti, që do të nxjerrë në dritë gjërat e fshehta të errësirës dhe do të shfaqë këshillat e zemrave; dhe atëherë secili do të ketë lavdërimin e vet nga Perëndia.

Predikuesi 12:14 ALB Bible Verse Image
Predikuesi 12:14 (ALB) »
Sepse Perëndia do të vërë të gjykohet çdo vepër, edhe çdo gjë që është fshehur, qoftë e mirë apo e keqe.

Romakëve 2:16 ALB Bible Verse Image
Romakëve 2:16 (ALB) »
ditën në të cilën Perëndia do të gjykojë të fshehtat e njerëzve me anë të Jezu Krishtit, sipas ungjillit tim.

Romakëve 14:3 ALB Bible Verse Image
Romakëve 14:3 (ALB) »
Ai që ha të mos e përbuzë atë që nuk ha, dhe ai që nuk ha të mos gjykojë atë që ha, sepse Perëndia e ka pranuar.

Mateu 25:31 ALB Bible Verse Image
Mateu 25:31 (ALB) »
“Dhe kur të vijë Biri i njeriut në lavdinë e tij, bashkë me të gjithë engjëjt e shenjtë, atëherë do të ulet mbi fronin e lavdisë së vet.

Juda 1:14 ALB Bible Verse Image
Juda 1:14 (ALB) »
Dhe për këta profetizoi edhe Enoku, i shtati pas Adamit, duke thënë: “Ja, Zoti erdhi me mijërat e tij të shenjtë,

Veprat e Apostujve 10:42 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 10:42 (ALB) »
Tani ai na urdhëroi t’i predikojmë popullit dhe të dëshmojmë se ai është ai që Perëndia e ka caktuar si gjykatës të të gja-llëve dhe të të vdekurve.

Gjoni 5:22 ALB Bible Verse Image
Gjoni 5:22 (ALB) »
Sepse Ati nuk gjykon asnjë, por gjithë gjyqin ia dha Birit,

Zbulesa 20:11 ALB Bible Verse Image
Zbulesa 20:11 (ALB) »
Pastaj pashë një fron të madh të bardhë dhe atë që ulej mbi të, nga prania e të cilit iku dheu dhe qielli, dhe nuk u gjet vënd për ata.

Veprat e Apostujve 4:11 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 4:11 (ALB) »
Ky është guri që ju, ndërtuesit, e hodhët poshtë dhe që u bë guri i qoshes.

Luka 23:11 ALB Bible Verse Image
Luka 23:11 (ALB) »
Atëherë Herodi, me ushtarët e vet, mbasi e fyu dhe e talli, e veshi me një rrobe të shkëlqyeshme dhe ia riktheu Pilatit.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Romans 14:10 (ASV) »
King James Version (KJV)
Romans 14:10 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Romans 14:10 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Romans 14:10 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Romans 14:10 (WEB) »
French Bible (LSG)
Romains 14:10 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Römer 14:10 (LUTH1912) »
Portuguese Bible (BSL)
Romanos 14:10 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Rô-ma 14:10 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Romanos 14:10 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Romani 14:10 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
罗 马 书 14:10 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
羅 馬 書 14:10 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Romarbrevet 14:10 (SV1917) »
Ukrainian Bible (UKR)
римлян 14:10 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Róma 14:10 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Римляни 14:10 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Romerne 14:10 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »