Habakuku 2:14 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Habakuku 2:14 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Habakuku 2:14 ALB - Sepse dheu do të mbushet me diturinë e lavdisë - Bible Verse Picture

Habakuku 2:14 ALB

Sepse dheu do të mbushet me diturinë e lavdisë të Zotit, ashtu si ujërat mbushin detin.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Habakuku 2:14 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Habakuku 2:14 ALB - Sepse dheu do të mbushet me diturinë e lavdisë - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Habakuku 2:14 ALB - Sepse dheu do të mbushet me diturinë e lavdisë - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Habakuku 2:14 ALB - Sepse dheu do të mbushet me diturinë e lavdisë - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Habakuku 2:14 ALB - Sepse dheu do të mbushet me diturinë e lavdisë - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Habakuku 2:14 ALB - Sepse dheu do të mbushet me diturinë e lavdisë - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Habakuku 2:14 ALB - Sepse dheu do të mbushet me diturinë e lavdisë - Bible Verse Picture
View New Tab

Habakuku 2:14 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Habakuku 2:14 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Psalmet 22:27 ALB Bible Verse Image
Psalmet 22:27 (ALB) »
Të gjitha skajet e tokës do ta mbajnë mend Zotin dhe do të kthehen tek ai; dhe të gjitha familjet e kombeve do të adhurojnë përpara teje.

Isaia 11:9 ALB Bible Verse Image
Isaia 11:9 (ALB) »
Nuk do të bëhet asnjë e keqe, asnjë shkatërrim mbi tërë malin tim të shenjtë, sepse vendi do të mbushet me njohurinë e Zotit, ashtu si ujërat mbulojnë detin.

Psalmet 72:19 ALB Bible Verse Image
Psalmet 72:19 (ALB) »
Qoftë i bekuar përjetë emri i tij i lavdishëm, dhe tërë toka qoftë e mbushur me lavdinë e tij. Amen, amen.

Isaia 6:3 ALB Bible Verse Image
Isaia 6:3 (ALB) »
Njeri i bërtiste tjetrit dhe i thoshte: "I Shenjtë, i shenjtë, i shenjtë është Zoti i ushtrive. Tërë toka është plot me lavdinë e tij".

Zakaria 14:8 ALB Bible Verse Image
Zakaria 14:8 (ALB) »
Atë ditë do të ndodhë që nga Jeruzalemi do të burojnë ujëra të freskëta: gjysma e tyre do të shkojë drejt detit lindor dhe gjysma drejt detit perëndimor; kështu do të jetë si në verë ashtu edhe në dimër.

Psalmet 86:9 ALB Bible Verse Image
Psalmet 86:9 (ALB) »
Tërë kombet që ti ke krijuar do të vinë të bien përmbys para teje, o Zot, dhe do të përlëvdojnë emrin tënd.

Zbulesa 11:15 ALB Bible Verse Image
Zbulesa 11:15 (ALB) »
Dhe engjëlli i shtatë i ra borisë dhe u bënë zëra të mëdhenj në qiell që thoshnin: “Mbretëritë e botës u bënë mbretëri të Zotit tonë dhe të Krishtit të tij, dhe ai do të mbretërojë në shekuj të shekujve.”

Zbulesa 15:4 ALB Bible Verse Image
Zbulesa 15:4 (ALB) »
Kush nuk do të të druajë, o Zot, dhe nuk do të lëvdojë emrin tënd? Sepse vetëm ti je i Shenjtë; sepse të gjitha kombet do të vijnë dhe do të adhurojnë përpara teje, sepse gjykimet e tua u shfaqën.”

Psalmet 67:1 ALB Bible Verse Image
Psalmet 67:1 (ALB) »
Perëndia pastë mëshirë për ne dhe na bekoftë; Perëndia e bëftë fytyrën e tij të shkëlqejë mbi ne, (Sela)

Psalmet 98:1 ALB Bible Verse Image
Psalmet 98:1 (ALB) »
Këndojini Zotit një himn të ri sepse ka bërë mrekulli; dora e tij e djathtë dhe krahu i tij i shenjtë i kanë siguruar shpëtimin.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Habakkuk 2:14 (ASV) »
King James Version (KJV)
Habakkuk 2:14 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Habakkuk 2:14 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Habakkuk 2:14 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Habakkuk 2:14 (WEB) »
French Bible (LSG)
Habacuc 2:14 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Habakuk 2:14 (LUTH1912) »
Hebrew Bible (HEB)
חבקוק 2:14 (HEB) »
Portuguese Bible (BSL)
Habacuque 2:14 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Ha-ba-cúc 2:14 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Habacuc 2:14 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Abacuc 2:14 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
哈 巴 谷 书 2:14 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
哈 巴 谷 書 2:14 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Habackuk 2:14 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Аввакум 2:14 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Авакум 2:14 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Habakuk 2:14 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Авакум 2:14 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
ハバクク書 2:14 (JPN) »
Norwegian Bible (NORSK)
Habakkuk 2:14 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »