Sofonia 3:20 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Sofonia 3:20 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Sofonia 3:20 ALB - Në atë kohë unë do t’ju kthej, po, në atë - Bible Verse Picture

Sofonia 3:20 ALB

Në atë kohë unë do t’ju kthej, po, në atë kohë do t’ju mbledh; sepse do t’ju bëj të famshëm dhe të lavdishëm midis tërë popujve të tokës, kur, para syve tuaj, do t’i bëj të kthehen ata që janë në robëri," thotë Zoti.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Sofonia 3:20 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Sofonia 3:19 (ALB)
Next Verse
Hagai 1:1 (ALB) »

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Sofonia 3:20 ALB - Në atë kohë unë do t’ju kthej, po, në atë - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Sofonia 3:20 ALB - Në atë kohë unë do t’ju kthej, po, në atë - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Sofonia 3:20 ALB - Në atë kohë unë do t’ju kthej, po, në atë - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Sofonia 3:20 ALB - Në atë kohë unë do t’ju kthej, po, në atë - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Sofonia 3:20 ALB - Në atë kohë unë do t’ju kthej, po, në atë - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Sofonia 3:20 ALB - Në atë kohë unë do t’ju kthej, po, në atë - Bible Verse Picture
View New Tab

Sofonia 3:20 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Sofonia 3:20 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Jeremia 29:14 ALB Bible Verse Image
Jeremia 29:14 (ALB) »
Unë do të bëj që ju të më gjeni," thotë Zoti, "dhe do t’ju kthej nga robëria juaj; do t’ju mbledh nga të gjitha kombet dhe nga të gjitha vendet ku ju kam shpërndarë," thotë Zoti; "dhe do t’ju çoj përsëri në vendin prej të cilit ju çova në robëri.

Malakia 3:12 ALB Bible Verse Image
Malakia 3:12 (ALB) »
"Të gjitha kombet do t’ju shpallin të lumtur, sepse ju do të jeni një vend kënaqësish," thotë Zoti i ushtrive.

Isaia 56:5 ALB Bible Verse Image
Isaia 56:5 (ALB) »
do t’u jap atyre në shtëpinë time dhe brenda mureve të mia një vend dhe një emër, që do të vlejë më tepër nga ai i bijve dhe i bijave; do t’u jap atyre një emër të përjetshëm që nuk do të fshihet kurrë.

Sofonia 3:19 ALB Bible Verse Image
Sofonia 3:19 (ALB) »
Ja, në atë kohë unë do të veproj kundër atyre që të shtypin; do të shpëtoj çalamanin dhe do të mbledh ata që janë dëbuar, dhe do t’i bëj të lavdishëm dhe të dëgjuar në të gjitha vendet ku kanë qenë me turp.

Amosi 9:14 ALB Bible Verse Image
Amosi 9:14 (ALB) »
Do ta kthej nga robëria popullin tim të Izraelit, dhe ata do të rindërtojnë qytetet e shkretuara dhe do të banojnë në to, do të mbjellin vreshta dhe do të pijnë verën e tyre, do të punojnë kopshtet dhe do të hanë frytet e tyre.

Joeli 3:1 ALB Bible Verse Image
Joeli 3:1 (ALB) »
"Sepse ja, në ato ditë dhe në atë kohë, kur do të bëj që të kthehen nga robëria ata të Judës dhe të Jeruzalemit,

Ezekieli 34:16 ALB Bible Verse Image
Ezekieli 34:16 (ALB) »
"Unë do të kërkoj të humburën, do ta kthej të hutuarën, do t’i lidh plagën, do ta forcoj të sëmurën, por do të shkatërroj të majmen dhe të fortën; do t’i kullot me drejtësi.

Isaia 60:15 ALB Bible Verse Image
Isaia 60:15 (ALB) »
Në vend që ty të të braktisin dhe të të urrejnë, aq sa askush nuk kalonte më nga ti, unë do të të bëj një shkëlqim të përjetshëm, gëzimin e shumë brezave.

Isaia 61:9 ALB Bible Verse Image
Isaia 61:9 (ALB) »
Pasardhësit e tyre do të jenë të njohur ndër kombet dhe brezi i tyre ndër popuj; tërë ata që do t’i shohin do t’i njohin, sepse ata janë një fis i bekuar nga Zoti.

Sofonia 2:7 ALB Bible Verse Image
Sofonia 2:7 (ALB) »
Bregdeti do t’i përkasë mbeturinës së shtëpisë së Judës; në këto vende do të kullotin kopetë; në mbrëmje do të pushojnë në shtëpitë e Ashkelonit, sepse Zoti, Perëndia i tyre, do t’i vizitojë dhe do t’i kthejë nga robëria.

Ezekieli 28:25 ALB Bible Verse Image
Ezekieli 28:25 (ALB) »
Kështu thotë Zoti, Zoti: "Kur të kem grumbulluar ata të shtëpisë së Izraelit nga mesi i popujve ndër të cilët janë shpërndarë dhe të shenjtërohem tek ata në sytë e kombeve, ata do të banojnë në vendin e tyre, që i dhashë shërbëtorit Jakob.

Psalmet 35:6 ALB Bible Verse Image
Psalmet 35:6 (ALB) »
Qoftë rruga e tyre e errët dhe me shkarje, dhe Engjëlli i Zotit i përndjektë.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Zephaniah 3:20 (ASV) »
King James Version (KJV)
Zephaniah 3:20 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Zephaniah 3:20 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Zephaniah 3:20 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Zephaniah 3:20 (WEB) »
French Bible (LSG)
Sophonie 3:20 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Zephanja 3:20 (LUTH1912) »
Hebrew Bible (HEB)
צפניה 3:20 (HEB) »
Portuguese Bible (BSL)
Sofonias 3:20 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Xê-pha-ni-a 3:20 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Sofonías 3:20 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Sofonia 3:20 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
西 番 雅 书 3:20 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
西 番 雅 書 3:20 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Sefanja 3:20 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Софония 3:20 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Софонія 3:20 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Sofóniás 3:20 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Софоний 3:20 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
ゼパニヤ書 3:20 (JPN) »
Norwegian Bible (NORSK)
Sefanja 3:20 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »