Malakia 1:2 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Malakia 1:2 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Malakia 1:2 ALB -

Malakia 1:2 ALB

"Unë ju kam dashur," thotë Zoti. Por ju thoni: "Si na ke dashur?". "Vallë Ezau nuk ishte vëllai i Jakobit?," thotë Zoti. "Megjithëatë unë e kam dashur Jakobin

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Malakia 1:2 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Malakia 1:1 (ALB)

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Malakia 1:2 ALB -
View New Tab
Picture 03 - Malakia 1:2 ALB -
View New Tab
Picture 04 - Malakia 1:2 ALB -
View New Tab
Picture 05 - Malakia 1:2 ALB -
View New Tab
Picture 06 - Malakia 1:2 ALB -
View New Tab
Picture 07 - Malakia 1:2 ALB -
View New Tab

Malakia 1:2 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Malakia 1:2 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Isaia 41:8 ALB Bible Verse Image
Isaia 41:8 (ALB) »
"Por ti, Izrael, shërbëtori im, Jakob që kam zgjedhur, pasardhës i Abrahamit, mikut tim,

Jeremia 31:3 ALB Bible Verse Image
Jeremia 31:3 (ALB) »
Shumë kohë më parë Zoti m’u shfaq duke thënë: "Po, të kam dashur me një dashuri të përjetshme; prandaj të kam tërhequr me dashamirësi.

Ligji i Përtërirë 10:15 ALB Bible Verse Image
Ligji i Përtërirë 10:15 (ALB) »
por Zoti u fali dashurinë e tij vetëm etërve të tu dhe i deshi ata; dhe mbas tyre midis tërë popujve zgjodhi pasardhësit e tyre, domethënë ju, ashtu siç po ndodh sot.

Malakia 3:13 ALB Bible Verse Image
Malakia 3:13 (ALB) »
"Keni përdorur fjalë të ashpra kundër meje," thotë Zoti. "Megjithatë thoni: "Çfarë kemi thënë kundër teje?".

Malakia 3:7 ALB Bible Verse Image
Malakia 3:7 (ALB) »
Që në ditët e etërve tuaj ju jeni larguar nga statutet e mia dhe nuk i keni respektuar. Kthehuni tek unë dhe unë do të kthehem tek ju," thotë Zoti i ushtrive. "Por ju thoni: "Si duhet të kthehemi?".

Romakëve 9:10 ALB Bible Verse Image
Romakëve 9:10 (ALB) »
Dhe jo vetëm kaq, por edhe Rebeka mbeti shtatzënë nga një njeri i vetëm, Isakun, atin tonë,

Ligji i Përtërirë 4:37 ALB Bible Verse Image
Ligji i Përtërirë 4:37 (ALB) »
Dhe nga që i deshi etërit e tu, ai zgjodhi pasardhësit e tyre dhe i nxori nga Egjipti në prani të tij, me anë të fuqisë së tij të madhe.

Ligji i Përtërirë 7:6 ALB Bible Verse Image
Ligji i Përtërirë 7:6 (ALB) »
Me qenë se ti je një popull që je shenjtëruar tek Zoti, Perëndia yt; Zoti, Perëndia yt, të ka zgjedhur për të qenë thesari i tij i veçantë midis tërë popujve që ndodhen mbi faqen e dheut.

Ligji i Përtërirë 32:8 ALB Bible Verse Image
Ligji i Përtërirë 32:8 (ALB) »
Kur Shumë i Larti u dha kombeve trashëgiminë e tyre, kur ndau bijtë e Adamit, ai përcaktoi kufijtë e popujve, në bazë të numrit të bijve të Izraelit.

Zanafilla 28:13 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 28:13 (ALB) »
Dhe ja, Zoti ndodhej në majë të saj dhe i tha: "Unë jam Zoti, Perëndia i Abrahamit, babait tënd, dhe Perëndia i Isakut; tokën mbi të cilën je shtrirë do të ta jap ty dhe pasardhësve të tu;

Romakëve 11:28 ALB Bible Verse Image
Romakëve 11:28 (ALB) »
Për sa i përket ungjillit ata janë armiq për hirin tuaj, por për sa i përket zgjedhjes, janë të dashur për hir të etërve,

Zanafilla 27:33 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 27:33 (ALB) »
Atëherë Isakun e zunë ca të dridhura shumë të forta dhe i tha: "Kush është ai, pra, që gjuajti gjahun dhe ma solli? Unë i hëngra të gjitha para se të vije ti dhe e bekova; dhe i bekuar ka për të mbetur ai".

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Malachi 1:2 (ASV) »
King James Version (KJV)
Malachi 1:2 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Malachi 1:2 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Malachi 1:2 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Malachi 1:2 (WEB) »
French Bible (LSG)
Malachie 1:2 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Maleachi 1:2 (LUTH1912) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਮਲਾਕੀ 1:2 (PANIRV) »
Bengali Bible (BENIRV)
মলাখী 1:2 (BENIRV) »
Marathi Bible (MARIRV)
मलाखी 1:2 (MARIRV) »
Hebrew Bible (HEB)
מלאכי 1:2 (HEB) »
Portuguese Bible (BSL)
Malaquias 1:2 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Ma-la-ki 1:2 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Malaquías 1:2 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Malachia 1:2 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
玛 拉 基 书 1:2 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
瑪 拉 基 書 1:2 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Malaki 1:2 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Малахия 1:2 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Малахії 1:2 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Malakiás 1:2 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Малахия 1:2 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
マラキ書 1:2 (JPN) »
Norwegian Bible (NORSK)
Malaki 1:2 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »