Malakia 3:16 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Malakia 3:16 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Malakia 3:16 ALB - Atëherë ata që kishin frikë nga Zoti i folën - Bible Verse Picture

Malakia 3:16 ALB

Atëherë ata që kishin frikë nga Zoti i folën njëri tjetrit. Zoti i dëgjoi me vemendje dhe një libër kujtimi u shkrua përpara tij për ata që kanë frikë nga Zoti dhe që e nderojnë emrin e tij.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Malakia 3:16 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Malakia 3:15 (ALB)

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Malakia 3:16 ALB - Atëherë ata që kishin frikë nga Zoti i folën - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Malakia 3:16 ALB - Atëherë ata që kishin frikë nga Zoti i folën - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Malakia 3:16 ALB - Atëherë ata që kishin frikë nga Zoti i folën - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Malakia 3:16 ALB - Atëherë ata që kishin frikë nga Zoti i folën - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Malakia 3:16 ALB - Atëherë ata që kishin frikë nga Zoti i folën - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Malakia 3:16 ALB - Atëherë ata që kishin frikë nga Zoti i folën - Bible Verse Picture
View New Tab

Malakia 3:16 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Malakia 3:16 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Zbulesa 20:12 ALB Bible Verse Image
Zbulesa 20:12 (ALB) »
Dhe pashë të vdekurit, të mëdhenj e të vegjël, që rrinin në këmbë përpara Perëndisë, edhe librat u hapën; dhe u hap një libër tjetër, që është libri i jetës; dhe të vdekurit u gjykuan në bazë të gjërave të shkruara në libra, sipas veprave të tyre.

Psalmet 56:8 ALB Bible Verse Image
Psalmet 56:8 (ALB) »
Ti i ke numëruar hapat e bredhjes sime; vendosi lotët e mia në calikun tënd; a nuk i ke regjistruar në librin tënd?

Malakia 4:2 ALB Bible Verse Image
Malakia 4:2 (ALB) »
Por për ju që keni frikë nga emri im, do të lindë dielli i drejtësisë me shërimin në krahët e tij, dhe ju do të dilni dhe do të hidheni si viçat që dalin nga stalla.

Zbulesa 15:4 ALB Bible Verse Image
Zbulesa 15:4 (ALB) »
Kush nuk do të të druajë, o Zot, dhe nuk do të lëvdojë emrin tënd? Sepse vetëm ti je i Shenjtë; sepse të gjitha kombet do të vijnë dhe do të adhurojnë përpara teje, sepse gjykimet e tua u shfaqën.”

Malakia 3:5 ALB Bible Verse Image
Malakia 3:5 (ALB) »
Kështu unë do t’ju afrohem për gjykim dhe do të jem një dëshmitar i gatshëm kundër magjistarëve, kundër shkelësve të kurorës, kundër atyre që bëjnë betime të rreme, kundër atyre që vjedhin mëditjen e punëtorit, që shtypin të venë dhe jetimin, që dëbojnë të huajin dhe nuk më kanë frikë," thotë Zoti i ushtrive.

Hebrenjve 10:24 ALB Bible Verse Image
Hebrenjve 10:24 (ALB) »
Dhe le të kujdesemi për njeri tjetrin, për t’u nxitur për dashuri dhe vepra të mira,

1 Thesalonikasve 5:11 ALB Bible Verse Image
1 Thesalonikasve 5:11 (ALB) »
Prandaj ngushëlloni njeri tjetrin dhe ndërtoni njeri tjetrin ashtu sikur edhe bëni.

Isaia 26:3 ALB Bible Verse Image
Isaia 26:3 (ALB) »
Mëndjes që pushon te ti, ti i ruan një paqe të përsosur, sepse kjo ka besim te ti.

Veprat e Apostujve 10:2 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 10:2 (ALB) »
ai ishte njeri i perëndishëm dhe që e druante Perëndinë me gjithë shtëpinë e tij; i jepte shumë lëmoshë popullit dhe vazhdimisht i lutej Perëndisë.

Veprat e Apostujve 9:31 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 9:31 (ALB) »
Kështu në mbarë Judenë, në Galile dhe në Samari kishat kishin paqe dhe ndërtoheshin. Dhe duke ecur në druajtjen e Zotit dhe në ngushëllimin e Frymës së Shenjtë, shumoheshin.

Hebrenjve 4:12 ALB Bible Verse Image
Hebrenjve 4:12 (ALB) »
Sepse fjala e Perëndisë është e gjallë dhe vepruese, më e mprehtë se çdo shpatë me dy tehe dhe depërton deri në ndarjen e shpirtit dhe të frymës, të nyjeve dhe të palcave, dhe është në gjendje të gjykojë mendimet dhe dëshirat e zemrës.

Psalmet 34:15 ALB Bible Verse Image
Psalmet 34:15 (ALB) »
Sytë e Zotit janë mbi të drejtët dhe veshët e tij janë të vëmendshëm të kapin britmën e tyre.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Malachi 3:16 (ASV) »
King James Version (KJV)
Malachi 3:16 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Malachi 3:16 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Malachi 3:16 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Malachi 3:16 (WEB) »
French Bible (LSG)
Malachie 3:16 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Maleachi 3:16 (LUTH1912) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਮਲਾਕੀ 3:16 (PANIRV) »
Bengali Bible (BENIRV)
মলাখী 3:16 (BENIRV) »
Marathi Bible (MARIRV)
मलाखी 3:16 (MARIRV) »
Hebrew Bible (HEB)
מלאכי 3:16 (HEB) »
Portuguese Bible (BSL)
Malaquias 3:16 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Ma-la-ki 3:16 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Malaquías 3:16 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Malachia 3:16 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
玛 拉 基 书 3:16 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
瑪 拉 基 書 3:16 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Malaki 3:16 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Малахия 3:16 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Малахії 3:16 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Malakiás 3:16 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Малахия 3:16 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
マラキ書 3:16 (JPN) »
Norwegian Bible (NORSK)
Malaki 3:16 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »