Mikea 1:2 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Mikea 1:2 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Mikea 1:2 ALB - Dëgjoni, o mbarë popuj! Kushtoji kujdes, o - Bible Verse Picture

Mikea 1:2 ALB

Dëgjoni, o mbarë popuj! Kushtoji kujdes, o tokë, me tërë atë që ti përmban! Zoti, Zoti, qoftë dëshmitar kundër jush, Zoti, nga tempulli i tij i shenjtë.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Mikea 1:2 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Mikea 1:1 (ALB)
Next Verse
Mikea 1:3 (ALB) »

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Mikea 1:2 ALB - Dëgjoni, o mbarë popuj! Kushtoji kujdes, o - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Mikea 1:2 ALB - Dëgjoni, o mbarë popuj! Kushtoji kujdes, o - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Mikea 1:2 ALB - Dëgjoni, o mbarë popuj! Kushtoji kujdes, o - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Mikea 1:2 ALB - Dëgjoni, o mbarë popuj! Kushtoji kujdes, o - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Mikea 1:2 ALB - Dëgjoni, o mbarë popuj! Kushtoji kujdes, o - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Mikea 1:2 ALB - Dëgjoni, o mbarë popuj! Kushtoji kujdes, o - Bible Verse Picture
View New Tab

Mikea 1:2 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Mikea 1:2 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Psalmet 11:4 ALB Bible Verse Image
Psalmet 11:4 (ALB) »
Zoti është në tempullin e tij të shenjtë; Zoti ka fronin e tij në qiejtë; sytë e tij shohin, qepallat e tij vëzhgojnë bijtë e njerëzve,

Isaia 1:2 ALB Bible Verse Image
Isaia 1:2 (ALB) »
Dëgjoni; o qiej; dhe dëgjo, o tokë, sepse Zoti ka folur: "Kam edukuar fëmijë dhe i rrita, ata u rebeluan kundër meje.

Zbulesa 2:7 ALB Bible Verse Image
Zbulesa 2:7 (ALB) »
Kush ka veshë, le të dëgjojë atë që u thotë Fryma kishave: kujt fiton do t’i jap të hajë nga pema e jetës, që është në mes të parajsës së Perëndisë.”

Zbulesa 3:22 ALB Bible Verse Image
Zbulesa 3:22 (ALB) »
Kush ka veshë, le të dëgjojë atë që u thotë Fryma kishave.”

Malakia 3:5 ALB Bible Verse Image
Malakia 3:5 (ALB) »
Kështu unë do t’ju afrohem për gjykim dhe do të jem një dëshmitar i gatshëm kundër magjistarëve, kundër shkelësve të kurorës, kundër atyre që bëjnë betime të rreme, kundër atyre që vjedhin mëditjen e punëtorit, që shtypin të venë dhe jetimin, që dëbojnë të huajin dhe nuk më kanë frikë," thotë Zoti i ushtrive.

Habakuku 2:20 ALB Bible Verse Image
Habakuku 2:20 (ALB) »
Por Zoti është në tempullin e tij të shenjtë; tërë dheu le të heshtë përpara tij.

Mikea 6:1 ALB Bible Verse Image
Mikea 6:1 (ALB) »
Ah, dëgjoni atë që thotë Zoti: "Çohu, mbro kauzën tënde përpara maleve dhe kodrat le të dëgjojnë zërin tënd".

Jona 2:7 ALB Bible Verse Image
Jona 2:7 (ALB) »
Kur shpirti im po ligështohej brenda meje, kujtova Zotin, dhe lutja ime arriti deri te ti, në tempullin tënd të shenjtë.

Jeremia 22:29 ALB Bible Verse Image
Jeremia 22:29 (ALB) »
O vend, o vend, o vend, dëgjo fjalën e Zotit!

Psalmet 49:1 ALB Bible Verse Image
Psalmet 49:1 (ALB) »
Dëgjoni gjithë popujt, vini veshin, o banorë të botës,

Psalmet 50:7 ALB Bible Verse Image
Psalmet 50:7 (ALB) »
"Dëgjo, o populli im, dhe unë do të flas; dëgjo, o Izrael, dhe unë do të dëshmoj kundër teje. Unë jam Perëndia, Perëndia yt.

Psalmet 28:2 ALB Bible Verse Image
Psalmet 28:2 (ALB) »
Dëgjo zërin e lutjeve të mia kur të këlthas ty për ndihmë, kur ngre duart në drejtim të vendit tënd shumë të shenjtë.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Micah 1:2 (ASV) »
King James Version (KJV)
Micah 1:2 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Micah 1:2 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Micah 1:2 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Micah 1:2 (WEB) »
French Bible (LSG)
Michée 1:2 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Micha 1:2 (LUTH1912) »
Hindi Bible (HINIRV)
मीका 1:2 (HINIRV) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਮੀਕਾਹ 1:2 (PANIRV) »
Bengali Bible (BENIRV)
মীখা 1:2 (BENIRV) »
Tamil Bible (TAMIRV)
மீகா 1:2 (TAMIRV) »
Marathi Bible (MARIRV)
मीखा 1:2 (MARIRV) »
Telugu Bible (TELIRV)
మీకా 1:2 (TELIRV) »
Gujarati Bible (GUJIRV)
મીખાહ 1:2 (GUJIRV) »
Kannada Bible (KANIRV)
ಮೀಕನು 1:2 (KANIRV) »
Arabic Bible (AVD)
مِيخَا 1:2 (AVD) »
Hebrew Bible (HEB)
מיכה 1:2 (HEB) »
Portuguese Bible (BSL)
Miquéias 1:2 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Mi-ca 1:2 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Miqueas 1:2 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Michea 1:2 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
弥 迦 书 1:2 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
彌 迦 書 1:2 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Mika 1:2 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Михей 1:2 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Михей 1:2 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Mikeás 1:2 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Михей 1:2 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
ミカ書 1:2 (JPN) »
Norwegian Bible (NORSK)
Mika 1:2 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »