Nahumi 1:12 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Nahumi 1:12 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Nahumi 1:12 ALB - Kështu thotë Zoti:

Nahumi 1:12 ALB

Kështu thotë Zoti: "Edhe sikur të ishin plot forcë dhe të shumtë, do të kositen dhe do të zhduken. Ndonëse të kam pikëlluar, nuk do të pikëlloj më.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Nahumi 1:12 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Nahumi 1:11 (ALB)

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Nahumi 1:12 ALB - Kështu thotë Zoti:
View New Tab
Picture 03 - Nahumi 1:12 ALB - Kështu thotë Zoti:
View New Tab
Picture 04 - Nahumi 1:12 ALB - Kështu thotë Zoti:
View New Tab
Picture 05 - Nahumi 1:12 ALB - Kështu thotë Zoti:
View New Tab
Picture 06 - Nahumi 1:12 ALB - Kështu thotë Zoti:
View New Tab
Picture 07 - Nahumi 1:12 ALB - Kështu thotë Zoti:
View New Tab

Nahumi 1:12 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Nahumi 1:12 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Joeli 2:19 ALB Bible Verse Image
Joeli 2:19 (ALB) »
Zoti do të përgjigjet dhe do t’i thotë popullit të tij: "Ja, unë do t’ju dërgoj grurë, musht dhe vaj, do t’i keni me bollëk dhe nuk do të jeni më turpi i kombeve.

Eksodi 12:12 ALB Bible Verse Image
Eksodi 12:12 (ALB) »
Atë natë unë do të kaloj nëpër vendin e Egjiptit dhe do të godas çdo të parëlindur në vendin e Egjiptit, qoftë njeri apo kafshë, dhe do t’i jap hakun gjithë perëndive të Egjiptit. Unë jam Zoti.

Nahumi 1:15 ALB Bible Verse Image
Nahumi 1:15 (ALB) »
Ja mbi male këmbët e atij që njofton lajme të mira dhe që shpall paqen! Kremto festat e tua solemne, o Judë, plotëso betimet e tua, sepse i ligu nuk do të kalojë më në mes teje; ai do të shfaroset krejt.

Danieli 11:10 ALB Bible Verse Image
Danieli 11:10 (ALB) »
Bijtë e tij do të përgatiten pastaj për luftë dhe do të mbledhin turma forcash të mëdha, dhe një prej tyre do të dalë me siguri përpara, do të vërshojë si një përmbytje dhe do të kalojë tutje për ta çuar luftën deri në fortesën e tij.

Vajtimet 3:31 ALB Bible Verse Image
Vajtimet 3:31 (ALB) »
Sepse Zoti nuk hedh poshtë për gjithnjë;

Isaia 60:18 ALB Bible Verse Image
Isaia 60:18 (ALB) »
Nuk do të dëgjohet të flitet më për dhunë në vendin tënd, as për shkatërrime dhe rrënoja brenda kufijve të tu; por do t’i quash muret e tua Shpëtimm" dhe portat e tua "Lavdërim".

Isaia 37:36 ALB Bible Verse Image
Isaia 37:36 (ALB) »
Pastaj engjëlli i Zotit doli dhe goditi në kampin e Asirëve njëqind e tetëdhjetë e pesë mijë njerëz; dhe kur njerëzit u çuan në mëngjes, ja, të gjithë ishin kufoma.

Isaia 31:8 ALB Bible Verse Image
Isaia 31:8 (ALB) »
"Atëherë Asiria do të bjerë nga një shpatë jo prej njeriu, dhe një shpatë jo prej njeriu do ta përpijë; do t’ia mbathë para shpatës dhe të rinjtë e tij do t’i nënshtrohen punës së detyruar.

Isaia 17:14 ALB Bible Verse Image
Isaia 17:14 (ALB) »
Në mbrëmje, ja tmerri, dhe para mëngjesit nuk ka më asgjë. Kjo është pjesa e atyre që na plaçkitin, që na bëjnë pre.

Isaia 14:24 ALB Bible Verse Image
Isaia 14:24 (ALB) »
Zoti i ushtrive është betuar duke thënë: "Në të vërtetë ashtu siç e kam menduar ashtu do të jetë, dhe ashtu si kam vendosur, kështu ka për të ndodhur.

Isaia 8:8 ALB Bible Verse Image
Isaia 8:8 (ALB) »
Do të kalojë nëpërmes Judës, do të vërshojë dhe do të kalojë përtej deri sa të arrijë te qafa dhe krahët e tij të shpalosur do të mbulojnë tërë hapësirën e vendit tënd, o Emanuel.

Isaia 51:22 ALB Bible Verse Image
Isaia 51:22 (ALB) »
Kështu thotë Zoti yt, Zoti, Perëndia yt, që mbron çështjen e popullit të tij: "Ja, unë po të heq nga dora kupën e hutimit, llumin e kupës së zemërimit tim; ti nuk do ta pish më.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Nahum 1:12 (ASV) »
King James Version (KJV)
Nahum 1:12 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Nahum 1:12 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Nahum 1:12 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Nahum 1:12 (WEB) »
French Bible (LSG)
Nahum 1:12 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Nahum 1:12 (LUTH1912) »
Hindi Bible (HINIRV)
नहूम 1:12 (HINIRV) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਨਹੂਮ 1:12 (PANIRV) »
Bengali Bible (BENIRV)
নহূম 1:12 (BENIRV) »
Marathi Bible (MARIRV)
नहूम 1:12 (MARIRV) »
Gujarati Bible (GUJIRV)
નાહૂમ 1:12 (GUJIRV) »
Hebrew Bible (HEB)
נחום 1:12 (HEB) »
Portuguese Bible (BSL)
Naum 1:12 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Na-hum 1:12 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Nahúm 1:12 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Nahum 1:12 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
那 鸿 书 1:12 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
那 鴻 書 1:12 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Nahum 1:12 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Наум 1:12 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Наум 1:12 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Náhum 1:12 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Наум 1:12 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
ナホム書 1:12 (JPN) »
Norwegian Bible (NORSK)
Nahum 1:12 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »