Filipianëve 2:2 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Filipianëve 2:2 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Filipianëve 2:2 ALB - atëherë e bëni të plotë gëzimin tim, duke - Bible Verse Picture

Filipianëve 2:2 ALB

atëherë e bëni të plotë gëzimin tim, duke pasur të njejtin mendim, të njëjtën dashuri, një unanimitet dhe një mendje të vetme.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Filipianëve 2:2 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Filipianëve 2:2 ALB - atëherë e bëni të plotë gëzimin tim, duke - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Filipianëve 2:2 ALB - atëherë e bëni të plotë gëzimin tim, duke - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Filipianëve 2:2 ALB - atëherë e bëni të plotë gëzimin tim, duke - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Filipianëve 2:2 ALB - atëherë e bëni të plotë gëzimin tim, duke - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Filipianëve 2:2 ALB - atëherë e bëni të plotë gëzimin tim, duke - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Filipianëve 2:2 ALB - atëherë e bëni të plotë gëzimin tim, duke - Bible Verse Picture
View New Tab

Filipianëve 2:2 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Filipianëve 2:2 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Romakëve 12:16 ALB Bible Verse Image
Romakëve 12:16 (ALB) »
Kini të njëjtat mendime njeri me tjetrin; mos lakmoni për lart, por rrini me të përunjurit; mos e mbani veten për të mënçur.

1 Korintasve 1:10 ALB Bible Verse Image
1 Korintasve 1:10 (ALB) »
Tani vëllezër, ju bëj thirrje në emër të Zotit tonë Jezu Krishtit të flisni që të gjithë të njëjtën gjë dhe të mos keni ndasi midis jush, por të jeni plotësisht të bashkuar, duke pasur një mendje dhe një vullnet.

1 Pjetrit 3:8 ALB Bible Verse Image
1 Pjetrit 3:8 (ALB) »
Dhe më në fund jini të gjithë të një mendjeje, të dhembshur, plot dashuri vëllazërore, të mëshirshëm dhe dashamirës,

2 Korintasve 13:11 ALB Bible Verse Image
2 Korintasve 13:11 (ALB) »
Më në fund, o vëllezër, gëzohuni, përsosuni, ngushëllohuni, jini të një mendje, jetoni në paqe; dhe Perëndia i dashurisë dhe i paqes do të jetë me ju.

Romakëve 15:5 ALB Bible Verse Image
Romakëve 15:5 (ALB) »
Dhe Perëndia i durimit dhe i ngushëllimit ju dhëntë juve të keni po ato mendime njeri me tjetrin, sipas Jezu Krishtit,

3 Gjonit 1:4 ALB Bible Verse Image
3 Gjonit 1:4 (ALB) »
Nuk kam gëzim më të madh nga ky: të dëgjoj se bijtë e mi ecin në të vërtetën.

1 Thesalonikasve 3:6 ALB Bible Verse Image
1 Thesalonikasve 3:6 (ALB) »
Por tani që u kthye Timoteu prej jush dhe na solli lajme të mira për besimin dhe dashurinë tuaj, dhe se ju ruani gjithnjë një kujtim të mirë për ne dhe keni mall të madh që të na shihni, sikurse edhe ne t’ju shohim juve,

Kolosianëve 2:5 ALB Bible Verse Image
Kolosianëve 2:5 (ALB) »
sepse, edhe pse me trup jam larg jush, me frymën jam bashkë me ju dhe gëzohem duke parë rregullin dhe qëndrueshmërinë e besimit tuaj në Krishtin.

1 Thesalonikasve 2:19 ALB Bible Verse Image
1 Thesalonikasve 2:19 (ALB) »
Cila në fakt është shpresa jonë, a gëzimi, a kurora e lavdisë? A nuk jeni pikërisht ju, përpara Zotit tonë Jezu Krisht në ardhjen e tij?

2 Thesalonikasve 2:13 ALB Bible Verse Image
2 Thesalonikasve 2:13 (ALB) »
Por ne duhet ta falënderojmë vazhdimisht Perëndinë për ju, o vëllezër të dashur nga Zoti, sepse Perëndia ju zgjodhi që në fillim për t’ju shpëtuar, me anë të shenjtërimit të Frymës dhe të besimit në të vërtetën;

2 Gjonit 1:4 ALB Bible Verse Image
2 Gjonit 1:4 (ALB) »
U gëzova fort që gjeta disa nga bijtë e tu duke ecur në të vërtetën, sipas urdhërimit që morëm nga Ati.

Filipianëve 3:15 ALB Bible Verse Image
Filipianëve 3:15 (ALB) »
Pra, të gjithë ne që jemi të përsosur, le të kemi këto mendime; dhe në qoftë se ju mendoni ndryshe për ndonjë gjë, Perëndia do t’jua zbulojë edhe këtë.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Philippians 2:2 (ASV) »
King James Version (KJV)
Philippians 2:2 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Philippians 2:2 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Philippians 2:2 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Philippians 2:2 (WEB) »
French Bible (LSG)
Philippiens 2:2 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Philipper 2:2 (LUTH1912) »
Portuguese Bible (BSL)
Filipenses 2:2 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Phi-líp 2:2 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Filipenses 2:2 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Filippesi 2:2 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
腓 立 比 书 2:2 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
腓 立 比 書 2:2 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Filipperbrevet 2:2 (SV1917) »
Ukrainian Bible (UKR)
филип'ян 2:2 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Filippi 2:2 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Филипяни 2:2 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Filipperne 2:2 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »