Titi 3:4 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Titi 3:4 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Titi 3:4 ALB - Po kur u shfaq mirësia e Perëndisë, - Bible Verse Picture

Titi 3:4 ALB

Po kur u shfaq mirësia e Perëndisë, Shpëtimtarit tonë, dhe dashuria e tij për njerëzit,

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Titi 3:4 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Titi 3:3 (ALB)
Next Verse
Titi 3:5 (ALB) »

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Titi 3:4 ALB - Po kur u shfaq mirësia e Perëndisë, - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Titi 3:4 ALB - Po kur u shfaq mirësia e Perëndisë, - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Titi 3:4 ALB - Po kur u shfaq mirësia e Perëndisë, - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Titi 3:4 ALB - Po kur u shfaq mirësia e Perëndisë, - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Titi 3:4 ALB - Po kur u shfaq mirësia e Perëndisë, - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Titi 3:4 ALB - Po kur u shfaq mirësia e Perëndisë, - Bible Verse Picture
View New Tab

Titi 3:4 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Titi 3:4 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Titi 2:10 ALB Bible Verse Image
Titi 2:10 (ALB) »
të mos përvetësojnë gjënë e huaj, por të tregojnë një besnikëri të plotë, që në çdo gjë të nderojnë mësimin e Perëndisë, Shpëtimtarit tonë.

Efesianëve 2:4 ALB Bible Verse Image
Efesianëve 2:4 (ALB) »
Por Perëndia, që është i pasur në mëshirë, për shkak të dashurisë së tij të madhe me të cilën na deshi,

Hebrenjve 9:26 ALB Bible Verse Image
Hebrenjve 9:26 (ALB) »
sepse përndryshe ai duhet të pësonte shumë herë që kur se u krijua bota; por tani, vetëm një herë, në fund të shekujve Krishti u shfaq për të prishur mëkatin me anë të flijimit të vetvetes.

Romakëve 2:4 ALB Bible Verse Image
Romakëve 2:4 (ALB) »
Apo i përçmon pasuritë e mirësisë së tij, të durimit dhe zemërgjerësisë së tij, duke mos njohur që mirësia e Perëndisë të prin në pendim?

1 Timoteut 4:10 ALB Bible Verse Image
1 Timoteut 4:10 (ALB) »
Për këtë, në fakt, ne po mundohemi dhe na shajnë, sepse kemi shpresuar në Perëndinë e gjallë, që është Shpëtimtari i gjithë njerëzve dhe sidomos i besimtarëve.

Romakëve 5:20 ALB Bible Verse Image
Romakëve 5:20 (ALB) »
Por ligj i ndërhyri me qëllim që shkelja të teprohej; por aty ku mëkati është i tepruar, hiri është akoma më i tepërt,

1 Timoteut 2:3 ALB Bible Verse Image
1 Timoteut 2:3 (ALB) »
Sepse kjo është e mirë dhe e pëlqyer përpara Perëndisë, Shpëtimtarit tonë,

Titi 1:3 ALB Bible Verse Image
Titi 1:3 (ALB) »
dhe që në kohë të caktuara e shfaqi fjalën e tij me anë të predikimit që m’u besua me urdhër të Perëndisë, Shpëtimtarit tonë,

2 Timoteut 1:10 ALB Bible Verse Image
2 Timoteut 1:10 (ALB) »
dhe tani u shfaq me anë të dukjes së Shpëtimtarit tonë Jezu Krishtit, që e prishi vdekjen dhe nxori në dritë jetën dhe pavdekësinë me anë të ungjillit,

1 Timoteut 1:1 ALB Bible Verse Image
1 Timoteut 1:1 (ALB) »
Pali, apostulli i Jezu Krishtit, me urdhër të Perëndisë, Shpëtimtarit tonë, dhe të Zotit Jezu Krisht, shpresës sonë,

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Titus 3:4 (ASV) »
King James Version (KJV)
Titus 3:4 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Titus 3:4 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Titus 3:4 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Titus 3:4 (WEB) »
French Bible (LSG)
Tite 3:4 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Titus 3:4 (LUTH1912) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਤੀਤੁਸ 3:4 (PANIRV) »
Bengali Bible (BENIRV)
তীত 3:4 (BENIRV) »
Arabic Bible (AVD)
تِيطُس 3:4 (AVD) »
Portuguese Bible (BSL)
Tito 3:4 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Tít 3:4 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Tito 3:4 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Tito 3:4 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
提 多 书 3:4 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
提 多 書 3:4 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Titusbrevet 3:4 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Титу 3:4 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Тита 3:4 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Titusz 3:4 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Тит 3:4 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Titus 3:4 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »