Titi 3:7 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Titi 3:7 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Titi 3:7 ALB - që ne, të shfajësuar me anë të hirit të - Bible Verse Picture

Titi 3:7 ALB

që ne, të shfajësuar me anë të hirit të tij, të bëhemi trashëgimtarë të jetës së përjetshme, sipas shpresës që kemi.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Titi 3:7 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Titi 3:6 (ALB)
Next Verse
Titi 3:8 (ALB) »

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Titi 3:7 ALB - që ne, të shfajësuar me anë të hirit të - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Titi 3:7 ALB - që ne, të shfajësuar me anë të hirit të - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Titi 3:7 ALB - që ne, të shfajësuar me anë të hirit të - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Titi 3:7 ALB - që ne, të shfajësuar me anë të hirit të - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Titi 3:7 ALB - që ne, të shfajësuar me anë të hirit të - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Titi 3:7 ALB - që ne, të shfajësuar me anë të hirit të - Bible Verse Picture
View New Tab

Titi 3:7 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Titi 3:7 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Romakëve 8:17 ALB Bible Verse Image
Romakëve 8:17 (ALB) »
Dhe nëse jemi bij, jemi dhe trashëgimtarë, trashëgimtarë të Perëndisë dhe bashkëtrashëgimtarë të Krishtit, nëse vuajmë më të dhe lavdohemi me të.

Romakëve 3:24 ALB Bible Verse Image
Romakëve 3:24 (ALB) »
por janë shfajësuar falas me anë të hirit të tij, nëpërmjet shpengimit që është në Krishtin Jezus.

1 Korintasve 6:11 ALB Bible Verse Image
1 Korintasve 6:11 (ALB) »
Dhe të tillë ishit disa nga ju; por u latë, por u shenjtëruat, por u shfajësuat në emër të Zotit Jezus dhe me anë të Frymës së Perëndisë tonë.

Titi 1:2 ALB Bible Verse Image
Titi 1:2 (ALB) »
në shpresën e jetës së përjetshme, të cilën Perëndia, që nuk gënjen, e premtoi para të gjitha kohërave,

Titi 2:11 ALB Bible Verse Image
Titi 2:11 (ALB) »
Sepse hiri shpëtues i Perëndisë iu shfaq gjithë njerëzve,

Jakobit 2:5 ALB Bible Verse Image
Jakobit 2:5 (ALB) »
Dëgjoni, vëllezër të mi shumë të dashur, a nuk i zgjodhi Perëndia të varfërit e botës, që të jenë të pasur në besim dhe trashëgimtarë të mbretërisë që ua premtoi atyre që e duan?

Galatasve 2:16 ALB Bible Verse Image
Galatasve 2:16 (ALB) »
duke ditur se njeriu nuk shfajësohet me anë të veprave të ligjit, por me anë të besimit në Jezu Krishtin, besuam edhe ne në Jezu Krishtin, që të shfajësoheshim me anë të besimit në Krishtin dhe jo me anë të veprave të ligjit, sepse asnjë mish nuk do të shfajësohet me anë të veprave të ligjit.

Romakëve 3:28 ALB Bible Verse Image
Romakëve 3:28 (ALB) »
Ne, pra, konkludojmë se njeriu është i shfajësuar nëpërmjet besimit pa veprat e ligjit.

Romakëve 11:6 ALB Bible Verse Image
Romakëve 11:6 (ALB) »
Dhe, po të jetë prej hirit, nuk është më prej veprash, përndryshe hiri nuk do të ishte më hir, përndryshe vepra nuk do të ishte më vepër.

Romakëve 4:16 ALB Bible Verse Image
Romakëve 4:16 (ALB) »
Prandaj trashëgimia është nëpërmjet besimit; në këtë mënyrë ajo është nëpërmjet hirit, me qëllim që premtimi të jetë i siguruar për të gjithë pasardhësit, jo vetëm për atë që është nga ligji, por edhe për atë që vjen nga besimi i Abrahamit, i cili

Romakëve 5:1 ALB Bible Verse Image
Romakëve 5:1 (ALB) »
Të shfajësuar, pra, me anë të besimit, kemi paqe me Perëndinë nëpërmjet Jezu Krishtit, Zotit tonë,

Romakëve 8:23 ALB Bible Verse Image
Romakëve 8:23 (ALB) »
Dhe jo vetëm kaq, por edhe ne vetë që kemi frytet e para të Frymës, vajtojmë në veten tonë, duke pritur flakët birërimin, shpengimin e trupit tonë.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Titus 3:7 (ASV) »
King James Version (KJV)
Titus 3:7 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Titus 3:7 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Titus 3:7 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Titus 3:7 (WEB) »
French Bible (LSG)
Tite 3:7 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Titus 3:7 (LUTH1912) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਤੀਤੁਸ 3:7 (PANIRV) »
Bengali Bible (BENIRV)
তীত 3:7 (BENIRV) »
Arabic Bible (AVD)
تِيطُس 3:7 (AVD) »
Portuguese Bible (BSL)
Tito 3:7 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Tít 3:7 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Tito 3:7 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Tito 3:7 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
提 多 书 3:7 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
提 多 書 3:7 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Titusbrevet 3:7 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Титу 3:7 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Тита 3:7 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Titusz 3:7 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Тит 3:7 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Titus 3:7 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »