Zakaria 14:11 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Zakaria 14:11 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Zakaria 14:11 ALB - Njerëzit do të banojnë dhe asgjë më nuk do - Bible Verse Picture

Zakaria 14:11 ALB

Njerëzit do të banojnë dhe asgjë më nuk do të jetë caktuar për t’u shfarosur, por Jeruzalemi do të qëndrojë i sigurt.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Zakaria 14:11 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Zakaria 14:11 ALB - Njerëzit do të banojnë dhe asgjë më nuk do - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Zakaria 14:11 ALB - Njerëzit do të banojnë dhe asgjë më nuk do - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Zakaria 14:11 ALB - Njerëzit do të banojnë dhe asgjë më nuk do - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Zakaria 14:11 ALB - Njerëzit do të banojnë dhe asgjë më nuk do - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Zakaria 14:11 ALB - Njerëzit do të banojnë dhe asgjë më nuk do - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Zakaria 14:11 ALB - Njerëzit do të banojnë dhe asgjë më nuk do - Bible Verse Picture
View New Tab

Zakaria 14:11 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Zakaria 14:11 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Zbulesa 22:3 ALB Bible Verse Image
Zbulesa 22:3 (ALB) »
Dhe asnjë mallkim nuk do të ketë më; dhe në të do të jetë froni i Perëndisë dhe i Qengjit, dhe shërbëtorët e tij do t’i shërbejnë;

Jeremia 23:5 ALB Bible Verse Image
Jeremia 23:5 (ALB) »
"Ja, ditët po vijnë," thotë Zoti, "në të cilat do të shkaktoj që të dalë nga Davidi një filiz i drejtë, që do të mbretërojë si mbret, do të ketë mbarësi dhe do të ushtrojë gjykimin dhe drejtësinë në vend.

Numrat 21:3 ALB Bible Verse Image
Numrat 21:3 (ALB) »
Zoti e dëgjoi zërin e Izraelit dhe ia shtiu në dorë Kananejtë; dhe ai i shkatërroi plotësisht ata bashkë me qytetet e tyre, dhe ky vend u quajt Hormah.

Zakaria 8:8 ALB Bible Verse Image
Zakaria 8:8 (ALB) »
Unë do t’i bëj të vijnë dhe ata do të banojnë në Jeruzalem; ata do të jenë populli im dhe unë do të jem Perëndia i tyre me besnikëri dhe drejtësi".

Zakaria 2:4 ALB Bible Verse Image
Zakaria 2:4 (ALB) »
dhe i tha: "Rend, foli atij të riu dhe i thuaj: Jeruzalemi do të jetë i banuar si një qytet pa mure, për shkak të morisë së njerëzve dhe të kafshëve që do të jenë në të.

Zakaria 8:4 ALB Bible Verse Image
Zakaria 8:4 (ALB) »
Kështu thotë Zoti i ushtrive: "Nëpër sheshet e Jeruzalemit do të ulen akoma pleq e plaka, secili me shkopin e vet në dorë për shkak të moshës së shtyrë.

Amosi 9:15 ALB Bible Verse Image
Amosi 9:15 (ALB) »
Unë do t’i mbjell në tokën e tyre dhe nuk do të çrrënjosen kurrë më nga toka që u kam dhënë atyre, thotë Zoti, Perëndia yt".

Joeli 3:17 ALB Bible Verse Image
Joeli 3:17 (ALB) »
"Atëherë ju do të pranoni që unë jam Zoti, Perëndia juaj, që banon në Sion, mali im i shenjtë. Kështu Jeruzalemi do të jetë i shenjtë dhe të huajt nuk do të kalojnë më andej".

Joeli 3:20 ALB Bible Verse Image
Joeli 3:20 (ALB) »
Por Juda do të mbetet përjetë, edhe Jeruzalemi brez pas brezi.

Ezekieli 37:26 ALB Bible Verse Image
Ezekieli 37:26 (ALB) »
Do të lidh me ta një besëlidhje paqeje; do të jetë një besëlidhje e përjetshme me ta; do t’i bëj të qëndrueshëm, do t’i shumoj dhe do të vë shenjtëroren time në mes tyre përjetë.

Ezekieli 34:22 ALB Bible Verse Image
Ezekieli 34:22 (ALB) »
unë do t’i shpëtoj delet e mia dhe nuk do të bëhen më pre, dhe do të gjykoj midis dele e dele.

Jeremia 31:40 ALB Bible Verse Image
Jeremia 31:40 (ALB) »
Gjithë lugina e kufomave dhe e hirit dhe të gjitha arat deri te përroi i Kidronit, deri te qoshja e portës së Kuajve në drejtim të lindjes, do t’i shenjtërohen Zotit. Nuk do të shkatërrohet më kurrë dhe as nuk do të shembet përjetë".

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Zechariah 14:11 (ASV) »
King James Version (KJV)
Zechariah 14:11 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Zechariah 14:11 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Zechariah 14:11 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Zechariah 14:11 (WEB) »
French Bible (LSG)
Zacharie 14:11 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Sacharja 14:11 (LUTH1912) »
Hebrew Bible (HEB)
זכריה 14:11 (HEB) »
Portuguese Bible (BSL)
Zacarias 14:11 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Xê-ca-ri-a 14:11 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Zacarías 14:11 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Zaccaria 14:11 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
撒 迦 利 亚 书 14:11 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
撒 迦 利 亞 14:11 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Sakaria 14:11 (SV1917) »
Ukrainian Bible (UKR)
Захарія 14:11 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Zakariás 14:11 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Захария 14:11 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Sakarja 14:11 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »