1 Các Vua 1:1 VIE Phone Background Pictures

Best Christian iPhone Wallpaper with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download 1 Các Vua 1:1 VIE mobile wallpapers with Bible verse quotes and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from the Vietnamese Bible (VIE). The Vietnamese Bible 1923 translation is available in the Public Domain, which means that the VIE Bible is not copyright. (Kinh Thánh: Tiếng Việt)

1 Các Vua 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Vua Đa-vít đã già; tuổi cao; và mặc - Mobile Bible Verse Wallpaper

1 Các Vua 1:1 VIE

Vua Đa-vít đã già; tuổi cao; và mặc dầu người ta đắp áo cho người, cũng không thể ấm được.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

1 Các Vua 1:1 VIE Bible images with quotes are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

1 Các Vua 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to 1 Các Vua 1:1 VIE. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Giô-sua 23:1 VIE Bible Verse Image
Giô-sua 23:1 (VIE) »
Khi Đức Giê-hô-va ban sự an nghỉ cho Y-sơ-ra-ên từ lâu rồi, giải cứu họ khỏi các thù nghịch ở bốn phía, và Giô-suê đã già tuổi tác cao,

Sáng Thế 24:1 VIE Bible Verse Image
Sáng Thế 24:1 (VIE) »
Vả, Aùp-ra-ham đã già, tuổi đã cao; trong mọi việc Đức Giê-hô-va đã ban phước cho người.

2 Sa-mu-ên 5:4 VIE Bible Verse Image
2 Sa-mu-ên 5:4 (VIE) »
Khi Đa-vít khởi trị vì, tuổi đã được ba mươi; người cai trị bốn mươi năm.

1 Sử Ký 23:1 VIE Bible Verse Image
1 Sử Ký 23:1 (VIE) »
Đa-vít đã già, cao tuổi, bèn lập Sa-lô-môn, con trai mình, làm vua Y-sơ-ra-ên.

1 Sử Ký 29:27 VIE Bible Verse Image
1 Sử Ký 29:27 (VIE) »
Người cai trị trên Y-sơ-ra-ên bốn mươi năm: tại Hếp-rôn, người cai trị bảy năm, và tại Giê-ru-sa-lem, người cai trị ba mươi ba năm.

Thánh Thi 90:10 VIE Bible Verse Image
Thánh Thi 90:10 (VIE) »
Tuổi tác của chúng tôi đến được bảy mươi, Còn nếu mạnh khỏe thì đến tám mươi; Song sự kiêu căng của nó bất quá là lao khổ và buồn thảm, Vì đời sống chóng qua, rồi chúng tôi bay mất đi.

Sáng Thế 18:11 VIE Bible Verse Image
Sáng Thế 18:11 (VIE) »
Vả, Aùp-ra-ham cùng Sa-ra đã già, tuổi tác đã cao; Sa-ra không còn chi nữa như thế thường người đàn bà.

Lu-ca 1:7 VIE Bible Verse Image
Lu-ca 1:7 (VIE) »
Hai người không có con, vì Ê-li-sa-bét son sẻ, và cả hai đều cao tuổi.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
1 Kings 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
1 Kings 1:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
1 Kings 1:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
1 Kings 1:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
1 Kings 1:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
1 Rois 1:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
1 Könige 1:1 (LUTH1912) »
Marathi Bible (MARIRV)
1 राजे 1:1 (MARIRV) »
Gujarati Bible (GUJIRV)
1 રાજાઓ 1:1 (GUJIRV) »
Hebrew Bible (HEB)
מלכים א 1:1 (HEB) »
Portuguese Bible (BSL)
1 Reis 1:1 (BSL) »
Spanish Bible (RVA)
1 Reyes 1:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
1 Re 1:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
列 王 记 上 1:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
列 王 紀 上 1:1 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
1 Mbretërve 1:1 (ALB) »
Swedish Bible (SV1917)
1 Kungaboken 1:1 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
3 Царств 1:1 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
1 царів 1:1 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
1 Királyok 1:1 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
3 Царе 1:1 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
列王紀上 1:1 (JPN) »
Norwegian Bible (NORSK)
1 Kongebok 1:1 (NORSK) »

VIE Bible Book Selection List

View full list of VIE Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »