Thánh Thi 1:1 VIE Phone Background Pictures

Best Christian iPhone Wallpaper with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download Thánh Thi 1:1 VIE mobile wallpapers with Bible verse quotes and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from the Vietnamese Bible (VIE). The Vietnamese Bible 1923 translation is available in the Public Domain, which means that the VIE Bible is not copyright. (Kinh Thánh: Tiếng Việt)

Thánh Thi 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Phước cho người nào chẳng theo mưu kế - Mobile Bible Verse Wallpaper

Thánh Thi 1:1 VIE

Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, Chẳng đứng trong đường tội nhân, Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng;

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Thánh Thi 1:1 VIE Bible images with quotes are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Gióp 42:17 (VIE)

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Thánh Thi 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Phước cho người nào chẳng theo mưu kế - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 03 - Thánh Thi 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Phước cho người nào chẳng theo mưu kế - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 04 - Thánh Thi 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Phước cho người nào chẳng theo mưu kế - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 05 - Thánh Thi 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Phước cho người nào chẳng theo mưu kế - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 06 - Thánh Thi 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Phước cho người nào chẳng theo mưu kế - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 07 - Thánh Thi 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Phước cho người nào chẳng theo mưu kế - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab

Thánh Thi 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Thánh Thi 1:1 VIE. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Thánh Thi 26:4 VIE Bible Verse Image
Thánh Thi 26:4 (VIE) »
Tôi không ngồi chung cùng người dối trá, Cũng chẳng đi với kẻ giả hình.

Châm Ngôn 4:14 VIE Bible Verse Image
Châm Ngôn 4:14 (VIE) »
Chớ vào trong lối kẻ hung dữ, Và đừng đi đường kẻ gian ác.

Châm Ngôn 13:20 VIE Bible Verse Image
Châm Ngôn 13:20 (VIE) »
Ai giao tiếp với người khôn ngoan, trở nên khôn ngoan; Nhưng kẻ làm bạn với bọn điên dại sẽ bị tàn hại.

Giê-rê-mi-a 15:17 VIE Bible Verse Image
Giê-rê-mi-a 15:17 (VIE) »
Tôi chẳng ngồi trong đám hội kẻ vui chơi mừng rỡ; nhưng tôi ngồi một mình vì tay Ngài; vì Ngài đã làm cho tôi đầy sự giận.

Thánh Thi 119:1 VIE Bible Verse Image
Thánh Thi 119:1 (VIE) »
Phước cho những người trọn vẹn trong đường lối mình, Đi theo luật pháp của Đức Giê-hô-va,

Lu-ca 11:28 VIE Bible Verse Image
Lu-ca 11:28 (VIE) »
Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Những kẻ nghe và giữ lời Đức Chúa Trời còn có phước hơn!

Ma-thi-ơ 7:13 VIE Bible Verse Image
Ma-thi-ơ 7:13 (VIE) »
Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều.

Thánh Thi 1:6 VIE Bible Verse Image
Thánh Thi 1:6 (VIE) »
Vì Đức Giê-hô-va biết đường người công bình, Song đường kẻ ác rồi bị diệt vong.

Phục Truyền Luật Lệ 28:2 VIE Bible Verse Image
Phục Truyền Luật Lệ 28:2 (VIE) »
Nếu ngươi nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, nầy là mọi phước lành sẽ giáng xuống trên mình ngươi.

Thánh Thi 36:4 VIE Bible Verse Image
Thánh Thi 36:4 (VIE) »
Nó toan ác tại trên giường nó; Nó đứng trên con đường chẳng thiện, Nó cũng không gớm ghiếc sự dữ.

Thánh Thi 34:8 VIE Bible Verse Image
Thánh Thi 34:8 (VIE) »
Khá nếm thử xem Đức Giê-hô-va tốt lành dường bao! Phước cho người nào nương náu mình nơi Ngài!

Châm Ngôn 1:15 VIE Bible Verse Image
Châm Ngôn 1:15 (VIE) »
Hỡi con, đừng đi đường cùng chúng nó; Hãy cấm giữ chân con, chớ vào lối của họ;

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Psalms 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
Psalms 1:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Psalms 1:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Psalms 1:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Psalms 1:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
Psaumes 1:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Psalm 1:1 (LUTH1912) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਜ਼ਬੂਰ 1:1 (PANIRV) »
Hebrew Bible (HEB)
תהלים 1:1 (HEB) »
Portuguese Bible (BSL)
Salmos 1:1 (BSL) »
Spanish Bible (RVA)
Salmos 1:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Salmi 1:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
诗 篇 1:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
詩 篇 1:1 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
Psalmet 1:1 (ALB) »
Swedish Bible (SV1917)
Psaltaren 1:1 (SV1917) »
Ukrainian Bible (UKR)
Псалми 1:1 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Zsoltárok 1:1 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Псалми 1:1 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
詩篇 1:1 (JPN) »
Norwegian Bible (NORSK)
Salmene 1:1 (NORSK) »

VIE Bible Book Selection List

View full list of VIE Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »