Ai Ca 1:1 VIE Phone Background Pictures

Best Christian iPhone Wallpaper with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download Ai Ca 1:1 VIE mobile wallpapers with Bible verse quotes and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from the Vietnamese Bible (VIE). The Vietnamese Bible 1923 translation is available in the Public Domain, which means that the VIE Bible is not copyright. (Kinh Thánh: Tiếng Việt)

Ai Ca 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Thành nầy xưa vốn đông dân lắm, kìa - Mobile Bible Verse Wallpaper

Ai Ca 1:1 VIE

Thành nầy xưa vốn đông dân lắm, kìa nay ngồi một mình! Xưa vốn làm lớn giữa các dân, nay như đàn bà góa! Xưa vốn làm nữ chủ các quận, nay phải nộp thuế khóa!

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Ai Ca 1:1 VIE Bible images with quotes are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Ai Ca 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Thành nầy xưa vốn đông dân lắm, kìa - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 03 - Ai Ca 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Thành nầy xưa vốn đông dân lắm, kìa - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 04 - Ai Ca 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Thành nầy xưa vốn đông dân lắm, kìa - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 05 - Ai Ca 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Thành nầy xưa vốn đông dân lắm, kìa - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 06 - Ai Ca 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Thành nầy xưa vốn đông dân lắm, kìa - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 07 - Ai Ca 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Thành nầy xưa vốn đông dân lắm, kìa - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab

Ai Ca 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Ai Ca 1:1 VIE. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

1 Các Vua 4:21 VIE Bible Verse Image
1 Các Vua 4:21 (VIE) »
Sa-lô-môn cai trị trên các nước, từ sông cái cho đến xứ Phi-li-tin, cho đến ranh Ê-díp-tô. Các nước ấy đều tiến cống và phục Sa-lô-môn trọn đời người.

I-sai-a 3:26 VIE Bible Verse Image
I-sai-a 3:26 (VIE) »
Các cửa nó sẽ than khóc và thảm sầu; nó vắng vẻ ngồi trên đất.

Ê-xơ-ra 4:20 VIE Bible Verse Image
Ê-xơ-ra 4:20 (VIE) »
Lại tại Giê-ru-sa-lem đã có những vua rất quyền thế, quản hạt cả xứ ở bên kia sông, và người ta tiến cống, nộp thuế, và đóng tiền mãi lộ cho các vua đó.

Khải Huyền 18:16 VIE Bible Verse Image
Khải Huyền 18:16 (VIE) »
Khốn thay! Khốn thay! thành lớn kia, đã từng mặc vải gai mịn, màu tía và màu điều, rực rỡ những vàng ngọc cùng hột châu! Trong một giờ, sự giàu có sang trọng dường bao đã biến mất hết!

I-sai-a 54:4 VIE Bible Verse Image
I-sai-a 54:4 (VIE) »
Đừng sợ chi; vì ngươi sẽ chẳng bị hổ thẹn. Chớ mắc cỡ; vì ngươi chẳng còn xấu hổ nữa. Ngươi sẽ quên điều sỉ nhục lúc còn thơ ấu, và đừng nhớ lại sự nhơ nhuốc trong khi mình đang góa bụa.

2 Các Vua 23:35 VIE Bible Verse Image
2 Các Vua 23:35 (VIE) »
Giê-hô-gia-kim nộp cho Pha-ra-ôn những bạc và vàng ấy. Nhưng để lo cho có số tiền Pha-ra-ôn đòi, thì người phải đánh thuế dân của xứ; người định thuế vàng bạc mỗi người phải giữ đóng; đoạn người giao hết cho Pha-ra-ôn Nê-cô.

I-sai-a 22:2 VIE Bible Verse Image
I-sai-a 22:2 (VIE) »
Hỡi thành xôn xao, đầy sự om sòm, là ấp vui vẻ kia; các kẻ chết của ngươi chẳng phải chết vì gươm, cũng không phải là tử trận.

Ai Ca 5:16 VIE Bible Verse Image
Ai Ca 5:16 (VIE) »
Mão triều thiên rơi khỏi đầu chúng tôi, Khốn cho chúng tôi, vì chúng tôi phạm tội!

I-sai-a 14:12 VIE Bible Verse Image
I-sai-a 14:12 (VIE) »
Hỡi sao mai, con trai của sáng sớm kia, sao ngươi từ trời sa xuống! Hỡi kẻ giày đạp các nước kia, ngươi bị chặt xuống đất là thể nào!

Ai Ca 4:1 VIE Bible Verse Image
Ai Ca 4:1 (VIE) »
Than ôi! vàng mờ tối, vàng ròng biến đổi dường nào! Đá nơi thánh đổ ra nơi mọi góc đường phố!

Ai Ca 2:10 VIE Bible Verse Image
Ai Ca 2:10 (VIE) »
Các kẻ già cả gái Si-ôn nín lặng ngồi dưới đất; Đầu đổ tro bụi, mình mặc bao gai. Các gái đồng trinh Giê-ru-sa-lem gục đầu đến đất.

Ai Ca 2:1 VIE Bible Verse Image
Ai Ca 2:1 (VIE) »
Sao Chúa đã nổi giận, vầy mây che khuất con gái Si-ôn? Ngài đã ném sự đẹp đẽ Y-sơ-ra-ên từ trên trời xuống đất. Trong ngày thạnh nộ, Ngài chẳng nhớ đến bệ chân mình.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Lamentations 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
Lamentations 1:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Lamentations 1:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Lamentations 1:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Lamentations 1:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
Lamentations 1:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Klagelieder 1:1 (LUTH1912) »
Bengali Bible (BENIRV)
বিলাপ 1:1 (BENIRV) »
Hebrew Bible (HEB)
איכה 1:1 (HEB) »
Portuguese Bible (BSL)
Lamentações 1:1 (BSL) »
Spanish Bible (RVA)
Lamentaciones 1:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Lamentazioni 1:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
耶 利 米 哀 歌 1:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
耶 利 米 哀 歌 1:1 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
Vajtimet 1:1 (ALB) »
Swedish Bible (SV1917)
Klagovisorna 1:1 (SV1917) »
Japanese Bible (JPN)
哀歌 1:1 (JPN) »
Norwegian Bible (NORSK)
Klagesangene 1:1 (NORSK) »

VIE Bible Book Selection List

View full list of VIE Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »