Gióp 1:1 VIE Phone Background Pictures

Best Christian iPhone Wallpaper with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download Gióp 1:1 VIE mobile wallpapers with Bible verse quotes and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from the Vietnamese Bible (VIE). The Vietnamese Bible 1923 translation is available in the Public Domain, which means that the VIE Bible is not copyright. (Kinh Thánh: Tiếng Việt)

Gióp 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Tại trong xứ Uùt-xơ có một người tên - Mobile Bible Verse Wallpaper

Gióp 1:1 VIE

Tại trong xứ Uùt-xơ có một người tên là Gióp; người ấy vốn trọn vẹn và ngay thẳng; kính sợ Đức Chúa Trời, và lánh khỏi điều ác.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Gióp 1:1 VIE Bible images with quotes are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Ê-xơ-tê 10:3 (VIE)
Next Verse
Gióp 1:2 (VIE) »

Gióp 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Gióp 1:1 VIE. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Gia-cơ 5:11 VIE Bible Verse Image
Gia-cơ 5:11 (VIE) »
Anh em biết rằng những kẻ nhịn nhục chịu khổ thì chúng ta xưng là có phước. Anh em đã nghe nói về sự nhịn nhục của Gióp, và thấy cái kết cuộc mà Chúa ban cho người; vì Chúa đầy lòng thương xót và nhân từ.

Ê-xê-ki-ên 14:14 VIE Bible Verse Image
Ê-xê-ki-ên 14:14 (VIE) »
thì dẫu trong đất đó có ba người nầy, là Nô-ê, Đa-ni-ên, và Gióp, cũng chỉ cứu được linh hồn mình bởi sự công bình mình, Chúa Giê-hô-va phán vậy.

Ê-xê-ki-ên 14:20 VIE Bible Verse Image
Ê-xê-ki-ên 14:20 (VIE) »
thì dẫu có Nô-ê, Đa-ni-ên và Gióp ở đó, Chúa Giê-hô-va phán, thật như ta hằng sống, họ cũng chẳng cứu được nào con trai nào con gái, chỉ một mình họ cứu được linh hồn mình bởi sự công bình mình thôi.

Gióp 28:28 VIE Bible Verse Image
Gióp 28:28 (VIE) »
Đoạn, phán với loài người rằng: Kính sợ Chúa, ấy là sự khôn ngoan; Tránh khỏi điều ác, ấy là sự thông sáng.

Châm Ngôn 8:13 VIE Bible Verse Image
Châm Ngôn 8:13 (VIE) »
Sự kính sợ Đức Giê-hô-va, ấy là ghét điều ác; Ta ghét sự kiêu ngạo, xấc xược, con đường ác, và miệng gian tà.

Gióp 2:3 VIE Bible Verse Image
Gióp 2:3 (VIE) »
Đức Giê-hô-va lại phán hỏi Sa-tan rằng: Ngươi có nhìn thấy Gióp, tôi tớ của ta chăng? Trên đất chẳng có ai giống như người, vốn trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời, và lánh khỏi điều ác; lại người bền đỗ trong sự hoàn toàn mình, mặc dầu ngươi có giục ta phá hủy người vô cớ.

Gióp 23:11 VIE Bible Verse Image
Gióp 23:11 (VIE) »
Chân tôi bén theo bước Chúa; Tôi giữ đi theo đường Ngài, chẳng hề sai lệch.

Sáng Thế 6:9 VIE Bible Verse Image
Sáng Thế 6:9 (VIE) »
Nầy là dòng dõi của Nô-ê. Nô-ê trong đời mình là một người công bình và trọn vẹn, đồng đi cùng Đức Chúa Trời.

Sáng Thế 17:1 VIE Bible Verse Image
Sáng Thế 17:1 (VIE) »
Khi Aùp-ram được chín mươi chín tuổi, thì Đức Giê-hô-va hiện đến cùng người và phán rằng: Ta là Đức Chúa Trời toàn năng; ngươi hãy đi ở trước mặt ta làm một người trọn vẹn.

Gióp 1:8 VIE Bible Verse Image
Gióp 1:8 (VIE) »
Đức Giê-hô-va lại hỏi Sa-tan rằng: Ngươi có nhìn thấy Gióp, tôi tớ của ta chăng; nơi thế gian chẳng có người nào giống như nó, vốn trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời, và lánh khỏi điều ác?

Ai Ca 4:21 VIE Bible Verse Image
Ai Ca 4:21 (VIE) »
Hỡi con gái Ê-đôm, ở đất Uùt-xơ! Hãy vui mừng hớn hở, Cái chén cũng sẽ trao đến mầy, mầy sẽ say mê và trần truồng.

Châm Ngôn 16:6 VIE Bible Verse Image
Châm Ngôn 16:6 (VIE) »
Nhờ sự nhân từ và chân thật tội lỗi được chuộc; Và bởi sự kính sợ Đức Giê-hô-va người ta xây bỏ điều ác.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Job 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
Job 1:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Job 1:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Job 1:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Job 1:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
Job 1:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Hiob 1:1 (LUTH1912) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਅੱਯੂਬ 1:1 (PANIRV) »
Bengali Bible (BENIRV)
ইয়োব 1:1 (BENIRV) »
Tamil Bible (TAMIRV)
யோபு 1:1 (TAMIRV) »
Marathi Bible (MARIRV)
ईयोब 1:1 (MARIRV) »
Telugu Bible (TELIRV)
యోబు 1:1 (TELIRV) »
Gujarati Bible (GUJIRV)
અયૂબ 1:1 (GUJIRV) »
Kannada Bible (KANIRV)
ಯೋಬನು 1:1 (KANIRV) »
Hebrew Bible (HEB)
איוב 1:1 (HEB) »
Portuguese Bible (BSL)
Jó 1:1 (BSL) »
Spanish Bible (RVA)
Job 1:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Giobbe 1:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
约 伯 记 1:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
約 伯 記 1:1 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
Jobi 1:1 (ALB) »
Swedish Bible (SV1917)
Job 1:1 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Иов 1:1 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Йов 1:1 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Jób 1:1 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Йов 1:1 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
ヨブ記 1:1 (JPN) »
Norwegian Bible (NORSK)
Job 1:1 (NORSK) »

VIE Bible Book Selection List

View full list of VIE Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »