Hê-bơ-rơ 1:1 VIE Phone Background Pictures

Best Christian iPhone Wallpaper with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download Hê-bơ-rơ 1:1 VIE mobile wallpapers with Bible verse quotes and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from the Vietnamese Bible (VIE). The Vietnamese Bible 1923 translation is available in the Public Domain, which means that the VIE Bible is not copyright. (Kinh Thánh: Tiếng Việt)

Hê-bơ-rơ 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Đời xưa, Đức Chúa Trời đã dùng các - Mobile Bible Verse Wallpaper

Hê-bơ-rơ 1:1 VIE

Đời xưa, Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách,

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Hê-bơ-rơ 1:1 VIE Bible images with quotes are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Hê-bơ-rơ 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Đời xưa, Đức Chúa Trời đã dùng các - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 03 - Hê-bơ-rơ 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Đời xưa, Đức Chúa Trời đã dùng các - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 04 - Hê-bơ-rơ 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Đời xưa, Đức Chúa Trời đã dùng các - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 05 - Hê-bơ-rơ 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Đời xưa, Đức Chúa Trời đã dùng các - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 06 - Hê-bơ-rơ 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Đời xưa, Đức Chúa Trời đã dùng các - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 07 - Hê-bơ-rơ 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Đời xưa, Đức Chúa Trời đã dùng các - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab

Hê-bơ-rơ 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Hê-bơ-rơ 1:1 VIE. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

2 Phi-rơ 1:20 VIE Bible Verse Image
2 Phi-rơ 1:20 (VIE) »
Trước hết, phải biết rõ rằng chẳng có lời tiên tri nào trong Kinh Thánh lấy ý riêng giải nghĩa được.

Dân Số 12:6 VIE Bible Verse Image
Dân Số 12:6 (VIE) »
Ngài phán cùng hai người rằng: Hãy nghe rõ lời ta. Nếu trong các ngươi có một tiên tri nào, ta là Đức Giê-hô-va sẽ hiện ra cùng người trong sự hiện thấy, và nói với người trong cơn chiêm bao.

Giô-ên 2:28 VIE Bible Verse Image
Giô-ên 2:28 (VIE) »
Sau đó, ta sẽ đổ Thần ta trên cả loài xác thịt; con trai và con gái các ngươi sẽ nói tiên tri; những người già cả các ngươi sẽ thấy chiêm bao, những kẻ trai trẻ các ngươi sẽ xem sự hiện thấy.

1 Phi-rơ 1:10 VIE Bible Verse Image
1 Phi-rơ 1:10 (VIE) »
Về sự cứu rỗi đó, các đấng tiên tri đã tìm tòi suy xét, và đã nói tiên tri về ân điển định sẵn cho anh em:

Sáng Thế 46:2 VIE Bible Verse Image
Sáng Thế 46:2 (VIE) »
Trong một sự hiện thấy ban đêm kia, Đức Chúa Trời có phán cùng Y-sơ-ra-ên rằng: Hỡi Gia-cốp, Gia-cốp! Y-sơ-ra-ên đáp rằng: Có tôi đây.

Lu-ca 24:27 VIE Bible Verse Image
Lu-ca 24:27 (VIE) »
Đoạn, Ngài bắt đầu từ Môi-se rồi kế đến mọi đấng tiên tri mà cắt nghĩa cho hai người đó những lời chỉ về Ngài trong cả Kinh Thánh.

Sáng Thế 12:1 VIE Bible Verse Image
Sáng Thế 12:1 (VIE) »
Vả, Đức Giê-hô-va có phán cùng Aùp-ram rằng: Ngươi hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con và nhà cha ngươi, mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho.

Công Vụ Các Sứ đồ 2:30 VIE Bible Verse Image
Công Vụ Các Sứ đồ 2:30 (VIE) »
Nhưng, vì người là đấng tiên tri, và biết Đức Chúa Trời đã thề hứa với người sẽ cho một hậu tự người ngồi trên ngai mình,

Sáng Thế 3:15 VIE Bible Verse Image
Sáng Thế 3:15 (VIE) »
Ta sẽ làm cho mầy cùng người nữ, dòng dõi mầy cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mầy, còn mầy sẽ cắn gót chân người.

Lu-ca 1:55 VIE Bible Verse Image
Lu-ca 1:55 (VIE) »
Như Ngài đã phán cùng tổ phụ chúng ta vậy.

Hê-bơ-rơ 2:2 VIE Bible Verse Image
Hê-bơ-rơ 2:2 (VIE) »
Vì nếu lời thiên sứ rao truyền đã vững chắc và sự trái phép nghịch mạng đã được báo ứng xứng đáng rồi,

Lu-ca 1:72 VIE Bible Verse Image
Lu-ca 1:72 (VIE) »
Ngài tỏ lòng thương xót đến tổ tông chúng tôi, Và nhớ lại lời giao ước thánh của Ngài,

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Hebrews 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
Hebrews 1:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Hebrews 1:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Hebrews 1:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Hebrews 1:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
Hébreux 1:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Hebräer 1:1 (LUTH1912) »
Portuguese Bible (BSL)
Hebreus 1:1 (BSL) »
Spanish Bible (RVA)
Hebreos 1:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Ebrei 1:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
希 伯 来 书 1:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
希 伯 來 書 1:1 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
Hebrenjve 1:1 (ALB) »
Swedish Bible (SV1917)
Hebreerbrevet 1:1 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Евреям 1:1 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
євреїв 1:1 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Zsidók 1:1 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Евреи 1:1 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Hebreerne 1:1 (NORSK) »

VIE Bible Book Selection List

View full list of VIE Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »