Châm Ngôn 1:1 VIE Phone Background Pictures

Best Christian iPhone Wallpaper with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download Châm Ngôn 1:1 VIE mobile wallpapers with Bible verse quotes and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from the Vietnamese Bible (VIE). The Vietnamese Bible 1923 translation is available in the Public Domain, which means that the VIE Bible is not copyright. (Kinh Thánh: Tiếng Việt)

Châm Ngôn 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Châm ngôn của Sa-lô-môn, con trai Đa-vít, - Mobile Bible Verse Wallpaper

Châm Ngôn 1:1 VIE

Châm ngôn của Sa-lô-môn, con trai Đa-vít, Vua Y-sơ-ra-ên:

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Châm Ngôn 1:1 VIE Bible images with quotes are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Châm Ngôn 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Châm ngôn của Sa-lô-môn, con trai Đa-vít, - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 03 - Châm Ngôn 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Châm ngôn của Sa-lô-môn, con trai Đa-vít, - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 04 - Châm Ngôn 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Châm ngôn của Sa-lô-môn, con trai Đa-vít, - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 05 - Châm Ngôn 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Châm ngôn của Sa-lô-môn, con trai Đa-vít, - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 06 - Châm Ngôn 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Châm ngôn của Sa-lô-môn, con trai Đa-vít, - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 07 - Châm Ngôn 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Châm ngôn của Sa-lô-môn, con trai Đa-vít, - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab

Châm Ngôn 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Châm Ngôn 1:1 VIE. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Châm Ngôn 10:1 VIE Bible Verse Image
Châm Ngôn 10:1 (VIE) »
Con trai khôn ngoan làm vui cha mình; Nhưng đứa ngu muội gây buồn cho mẹ nó.

1 Sử Ký 22:9 VIE Bible Verse Image
1 Sử Ký 22:9 (VIE) »
Kìa, con trai mà ngươi sẽ sanh ra, nó sẽ là người thái bình; ta sẽ ban bình an cho nó; các thù nghịch ở bốn phía nó sẽ chẳng khuấy rối nó; vì tên nó sẽ là Sa-lô-môn; trong đời nó ta sẽ ban sự thái bình an tịnh cho Y-sơ-ra-ên.

1 Các Vua 4:31 VIE Bible Verse Image
1 Các Vua 4:31 (VIE) »
Người khôn ngoan hơn mọi người, khôn ngoan hơn Ê-than, người Eách-ra-hít, hơn Hê-man, Canh-côn, và Đạt-đa, là các con trai Ma-hôn; danh tiếng người đồn ra trong các dân tộc chung quanh.

Châm Ngôn 25:1 VIE Bible Verse Image
Châm Ngôn 25:1 (VIE) »
Đây cũng là những châm ngôn của Sa-lô-môn, mà các người của Ê-xê-chia, vua Giu-đa sao tả.

Giảng Sư 12:9 VIE Bible Verse Image
Giảng Sư 12:9 (VIE) »
Vả lại, bởi vì kẻ truyền đạo là người khôn ngoan, nên cũng cứ dạy sự tri thức cho dân sự; người đã cân nhắc, tra soát, và sắp đặt thứ tự nhiều câu châm ngôn.

Giảng Sư 1:1 VIE Bible Verse Image
Giảng Sư 1:1 (VIE) »
Lời của người truyền đạo, con trai của Đa-vít, vua tại Giê-ru-sa-lem.

2 Sa-mu-ên 12:24 VIE Bible Verse Image
2 Sa-mu-ên 12:24 (VIE) »
Đa-vít an ủi Bát-sê-ba, vợ mình, đến ngủ cùng nàng; nàng sanh một đứa trai, đặt tên là Sa-lô-môn. Đức Giê-hô-va yêu mến Sa-lô-môn,

1 Sử Ký 29:28 VIE Bible Verse Image
1 Sử Ký 29:28 (VIE) »
Người băng hà tuổi cao, thỏa nguyện về đời mình, về sự giàu có, và về vinh hiển; Sa-lô-môn, con trai người, cai trị thế cho người.

1 Sử Ký 28:5 VIE Bible Verse Image
1 Sử Ký 28:5 (VIE) »
Vả, Đức Giê-hô-va có ban cho ta nhiều con trai; trong các con trai ấy Ngài đã chọn Sa-lô-môn, con trai ta, đặt ngồi trên ngôi nước Đức Giê-hô-va, đặng cai trị Y-sơ-ra-ên.

1 Các Vua 2:12 VIE Bible Verse Image
1 Các Vua 2:12 (VIE) »
Đoạn, Sa-lô-môn ngồi trên ngai Đa-vít, cha mình, và nước người được lập rất vững bền.

Giăng 16:25 VIE Bible Verse Image
Giăng 16:25 (VIE) »
Ta đã dùng ví dụ mà nói cho các ngươi mọi điều đó. Giờ đến, là khi ta chẳng còn dùng ví dụ mà nói cùng các ngươi nữa, nhưng khi ấy ta sẽ nói rõ ràng về Cha cho các ngươi.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Proverbs 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
Proverbs 1:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Proverbs 1:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Proverbs 1:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Proverbs 1:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
Proverbes 1:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Sprüche 1:1 (LUTH1912) »
Hebrew Bible (HEB)
משלי 1:1 (HEB) »
Portuguese Bible (BSL)
Provérbios 1:1 (BSL) »
Spanish Bible (RVA)
Proverbios 1:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Proverbi 1:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
箴 言 1:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
箴 言 1:1 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
Fjalët e urta 1:1 (ALB) »
Swedish Bible (SV1917)
Ordspråksboken 1:1 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Притчи 1:1 (RUSV) »
Hungarian Bible (KAR)
Példabeszédek 1:1 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Притчи 1:1 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
箴言 1:1 (JPN) »
Norwegian Bible (NORSK)
Salomos Ordspråk 1:1 (NORSK) »

VIE Bible Book Selection List

View full list of VIE Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »