3 Giăng 1:1 VIE Phone Background Pictures

Best Christian iPhone Wallpaper with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download 3 Giăng 1:1 VIE mobile wallpapers with Bible verse quotes and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from the Vietnamese Bible (VIE). The Vietnamese Bible 1923 translation is available in the Public Domain, which means that the VIE Bible is not copyright. (Kinh Thánh: Tiếng Việt)

3 Giăng 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Trưởng lão đạt cho Gai-út là người - Mobile Bible Verse Wallpaper

3 Giăng 1:1 VIE

Trưởng lão đạt cho Gai-út là người yêu dấu, mà tôi thật thương yêu.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

3 Giăng 1:1 VIE Bible images with quotes are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« 2 Giăng 1:13 (VIE)

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - 3 Giăng 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Trưởng lão đạt cho Gai-út là người - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 03 - 3 Giăng 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Trưởng lão đạt cho Gai-út là người - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 04 - 3 Giăng 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Trưởng lão đạt cho Gai-út là người - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 05 - 3 Giăng 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Trưởng lão đạt cho Gai-út là người - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 06 - 3 Giăng 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Trưởng lão đạt cho Gai-út là người - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 07 - 3 Giăng 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Trưởng lão đạt cho Gai-út là người - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab

3 Giăng 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to 3 Giăng 1:1 VIE. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

1 Giăng 3:18 VIE Bible Verse Image
1 Giăng 3:18 (VIE) »
Hỡi các con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật.

Rô-ma 16:23 VIE Bible Verse Image
Rô-ma 16:23 (VIE) »
Gai-út là người tiếp đãi tôi cùng tiếp đãi cả Hội thánh, chào anh em.

1 Cô-rinh-tô 1:14 VIE Bible Verse Image
1 Cô-rinh-tô 1:14 (VIE) »
Tôi tạ ơn Đức Chúa Trời, vì ngoài Cơ-rít-bu và Gai-út, tôi chưa từng làm phép báp tem cho ai trong anh em,

Công Vụ Các Sứ đồ 19:29 VIE Bible Verse Image
Công Vụ Các Sứ đồ 19:29 (VIE) »
Cả thành thảy đều rối loạn; chúng đồng lòng đến rạp hát, kéo theo mình Gai-út, A-ri-tạc, là người Ma-xê-đoan, bạn đồng đi với Phao-lô.

Công Vụ Các Sứ đồ 20:4 VIE Bible Verse Image
Công Vụ Các Sứ đồ 20:4 (VIE) »
Sô-ba-tê, con Bi-ru, quê thành Bê-rê, cùng đi với người, lại có A-ri-tạc và Xê-cun-đu quê thành Tê-sa-lô-ni-ca, Gai-út quê thành Đẹt-bơ và Ti-mô-thê; Ti-chi-cơ và Trô-phim đều quê ở cõi A-si.

2 Giăng 1:1 VIE Bible Verse Image
2 Giăng 1:1 (VIE) »
Trưởng lão đạt cho bà được chọn kia cùng con cái bà mà tôi thật yêu dấu, nào những tôi yêu dấu thôi đâu, nhưng hết thảy mọi người biết lẽ thật cũng yêu dấu nữa;

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
3 John 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
3 John 1:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
3 John 1:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
3 John 1:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
3 John 1:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
3 Jean 1:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
3 Johannes 1:1 (LUTH1912) »
Portuguese Bible (BSL)
3 João 1:1 (BSL) »
Spanish Bible (RVA)
3 Juan 1:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
3 Giovanni 1:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
约 翰 三 书 1:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
約 翰 三 書 1:1 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
3 Gjonit 1:1 (ALB) »
Swedish Bible (SV1917)
3 Johannesbrevet 1:1 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
3 Иоанна 1:1 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
3 Івана 1:1 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
3 János 1:1 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
3 Йоаново 1:1 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
3 Johannes 1:1 (NORSK) »

VIE Bible Book Selection List

View full list of VIE Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »