Phi-líp 1:1 VIE Phone Background Pictures

Best Christian iPhone Wallpaper with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download Phi-líp 1:1 VIE mobile wallpapers with Bible verse quotes and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from the Vietnamese Bible (VIE). The Vietnamese Bible 1923 translation is available in the Public Domain, which means that the VIE Bible is not copyright. (Kinh Thánh: Tiếng Việt)

Phi-líp 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Phao-lô và Ti-mô-thê, tôi tớ của Đức - Mobile Bible Verse Wallpaper

Phi-líp 1:1 VIE

Phao-lô và Ti-mô-thê, tôi tớ của Đức Chúa Jêsus Christ, gởi cho hết thảy các thánh đồ trong Đức Chúa Jêsus Christ, ở thành Phi líp, cùng cho các giám mục và các chấp sự:

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Phi-líp 1:1 VIE Bible images with quotes are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Phi-líp 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Phao-lô và Ti-mô-thê, tôi tớ của Đức - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 03 - Phi-líp 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Phao-lô và Ti-mô-thê, tôi tớ của Đức - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 04 - Phi-líp 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Phao-lô và Ti-mô-thê, tôi tớ của Đức - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 05 - Phi-líp 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Phao-lô và Ti-mô-thê, tôi tớ của Đức - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 06 - Phi-líp 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Phao-lô và Ti-mô-thê, tôi tớ của Đức - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 07 - Phi-líp 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Phao-lô và Ti-mô-thê, tôi tớ của Đức - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab

Phi-líp 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Phi-líp 1:1 VIE. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

2 Cô-rinh-tô 1:1 VIE Bible Verse Image
2 Cô-rinh-tô 1:1 (VIE) »
Phao-lô, theo ý muốn Đức Chúa Trời, làm sứ đồ Đức Chúa Jêsus Christ, cùng người anh em chúng ta là Ti-mô-thê, gởi cho Hội thánh của Đức Chúa Trời ở thành Cô-rinh-tô, và cho hết thảy thánh đồ ở khắp xứ A-chai:

Rô-ma 1:1 VIE Bible Verse Image
Rô-ma 1:1 (VIE) »
Phao-lô, tôi tớ của Đức Chúa Jêsus Christ, được gọi làm sứ đồ, để riêng ra đặng giảng Tin Lành Đức Chúa Trời, -

Công Vụ Các Sứ đồ 16:12 VIE Bible Verse Image
Công Vụ Các Sứ đồ 16:12 (VIE) »
từ nơi đó, chúng ta tới thành Phi-líp, là thành thứ nhất của tỉnh Ma-xê-đoan, và là thuộc địa nước Rô-ma. Chúng ta ở tạm đó vài ngày.

1 Ti-mô-thê 3:8 VIE Bible Verse Image
1 Ti-mô-thê 3:8 (VIE) »
Các chấp sự cũng phải cho nghiêm trọng, không được nói hai lời, không được ghiền rượu, không được tham lợi phi nghĩa,

Rô-ma 1:7 VIE Bible Verse Image
Rô-ma 1:7 (VIE) »
gởi cho hết thảy những người yêu dấu của Đức Chúa Trời tại thành Rô-ma, được gọi làm thánh đồ. Nguyền cho anh em được ân điển và sự bình an từ nơi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và từ nơi Đức Chúa Jêsus Christ!

1 Thê-sa-lô-ni-ca 1:1 VIE Bible Verse Image
1 Thê-sa-lô-ni-ca 1:1 (VIE) »
Phao-lô, Sin-vanh và Ti-mô-thê gởi cho Hội-thánh ở thành Tê-sa-lô-ni-ca, Hội trong Đức Chúa Trời, là Cha, và trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta: nguyền xin ân điển và sự bình an ban cho anh em!

1 Ti-mô-thê 3:1 VIE Bible Verse Image
1 Ti-mô-thê 3:1 (VIE) »
Ví bằng có kẻ mong được làm giám mục, ấy là ưa muốn một việc tốt lành; lời đó là phải lắm.

Cô-lô-se 1:1 VIE Bible Verse Image
Cô-lô-se 1:1 (VIE) »
Phao-lô, theo ý muốn Đức Chúa Trời, làm sứ đồ của Đức Chúa Jêsus Christ, cùng Ti-mô-thê là anh em,

Ê-phê-sô 1:1 VIE Bible Verse Image
Ê-phê-sô 1:1 (VIE) »
Phao-lô, theo ý muốn Đức Chúa Trời, làm sứ đồ của Đức Chúa Jêsus Christ, gởi cho các thánh đồ ở thành Ê-phê-sô, cho những kẻ trung tín trong Đức Chúa Jêsus Christ:

2 Thê-sa-lô-ni-ca 1:1 VIE Bible Verse Image
2 Thê-sa-lô-ni-ca 1:1 (VIE) »
Phao-lô, Sin-vanh và Ti-mô-thê gởi cho Hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca, là Hội thánh ở trong Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa:

Gia-cơ 1:1 VIE Bible Verse Image
Gia-cơ 1:1 (VIE) »
Gia-cơ, tôi tớ Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jêsus Christ, đạt cho mười hai chi phái ở tan lạc, chúc bình an!

1 Cô-rinh-tô 1:1 VIE Bible Verse Image
1 Cô-rinh-tô 1:1 (VIE) »
Phao-lô, theo ý Đức Chúa Trời, được gọi làm sứ đồ của Đức Chúa Jêsus Christ, cùng Sốt-then, anh em chúng ta,

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Philippians 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
Philippians 1:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Philippians 1:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Philippians 1:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Philippians 1:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
Philippiens 1:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Philipper 1:1 (LUTH1912) »
Portuguese Bible (BSL)
Filipenses 1:1 (BSL) »
Spanish Bible (RVA)
Filipenses 1:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Filippesi 1:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
腓 立 比 书 1:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
腓 立 比 書 1:1 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
Filipianëve 1:1 (ALB) »
Swedish Bible (SV1917)
Filipperbrevet 1:1 (SV1917) »
Ukrainian Bible (UKR)
филип'ян 1:1 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Filippi 1:1 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Филипяни 1:1 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Filipperne 1:1 (NORSK) »

VIE Bible Book Selection List

View full list of VIE Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »