Giô-na 1:1 VIE Phone Background Pictures

Best Christian iPhone Wallpaper with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download Giô-na 1:1 VIE mobile wallpapers with Bible verse quotes and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from the Vietnamese Bible (VIE). The Vietnamese Bible 1923 translation is available in the Public Domain, which means that the VIE Bible is not copyright. (Kinh Thánh: Tiếng Việt)

Giô-na 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Có lời Đức Giê-hô-va phán cho Giô-na - Mobile Bible Verse Wallpaper

Giô-na 1:1 VIE

Có lời Đức Giê-hô-va phán cho Giô-na con trai A-mi-tai như vầy:

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Giô-na 1:1 VIE Bible images with quotes are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Giô-na 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Có lời Đức Giê-hô-va phán cho Giô-na - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 03 - Giô-na 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Có lời Đức Giê-hô-va phán cho Giô-na - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 04 - Giô-na 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Có lời Đức Giê-hô-va phán cho Giô-na - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 05 - Giô-na 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Có lời Đức Giê-hô-va phán cho Giô-na - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 06 - Giô-na 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Có lời Đức Giê-hô-va phán cho Giô-na - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 07 - Giô-na 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Có lời Đức Giê-hô-va phán cho Giô-na - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab

Giô-na 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Giô-na 1:1 VIE. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

2 Các Vua 14:25 VIE Bible Verse Image
2 Các Vua 14:25 (VIE) »
Người khôi phục bờ cõi Y-sơ-ra-ên từ nơi giáp Ha-mát cho đến biển đồng bằng, theo như lời Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên đã phán bởi miệng tiên tri Giô-na, tôi tớ Ngài, là con trai A-mi-tai, ở tại Gát-Hê-phe.

Lu-ca 11:29 VIE Bible Verse Image
Lu-ca 11:29 (VIE) »
Khi dân chúng nhóm lại đông lắm, Đức Chúa Jêsus phán rằng: Dòng dõi nầy là dòng dõi độc ác; họ xin một dấu lạ, song sẽ không cho dấu lạ nào khác hơn dấu lạ của Giô-na.

Lu-ca 11:32 VIE Bible Verse Image
Lu-ca 11:32 (VIE) »
Đến ngày phán xét, dân thành Ni-ni-ve sẽ đứng dậy với người của dòng dõi nầy và lên án họ, vì dân ấy đã nghe lời Giô-na giảng dạy và ăn năn; mà nầy, ở đây có Đấng hơn Giô-na.

Ma-thi-ơ 12:39 VIE Bible Verse Image
Ma-thi-ơ 12:39 (VIE) »
Ngài đáp rằng: Dòng dõi hung ác gian dâm này xin một dấu lạ, nhưng sẽ chẳng cho dấu lạ khác ngoài dấu lạ của đấng tiên tri Giô-na.

Ma-thi-ơ 16:4 VIE Bible Verse Image
Ma-thi-ơ 16:4 (VIE) »
Dòng dõi hung ác gian dâm nầy xin một dấu lạ; nhưng sẽ chẳng cho dấu lạ chi khác ngoài dấu lạ của đấng tiên tri Giô-na. Rồi Ngài bỏ họ mà đi.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Jonah 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
Jonah 1:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Jonah 1:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Jonah 1:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Jonah 1:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
Jonas 1:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Jona 1:1 (LUTH1912) »
Hindi Bible (HINIRV)
योना 1:1 (HINIRV) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਯੂਨਾਹ 1:1 (PANIRV) »
Bengali Bible (BENIRV)
যোনা 1:1 (BENIRV) »
Tamil Bible (TAMIRV)
யோனா 1:1 (TAMIRV) »
Marathi Bible (MARIRV)
योना 1:1 (MARIRV) »
Telugu Bible (TELIRV)
యోనా 1:1 (TELIRV) »
Gujarati Bible (GUJIRV)
યૂના 1:1 (GUJIRV) »
Kannada Bible (KANIRV)
ಯೋನನು 1:1 (KANIRV) »
Hebrew Bible (HEB)
יונה 1:1 (HEB) »
Portuguese Bible (BSL)
Jonas 1:1 (BSL) »
Spanish Bible (RVA)
Jonás 1:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Giona 1:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
约 拿 书 1:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
約 拿 書 1:1 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
Jona 1:1 (ALB) »
Swedish Bible (SV1917)
Jona 1:1 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Иона 1:1 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Йона 1:1 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Jónás 1:1 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Йона 1:1 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
ヨナ書 1:1 (JPN) »
Norwegian Bible (NORSK)
Jona 1:1 (NORSK) »

VIE Bible Book Selection List

View full list of VIE Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »