Lu-ca 1:1 VIE Phone Background Pictures

Best Christian iPhone Wallpaper with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download Lu-ca 1:1 VIE mobile wallpapers with Bible verse quotes and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from the Vietnamese Bible (VIE). The Vietnamese Bible 1923 translation is available in the Public Domain, which means that the VIE Bible is not copyright. (Kinh Thánh: Tiếng Việt)

Lu-ca 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Hỡi Thê-ô-phi-lơ quí nhân, vì có nhiều - Mobile Bible Verse Wallpaper

Lu-ca 1:1 VIE

Hỡi Thê-ô-phi-lơ quí nhân, vì có nhiều kẻ dốc lòng chép sử về những sự đã làm nên trong chúng ta,

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Lu-ca 1:1 VIE Bible images with quotes are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Mác 16:20 (VIE)
Next Verse
Lu-ca 1:2 (VIE) »

Lu-ca 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Lu-ca 1:1 VIE. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Công Vụ Các Sứ đồ 1:1 VIE Bible Verse Image
Công Vụ Các Sứ đồ 1:1 (VIE) »
Hỡi Thê-ô-phi-lơ, trong sách thứ nhất ta, ta từng nói về mọi điều Đức Chúa Jêsus đã làm và dạy từ ban đầu,

Giăng 20:31 VIE Bible Verse Image
Giăng 20:31 (VIE) »
Nhưng các việc nầy đã chép, để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ, tức là Con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin, thì nhờ danh Ngài mà được sự sống.

2 Phi-rơ 1:16 VIE Bible Verse Image
2 Phi-rơ 1:16 (VIE) »
Vả, khi chúng tôi đã làm cho anh em biết quyền phép và sự đến của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, thì chẳng phải là theo những chuyện khéo đặt để, bèn là chính mắt chúng tôi đã ngó thấy sự oai nghiêm Ngài.

1 Ti-mô-thê 3:16 VIE Bible Verse Image
1 Ti-mô-thê 3:16 (VIE) »
Mọi người đều cho sự mầu nhiệm của sự tin kính là lớn lắm: Đấng đã được tỏ ra trong xác thịt, Thì đã được Đức Thánh Linh xưng là công bình, Được thiên sứ trông thấy, Được giảng ra cho dân ngoại, Được thiên hạ tin cậy, Được cất lên trong sự vinh hiển.

2 Ti-mô-thê 4:17 VIE Bible Verse Image
2 Ti-mô-thê 4:17 (VIE) »
Nhưng Chúa đã giúp đỡ ta và thêm sức cho ta, hầu cho Tin Lành bởi ta được rao truyền đầy dẫy, để hết thảy dân ngoại đều nghe; ta lại đã được cứu khỏi hàm sư tử.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Luke 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
Luke 1:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Luke 1:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Luke 1:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Luke 1:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
Luc 1:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Lukas 1:1 (LUTH1912) »
Hindi Bible (HINIRV)
लूका 1:1 (HINIRV) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਲੂਕਾ 1:1 (PANIRV) »
Bengali Bible (BENIRV)
লূক 1:1 (BENIRV) »
Marathi Bible (MARIRV)
लूक 1:1 (MARIRV) »
Telugu Bible (TELIRV)
లూకా 1:1 (TELIRV) »
Gujarati Bible (GUJIRV)
લૂક 1:1 (GUJIRV) »
Kannada Bible (KANIRV)
ಲೂಕನು 1:1 (KANIRV) »
Arabic Bible (AVD)
لُوقا 1:1 (AVD) »
Portuguese Bible (BSL)
Lucas 1:1 (BSL) »
Spanish Bible (RVA)
Lucas 1:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Luca 1:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
路 加 福 音 1:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
路 加 福 音 1:1 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
Luka 1:1 (ALB) »
Swedish Bible (SV1917)
Lukas 1:1 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Луки 1:1 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Луки 1:1 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Lukács 1:1 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Лука 1:1 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Lukas 1:1 (NORSK) »

VIE Bible Book Selection List

View full list of VIE Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »