1 Gjonit 5:17 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download 1 Gjonit 5:17 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

1 Gjonit 5:17 ALB - Çdo paudhësi është mëkat; por ka mëkat që - Bible Verse Picture

1 Gjonit 5:17 ALB

Çdo paudhësi është mëkat; por ka mëkat që nuk çon në vdekje.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

1 Gjonit 5:17 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - 1 Gjonit 5:17 ALB - Çdo paudhësi është mëkat; por ka mëkat që - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - 1 Gjonit 5:17 ALB - Çdo paudhësi është mëkat; por ka mëkat që - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - 1 Gjonit 5:17 ALB - Çdo paudhësi është mëkat; por ka mëkat që - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - 1 Gjonit 5:17 ALB - Çdo paudhësi është mëkat; por ka mëkat që - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - 1 Gjonit 5:17 ALB - Çdo paudhësi është mëkat; por ka mëkat që - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - 1 Gjonit 5:17 ALB - Çdo paudhësi është mëkat; por ka mëkat që - Bible Verse Picture
View New Tab

1 Gjonit 5:17 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to 1 Gjonit 5:17 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

1 Gjonit 3:4 ALB Bible Verse Image
1 Gjonit 3:4 (ALB) »
Kush bën mëkat, bën edhe shkelje të ligjit; dhe mëkati është shkelje e ligjit.

Jakobit 1:15 ALB Bible Verse Image
Jakobit 1:15 (ALB) »
Pastaj lakmia, pasi mbarset, pjell mëkatin dhe mëkati, si të kryhet, ngjiz vdekjen.

1 Gjonit 5:16 ALB Bible Verse Image
1 Gjonit 5:16 (ALB) »
Në se dikush sheh vëllanë e vet se kryen një mëkat që nuk çon në vdekje, le t’i lutet Perëndisë, dhe ai do t’i japë jetën, atyre që bëjnë mëkat që nuk çon në vdekje. Ka mëkat që çon në vdekje nuk them që ai të lutet për këtë.

Ezekieli 18:26 ALB Bible Verse Image
Ezekieli 18:26 (ALB) »
Në rast se i drejti largohet nga drejtësia e tij dhe kryen paudhësi dhe për këtë shkak vdes, ai vdes nga paudhësia që ka kryer.

Jakobit 4:7 ALB Bible Verse Image
Jakobit 4:7 (ALB) »
Nënshtrojuni, pra, Perëndisë, kundërshtoni djallin dhe ai do të largohet nga ju!

1 Gjonit 2:1 ALB Bible Verse Image
1 Gjonit 2:1 (ALB) »
Djema të mi, ju shkruaj këto gjëra që të mos mëkatoni; dhe në qoftë se ndokush mëkatoi, kemi një avokat te Ati, Jezu Krishtin të drejtin.

Isaia 1:18 ALB Bible Verse Image
Isaia 1:18 (ALB) »
Ejani, pra, dhe të diskutojmë bashkë, thotë Zoti, edhe sikur mëkatet tuaja të ishin të kuqe flakë, do të bëhen të bardha si bora, edhe sikur të ishin të kuqe të purpur, do të bëhen si leshi.

Ligji i Përtërirë 12:32 ALB Bible Verse Image
Ligji i Përtërirë 12:32 (ALB) »
Do të kujdeseni të zbatoni në praktikë tërë gjërat që ju urdhëroj; nuk do t’u shtoni as do t’u hiqni asgjë".

Romakëve 5:20 ALB Bible Verse Image
Romakëve 5:20 (ALB) »
Por ligj i ndërhyri me qëllim që shkelja të teprohej; por aty ku mëkati është i tepruar, hiri është akoma më i tepërt,

Ligji i Përtërirë 5:32 ALB Bible Verse Image
Ligji i Përtërirë 5:32 (ALB) »
Kini pra kujdes të bëni atë që Zoti, Perëndia juaj, ju ka urdhëruar; mos u shmangni as djathtas, as majtas;

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
1 John 5:17 (ASV) »
King James Version (KJV)
1 John 5:17 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
1 John 5:17 (GW) »
Berean Bible (BSB)
1 John 5:17 (BSB) »
World English Bible (WEB)
1 John 5:17 (WEB) »
French Bible (LSG)
1 Jean 5:17 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
1 Johannes 5:17 (LUTH1912) »
Portuguese Bible (BSL)
1 João 5:17 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
1 Giăng 5:17 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
1 Juan 5:17 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
1 Giovanni 5:17 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
约 翰 一 书 5:17 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
約 翰 一 書 5:17 (CUVT) »
Russian Bible (RUSV)
1 Иоанна 5:17 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
1 Івана 5:17 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
1 János 5:17 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
1 Йоаново 5:17 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
1 Johannes 5:17 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »