2 Korintasve 11:18 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download 2 Korintasve 11:18 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

2 Korintasve 11:18 ALB - Duke qenë se shumë vetë mburren sipas mishit, - Bible Verse Picture

2 Korintasve 11:18 ALB

Duke qenë se shumë vetë mburren sipas mishit, edhe unë do të mburrem.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

2 Korintasve 11:18 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - 2 Korintasve 11:18 ALB - Duke qenë se shumë vetë mburren sipas mishit, - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - 2 Korintasve 11:18 ALB - Duke qenë se shumë vetë mburren sipas mishit, - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - 2 Korintasve 11:18 ALB - Duke qenë se shumë vetë mburren sipas mishit, - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - 2 Korintasve 11:18 ALB - Duke qenë se shumë vetë mburren sipas mishit, - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - 2 Korintasve 11:18 ALB - Duke qenë se shumë vetë mburren sipas mishit, - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - 2 Korintasve 11:18 ALB - Duke qenë se shumë vetë mburren sipas mishit, - Bible Verse Picture
View New Tab

2 Korintasve 11:18 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to 2 Korintasve 11:18 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Jeremia 9:23 ALB Bible Verse Image
Jeremia 9:23 (ALB) »
Kështu thotë Zoti: "I dituri të mos lavdërohet me diturinë e tij, njeriu i fortë të mos lavdërohet me forcën e tij, i pasuri të mos lavdërohet me pasurinë e tij.

Filipianëve 3:3 ALB Bible Verse Image
Filipianëve 3:3 (ALB) »
Sepse rrethprerja e vërtetë jemi ne, që i shërbejmë Perëndisë në Frymë dhe që mburremi në Krishtin Jezus pa besuar në mish,

2 Korintasve 10:12 ALB Bible Verse Image
2 Korintasve 10:12 (ALB) »
Sepse nuk guxojmë të renditemi ose të krahasohemi me ata që e rekomandojnë veten e vet; por ata, duke matur veten e tyre dhe duke u krahasuar me veten e tyre, nuk kanë mend.

2 Korintasve 11:21 ALB Bible Verse Image
2 Korintasve 11:21 (ALB) »
Flas për turpin tim, sikurse ne të ishim të dobët; megjithatë në çdo gjë që dikush guxon, po flas si i marrë, marr guxim edhe unë.

2 Korintasve 12:9 ALB Bible Verse Image
2 Korintasve 12:9 (ALB) »
Por ai më tha: “Hiri im të mjafton, sepse fuqia ime përsoset në dobësi.” Prandaj me kënaqësi të madhe do të krenohem më tepër për dobësitë e mia, që fuqia e Krishtit të rrijë tek unë.

2 Korintasve 12:5 ALB Bible Verse Image
2 Korintasve 12:5 (ALB) »
Për atë njeri unë do të krenohem, por nuk do të krenohem për veten time, veç se për dobësitë e mia.

2 Korintasve 12:11 ALB Bible Verse Image
2 Korintasve 12:11 (ALB) »
U bëra i marrë duke u mburrur; ju më shtrënguat, sepse u desh që ju të më rekomandoni, sepse nuk qeshë aspak më poshtë se apostujt e lartë, edhe pse unë nuk jam asgjë.

2 Korintasve 11:12 ALB Bible Verse Image
2 Korintasve 11:12 (ALB) »
Por atë që bëj, do ta bëj përsëri, që t’u pres çdo shkas atyre që duan shkas, që ata të gjenden si edhe ne, në atë gjë, për të cilën mburren.

1 Korintasve 4:10 ALB Bible Verse Image
1 Korintasve 4:10 (ALB) »
Ne jemi të marrë për Krishtin, por ju të urtë në Krishtin; ne jemi të dobët, por ju të fortë; ju jeni të nderuar, por ne të përbuzur.

1 Pjetrit 1:24 ALB Bible Verse Image
1 Pjetrit 1:24 (ALB) »
Sepse çdo mish është si bari dhe çdo lavdi njeriu si lule e barit; bari thahet dhe lulja bie,

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
2 Corinthians 11:18 (ASV) »
King James Version (KJV)
2 Corinthians 11:18 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
2 Corinthians 11:18 (GW) »
World English Bible (WEB)
2 Corinthians 11:18 (WEB) »
German Bible (LUTH1912)
2 Korinther 11:18 (LUTH1912) »
Portuguese Bible (BSL)
2 Coríntios 11:18 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
2 Cô-rinh-tô 11:18 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
2 Corintios 11:18 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
2 Corinzi 11:18 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
哥 林 多 后 书 11:18 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
歌 林 多 後 書 11:18 (CUVT) »
Hungarian Bible (KAR)
2 Korinthus 11:18 (KAR) »
Norwegian Bible (NORSK)
2 Korinter 11:18 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »