2 Korintasve 8:16 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download 2 Korintasve 8:16 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

2 Korintasve 8:16 ALB - Le ta falënderojmë Perëndinë, që i shtiu në - Bible Verse Picture

2 Korintasve 8:16 ALB

Le ta falënderojmë Perëndinë, që i shtiu në zemër Titit po atë kujdes për ju,

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

2 Korintasve 8:16 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - 2 Korintasve 8:16 ALB - Le ta falënderojmë Perëndinë, që i shtiu në - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - 2 Korintasve 8:16 ALB - Le ta falënderojmë Perëndinë, që i shtiu në - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - 2 Korintasve 8:16 ALB - Le ta falënderojmë Perëndinë, që i shtiu në - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - 2 Korintasve 8:16 ALB - Le ta falënderojmë Perëndinë, që i shtiu në - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - 2 Korintasve 8:16 ALB - Le ta falënderojmë Perëndinë, që i shtiu në - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - 2 Korintasve 8:16 ALB - Le ta falënderojmë Perëndinë, që i shtiu në - Bible Verse Picture
View New Tab

2 Korintasve 8:16 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to 2 Korintasve 8:16 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Zbulesa 17:17 ALB Bible Verse Image
Zbulesa 17:17 (ALB) »
Sepse Perëndia u dha në zemër atyre të kryejnë mendjen e tij, të bëhen në një mendje, edhe t’i japin bishës mbretërinë e tyre, gjersa të plotësohen fjalët e Perëndisë.

Filipianëve 2:20 ALB Bible Verse Image
Filipianëve 2:20 (ALB) »
sepse nuk kam asnjë në një mendje me mua, që të kujdeset sinqerisht për gjërat tuaja.

2 Korintasve 7:12 ALB Bible Verse Image
2 Korintasve 7:12 (ALB) »
Edhe pse ju shkrova, nuk e bëra as për atë që e bëri padrejtësinë, as për atë që e pësoi, por që të shfaqet në mes tuaj kujdesi ynë që kemi për ju përpara Perëndisë.

2 Korintasve 2:13 ALB Bible Verse Image
2 Korintasve 2:13 (ALB) »
nuk gjeta prehje në frymën time, sepse nuk gjeta aty Titin, vëllanë tim; prandaj, si u përshëndeta me ta, shkova në Maqedoni.

2 Korintasve 7:7 ALB Bible Verse Image
2 Korintasve 7:7 (ALB) »
dhe jo vetëm me ardhjen e tij, por edhe me ngushëllimin që ai pati prej jush; ai na tregoi dëshirën tuaj të madhe, lotët tuaja, zellin tuaj për mua, kaq sa u gëzova më tepër,

Jeremia 31:31 ALB Bible Verse Image
Jeremia 31:31 (ALB) »
Ja do të vijnë ditët," thotë Zoti, "në të cilat do të vendos një besëlidhje të re me shtëpinë e Izraelit dhe me shtëpinë e Judës;

Esdra 7:27 ALB Bible Verse Image
Esdra 7:27 (ALB) »
I bekuar qoftë Zoti, Perëndia i etërve tanë, që i ka shtënë një gjë të tillë zemrës së mbretit, që të zbukurojë shtëpinë e Zotit që është në Jeruzalem,

Jeremia 32:40 ALB Bible Verse Image
Jeremia 32:40 (ALB) »
Do të bëj me ta një besëlidhje të përjetshme; nuk do të largohem më prej tyre dhe do t’u bëj të mira dhe do të shtie në zemrën e tyre frikën, me qëllim që të mos më braktisin.

Nehemia 2:12 ALB Bible Verse Image
Nehemia 2:12 (ALB) »
Pastaj u ngrita natën me pak burra të tjerë, por nuk i thashë gjë asnjeriut nga ato që Perëndia im më kishte vënë në zemër të bëja për Jeruzalemin. Nuk kisha me vete asnjë kafshë tjetër, barre, veç asaj së cilës i kisha hipur.

Kolosianëve 3:17 ALB Bible Verse Image
Kolosianëve 3:17 (ALB) »
Dhe çdo gjë që të bëni, me fjalë a me vepër, t’i bëni në emër të Zotit Jezus, duke e falënderuar Perëndinë Atë nëpërmjet tij.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
2 Corinthians 8:16 (ASV) »
King James Version (KJV)
2 Corinthians 8:16 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
2 Corinthians 8:16 (GW) »
World English Bible (WEB)
2 Corinthians 8:16 (WEB) »
German Bible (LUTH1912)
2 Korinther 8:16 (LUTH1912) »
Portuguese Bible (BSL)
2 Coríntios 8:16 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
2 Cô-rinh-tô 8:16 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
2 Corintios 8:16 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
2 Corinzi 8:16 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
哥 林 多 后 书 8:16 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
歌 林 多 後 書 8:16 (CUVT) »
Hungarian Bible (KAR)
2 Korinthus 8:16 (KAR) »
Norwegian Bible (NORSK)
2 Korinter 8:16 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »