2 Korintasve 8:23 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download 2 Korintasve 8:23 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

2 Korintasve 8:23 ALB - Sa për Titin, ai është bashkëpunëtori im dhe - Bible Verse Picture

2 Korintasve 8:23 ALB

Sa për Titin, ai është bashkëpunëtori im dhe shok i veprës midis jush; sa për vëllezërit, ata janë apostuj të kishave, lavdi e Krishtit.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

2 Korintasve 8:23 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - 2 Korintasve 8:23 ALB - Sa për Titin, ai është bashkëpunëtori im dhe - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - 2 Korintasve 8:23 ALB - Sa për Titin, ai është bashkëpunëtori im dhe - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - 2 Korintasve 8:23 ALB - Sa për Titin, ai është bashkëpunëtori im dhe - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - 2 Korintasve 8:23 ALB - Sa për Titin, ai është bashkëpunëtori im dhe - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - 2 Korintasve 8:23 ALB - Sa për Titin, ai është bashkëpunëtori im dhe - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - 2 Korintasve 8:23 ALB - Sa për Titin, ai është bashkëpunëtori im dhe - Bible Verse Picture
View New Tab

2 Korintasve 8:23 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to 2 Korintasve 8:23 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Filipianëve 2:25 ALB Bible Verse Image
Filipianëve 2:25 (ALB) »
Por m’u duk e nevojshme t’ju dërgoj Epafroditin, vëllanë tim dhe bashkëpunëtorin e bashkëluftëtarin tim, që ma patët dërguar si shërbenjës në nevojat e mia,

Filipianëve 1:17 ALB Bible Verse Image
Filipianëve 1:17 (ALB) »
kurse ata e bëjnë nga dashuria, duke ditur se unë jam vënë për mbrojtjen e ungjillit.

2 Korintasve 8:6 ALB Bible Verse Image
2 Korintasve 8:6 (ALB) »
Kështu ne e këshilluam Titin që, ashtu si e nisi këtë vepër të hirit midis jush, ashtu ta përfundojë.

Filipianëve 1:24 ALB Bible Verse Image
Filipianëve 1:24 (ALB) »
por të qëndruarit në mish është më i nevojshëm për ju.

1 Thesalonikasve 2:2 ALB Bible Verse Image
1 Thesalonikasve 2:2 (ALB) »
Por, mbasi hoqëm më parë dhe mbasi na shanë në Filipi, sikurse e dini, ne morëm guxim në Perëndinë tonë të shpallim ndër ju ungjillin e Perëndisë midis kaq përpjekjesh.

Kolosianëve 1:7 ALB Bible Verse Image
Kolosianëve 1:7 (ALB) »
sikurse edhe e mësuat nga Epafrai, shoku ynë i dashur në shërbesë, i cili është një shërbëtor besnik i Krishtit për ju,

Filipianëve 4:3 ALB Bible Verse Image
Filipianëve 4:3 (ALB) »
Të lutem edhe ty, shok i vërtetë, ndihmoji ato, që kanë luftuar me mua në ungjill, edhe me Klementin dhe me bashkëpunëtorët e mi të tjerë, emrat e të cilëve janë në librin e jetës.

Luka 5:10 ALB Bible Verse Image
Luka 5:10 (ALB) »
E njëjta gjë u ngjau edhe Jakobit dhe Gjonit, bijve të Zebedeut, që ishin shokë të Simonit. Atëherë Jezusi i tha Simonit: “Mos ki frikë; tash e tutje ti do të jesh peshkatar njerëzish të gjallë.”

2 Korintasve 8:16 ALB Bible Verse Image
2 Korintasve 8:16 (ALB) »
Le ta falënderojmë Perëndinë, që i shtiu në zemër Titit po atë kujdes për ju,

2 Korintasve 8:19 ALB Bible Verse Image
2 Korintasve 8:19 (ALB) »
dhe jo vetëm kaq, por ai u zgjodh nga kishat që të jetë shoku ynë në udhëtim me këtë dhuratë që ne administrojmë për lavdinë e Zotit vetë, për të treguar gatishmërinë e zemrës suaj,

2 Korintasve 7:6 ALB Bible Verse Image
2 Korintasve 7:6 (ALB) »
Por Perëndia, që ngushëllon të pikë-lluarit, na ngushëlloi me ardhjen e Titit,

2 Korintasve 12:18 ALB Bible Verse Image
2 Korintasve 12:18 (ALB) »
Unë iu luta Titit dhe me të dërgova edhe këtë vëlla. Mos përfitoi gjë Titi nga ju? A nuk kemi ecur me të njëjtin frymë dhe në të njëjtat gjurmë?

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
2 Corinthians 8:23 (ASV) »
King James Version (KJV)
2 Corinthians 8:23 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
2 Corinthians 8:23 (GW) »
World English Bible (WEB)
2 Corinthians 8:23 (WEB) »
German Bible (LUTH1912)
2 Korinther 8:23 (LUTH1912) »
Portuguese Bible (BSL)
2 Coríntios 8:23 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
2 Cô-rinh-tô 8:23 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
2 Corintios 8:23 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
2 Corinzi 8:23 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
哥 林 多 后 书 8:23 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
歌 林 多 後 書 8:23 (CUVT) »
Hungarian Bible (KAR)
2 Korinthus 8:23 (KAR) »
Norwegian Bible (NORSK)
2 Korinter 8:23 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »