2 Thesalonikasve 2:17 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download 2 Thesalonikasve 2:17 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

2 Thesalonikasve 2:17 ALB - ngushëlloftë zemrat tuaja dhe ju forcoftë në - Bible Verse Picture

2 Thesalonikasve 2:17 ALB

ngushëlloftë zemrat tuaja dhe ju forcoftë në çdo fjalë e punë të mirë.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

2 Thesalonikasve 2:17 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - 2 Thesalonikasve 2:17 ALB - ngushëlloftë zemrat tuaja dhe ju forcoftë në - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - 2 Thesalonikasve 2:17 ALB - ngushëlloftë zemrat tuaja dhe ju forcoftë në - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - 2 Thesalonikasve 2:17 ALB - ngushëlloftë zemrat tuaja dhe ju forcoftë në - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - 2 Thesalonikasve 2:17 ALB - ngushëlloftë zemrat tuaja dhe ju forcoftë në - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - 2 Thesalonikasve 2:17 ALB - ngushëlloftë zemrat tuaja dhe ju forcoftë në - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - 2 Thesalonikasve 2:17 ALB - ngushëlloftë zemrat tuaja dhe ju forcoftë në - Bible Verse Picture
View New Tab

2 Thesalonikasve 2:17 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to 2 Thesalonikasve 2:17 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

2 Thesalonikasve 3:3 ALB Bible Verse Image
2 Thesalonikasve 3:3 (ALB) »
Por Zoti është besnik, dhe ai do t’ju forcojë dhe do t’ju ruajë nga i ligu.

1 Thesalonikasve 3:13 ALB Bible Verse Image
1 Thesalonikasve 3:13 (ALB) »
për të bërë të pa tundura zemrat tuaja, pa të meta në shenjtëri përpara Perëndisë dhe Atit tonë, në ardhjen e Perëndisë sonë Jezu Krisht bashkë me gjithë shenjtorët e tij. Amen.

1 Thesalonikasve 3:2 ALB Bible Verse Image
1 Thesalonikasve 3:2 (ALB) »
dhe dërguam Timoteun, vëllanë tonë dhe shërbenjës të Perëndisë, dhe bashkëpunëtorin tonë në predikimin e ungjillit të Krishtit, që t’ju fuqizojë dhe t’ju japë zemër në besimin tuaj,

Juda 1:24 ALB Bible Verse Image
Juda 1:24 (ALB) »
Dhe atij që mund t’ju ruajë nga çdo rrëzim dhe t’ju nxjerrë para lavdisë së tij të paqortueshëm dhe me gëzim,

2 Korintasve 1:3 ALB Bible Verse Image
2 Korintasve 1:3 (ALB) »
Bekuar qoftë Perëndia dhe Ati i Zotit tonë Jezu Krisht, Ati i të mëshirëve dhe Perëndia e çdo ngushëllimi,

Romakëve 15:13 ALB Bible Verse Image
Romakëve 15:13 (ALB) »
Dhe Perëndia i shpresës le t’ju mbushë me çfarëdo gëzimi dhe paqe me anë të besimit, që të keni mbushulli në shpresë, me anë të fuqisë së Frymës së Shenjtë!

Isaia 57:15 ALB Bible Verse Image
Isaia 57:15 (ALB) »
Sepse kështu thotë i Larti dhe i Madhërishmi që banon përjetësinë dhe emri i të cilit është i "Shenjti": "Unë banoj në vendin e lartë dhe të shenjtë dhe bashkë me atë që është i penduar dhe i përulur nga fryma, për të ngjallur frymën e të përulurve, për të ngjallur frymën e të penduarve.

1 Gjonit 3:18 ALB Bible Verse Image
1 Gjonit 3:18 (ALB) »
Djema të rinj, të mos duam me fjalë, as me gjuhë, por me vepra dhe në të vërtetë.

1 Pjetrit 5:10 ALB Bible Verse Image
1 Pjetrit 5:10 (ALB) »
Dhe Perëndia i çdo hiri, që ju thirri në lavdinë e tij të përjetshme në Krishtin Jezus, mbasi të keni vuajtur për pak kohë, do t’ju bëjë të përsosur ai vetë, do t’ju bëjë të patundur, do t’ju forcojë dhe do t’ju vërë themel.

Jakobit 1:21 ALB Bible Verse Image
Jakobit 1:21 (ALB) »
Prandaj, hiqni çdo ndyrësi dhe mbeturinë ligësie, pranoni me butësi fjalën e mbjellë në ju, e cila mund të shpëtojë shpirtrat tuaj.

Hebrenjve 13:9 ALB Bible Verse Image
Hebrenjve 13:9 (ALB) »
Mos e lëshoni veten aty e këtu prej doktrinah të ndryshme dhe të huaja, sepse është mirë që zemra juaj të forcohet me anë të hirit dhe jo prej ushqimit, të cilat nuk u dhanë asnjë dobi atyre aq sa ecën.

2 Thesalonikasve 2:16 ALB Bible Verse Image
2 Thesalonikasve 2:16 (ALB) »
Dhe vetë Zoti jonë Jezu Krisht dhe Perëndia Ati ynë, që na deshi dhe na dha me anë të hirit një ngushëllim të përjetshëm dhe një shpresë të mirë,

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
2 Thessalonians 2:17 (ASV) »
King James Version (KJV)
2 Thessalonians 2:17 (KJV) »
World English Bible (WEB)
2 Thessalonians 2:17 (WEB) »
Portuguese Bible (BSL)
2 Tessalonicenses 2:17 (BSL) »
Italian Bible (RIV)
2 Tessalonicesi 2:17 (RIV) »
Ukrainian Bible (UKR)
2 солунян 2:17 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
2 Thesszalonika 2:17 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
2 Солунци 2:17 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
2 Tessaloniker 2:17 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »