Kolosianëve 1:18 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Kolosianëve 1:18 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Kolosianëve 1:18 ALB - Ai vetë është kreu i trupit, pra i kishës; ai - Bible Verse Picture

Kolosianëve 1:18 ALB

Ai vetë është kreu i trupit, pra i kishës; ai është fillimi, i parëlinduri nga të vdekurit, përderisa të ketë parësinë në çdo gjë,

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Kolosianëve 1:18 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Kolosianëve 1:18 ALB - Ai vetë është kreu i trupit, pra i kishës; ai - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Kolosianëve 1:18 ALB - Ai vetë është kreu i trupit, pra i kishës; ai - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Kolosianëve 1:18 ALB - Ai vetë është kreu i trupit, pra i kishës; ai - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Kolosianëve 1:18 ALB - Ai vetë është kreu i trupit, pra i kishës; ai - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Kolosianëve 1:18 ALB - Ai vetë është kreu i trupit, pra i kishës; ai - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Kolosianëve 1:18 ALB - Ai vetë është kreu i trupit, pra i kishës; ai - Bible Verse Picture
View New Tab

Kolosianëve 1:18 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Kolosianëve 1:18 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Zbulesa 1:5 ALB Bible Verse Image
Zbulesa 1:5 (ALB) »
dhe nga Jezu Krishti, dëshmitari besnik, i parëlinduri prej së vdekurish dhe Princ i mbretërve të dheut.

Efesianëve 1:22 ALB Bible Verse Image
Efesianëve 1:22 (ALB) »
dhe vuri çdo gjë nën këmbët e tij, edhe ia dha për krye përmbi çdo gjë kishës,

Efesianëve 4:15 ALB Bible Verse Image
Efesianëve 4:15 (ALB) »
por, duke thënë të vërtetën me dashuri, të rritemi në çdo gjë drejt atij që është kreu, Krishti.

1 Korintasve 15:20 ALB Bible Verse Image
1 Korintasve 15:20 (ALB) »
Por tashti Krishti u ringjall prej së vdekurish, dhe është fryti i parë i atyre që kanë fjetur.

Veprat e Apostujve 26:23 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 26:23 (ALB) »
domethënë: që Krishti duhej të vuante dhe që, duke qenë i pari i ringjallur prej së vdekuris, duhej t’i shpallte dritën popullit dhe johebrenjve.”

Psalmet 89:27 ALB Bible Verse Image
Psalmet 89:27 (ALB) »
Do ta bëj gjithashtu të parëlindurin tim, më të shkëlqyerin ndër mbretërit e dheut.

Mateu 28:18 ALB Bible Verse Image
Mateu 28:18 (ALB) »
Pastaj Jezusi u afrua dhe u foli atyre duke thënë: “Mua më është dhënë çdo pushtet në qiell e në tokë.

Efesianëve 5:23 ALB Bible Verse Image
Efesianëve 5:23 (ALB) »
sepse burri është kreu i gruas, sikurse edhe Krishti është kreu i kishës, dhe ai vetë është Shpëtimtari i trupit.

1 Korintasve 11:3 ALB Bible Verse Image
1 Korintasve 11:3 (ALB) »
Por dua që të dini se kreu i çdo njeriu është Krishti, edhe kreu i gruas është burri; edhe kreu i Krishtit është Perëndia.

Zbulesa 22:13 ALB Bible Verse Image
Zbulesa 22:13 (ALB) »
Unë jam Alfa dhe Omega, fillimi dhe mbarimi, i pari dhe i fundit.”

Gjoni 11:25 ALB Bible Verse Image
Gjoni 11:25 (ALB) »
Jezusi i tha: “Unë jam ringjallja dhe jeta; ai që beson në mua, edhe sikur të duhej të vdesë do të jetojë.

Kolosianëve 2:10 ALB Bible Verse Image
Kolosianëve 2:10 (ALB) »
Dhe ju keni marrë plotësinë në të, sepse ai është krye e çdo principate e pushteti,

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Colossians 1:18 (ASV) »
King James Version (KJV)
Colossians 1:18 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Colossians 1:18 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Colossians 1:18 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Colossians 1:18 (WEB) »
French Bible (LSG)
Colossiens 1:18 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Kolosser 1:18 (LUTH1912) »
Portuguese Bible (BSL)
Colossenses 1:18 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Cô-lô-se 1:18 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Colosenses 1:18 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Colossesi 1:18 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
歌 罗 西 书 1:18 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
歌 羅 西 書 1:18 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Kolosserbrevet 1:18 (SV1917) »
Ukrainian Bible (UKR)
колоссян 1:18 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Kolossé 1:18 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Колосяни 1:18 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Kolosserne 1:18 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »