Kolosianëve 2:2 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Kolosianëve 2:2 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Kolosianëve 2:2 ALB - që zemrat e tyre të ngushëllohen, duke u - Bible Verse Picture

Kolosianëve 2:2 ALB

që zemrat e tyre të ngushëllohen, duke u bashkuar në dashuri, dhe të kenë të gjitha pasuritë e sigurisë së plotë të zgjuarësisë për të njohur misterin e Perëndisë, e Atit dhe të Krishtit,

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Kolosianëve 2:2 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Kolosianëve 2:2 ALB - që zemrat e tyre të ngushëllohen, duke u - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Kolosianëve 2:2 ALB - që zemrat e tyre të ngushëllohen, duke u - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Kolosianëve 2:2 ALB - që zemrat e tyre të ngushëllohen, duke u - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Kolosianëve 2:2 ALB - që zemrat e tyre të ngushëllohen, duke u - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Kolosianëve 2:2 ALB - që zemrat e tyre të ngushëllohen, duke u - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Kolosianëve 2:2 ALB - që zemrat e tyre të ngushëllohen, duke u - Bible Verse Picture
View New Tab

Kolosianëve 2:2 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Kolosianëve 2:2 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Kolosianëve 1:27 ALB Bible Verse Image
Kolosianëve 1:27 (ALB) »
të cilëve Perëndia deshi t’ua bëjë të njohur cilat ishin pasuritë e lavdisë së këtij misteri ndër johebrenjtë, që është Krishti në ju, shpresë lavdie,

Kolosianëve 3:14 ALB Bible Verse Image
Kolosianëve 3:14 (ALB) »
Dhe, përmbi të gjitha këto gjëra, vishni dashurinë, që është lidhja e përsosmërisë.

Kolosianëve 4:8 ALB Bible Verse Image
Kolosianëve 4:8 (ALB) »
unë e dërgova te ju pikërisht për këtë arsye, që të njoh situatën tuaj dhe të ngushëllojë zemrat tuaja,

Efesianëve 6:22 ALB Bible Verse Image
Efesianëve 6:22 (ALB) »
të cilin pikërisht për këtë qëllim po ju kam dërguar, që të jeni në dijeni të gjendjes sonë dhe të ngushëllojë zemrat tuaja.

Kolosianëve 1:15 ALB Bible Verse Image
Kolosianëve 1:15 (ALB) »
Ai është shëmbëllesa e Perëndisë së padukshëm, i parëlinduri i çdo krijese,

Filipianëve 3:8 ALB Bible Verse Image
Filipianëve 3:8 (ALB) »
Dhe me të vërtetë i konsideroj të gjitha këto një humbje në krahasim me vlerën e lartë të njohjes së Jezu Krishtit, Zotit tim, për shkak të të cilit i humba të gjitha këto dhe i konsideroj si pleh, që unë të fitoj Krishtin,

Efesianëve 3:9 ALB Bible Verse Image
Efesianëve 3:9 (ALB) »
dhe për t’u manifestuar të gjithëve pjesëmarrjen e misterit, i cili nga epokat më të lashta qe fshehur në Perëndinë, i cili krijoi të gjitha gjërat nëpërmjet Jezu Krishtit;

Romakëve 16:25 ALB Bible Verse Image
Romakëve 16:25 (ALB) »
Dhe atij që mund t’ju forcojë juve sipas ungjillit tim dhe predikimit të Jezu Krishtit, sipas zbulesës së misterit, të mbajtur fshehur prej kohësh të pasosur,

2 Pjetrit 1:3 ALB Bible Verse Image
2 Pjetrit 1:3 (ALB) »
Duke qenë se fuqia e tij hyjnore na dhuroi të gjitha gjërat që i takojnë jetës dhe perëndishmërisë, me anë të njohjes së atij që na thirri me lavdinë dhe virtytin e vet,

Filipianëve 2:1 ALB Bible Verse Image
Filipianëve 2:1 (ALB) »
Pra, në qofte se ka ndonjë ngushëllim në Krisht, ndonjë ngushëllim dashurie, ndonjë pjesëmarrje të Frymës, ndonjë mallëngjim e dhembshuri,

Romakëve 15:13 ALB Bible Verse Image
Romakëve 15:13 (ALB) »
Dhe Perëndia i shpresës le t’ju mbushë me çfarëdo gëzimi dhe paqe me anë të besimit, që të keni mbushulli në shpresë, me anë të fuqisë së Frymës së Shenjtë!

Isaia 53:11 ALB Bible Verse Image
Isaia 53:11 (ALB) »
Ai do të shikojë frytin e mundimit të shpirtit të tij dhe do të jetë i kënaqur; me anë të diturisë së tij, i drejti, shërbëtori im, do të bëjë të drejtë shumë veta, sepse do të marrë përsipër paudhësitë e tyre.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Colossians 2:2 (ASV) »
King James Version (KJV)
Colossians 2:2 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Colossians 2:2 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Colossians 2:2 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Colossians 2:2 (WEB) »
French Bible (LSG)
Colossiens 2:2 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Kolosser 2:2 (LUTH1912) »
Portuguese Bible (BSL)
Colossenses 2:2 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Cô-lô-se 2:2 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Colosenses 2:2 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Colossesi 2:2 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
歌 罗 西 书 2:2 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
歌 羅 西 書 2:2 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Kolosserbrevet 2:2 (SV1917) »
Ukrainian Bible (UKR)
колоссян 2:2 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Kolossé 2:2 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Колосяни 2:2 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Kolosserne 2:2 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »