Galatasve 4:24 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Galatasve 4:24 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Galatasve 4:24 ALB - Këto gjëra kanë një kuptim alegorik, sepse - Bible Verse Picture

Galatasve 4:24 ALB

Këto gjëra kanë një kuptim alegorik, sepse këto dy gra janë dy besëlidhje: një nga mali Sinai, që ngjiz për skllavëri, dhe është Agari.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Galatasve 4:24 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Galatasve 4:24 ALB - Këto gjëra kanë një kuptim alegorik, sepse - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Galatasve 4:24 ALB - Këto gjëra kanë një kuptim alegorik, sepse - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Galatasve 4:24 ALB - Këto gjëra kanë një kuptim alegorik, sepse - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Galatasve 4:24 ALB - Këto gjëra kanë një kuptim alegorik, sepse - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Galatasve 4:24 ALB - Këto gjëra kanë një kuptim alegorik, sepse - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Galatasve 4:24 ALB - Këto gjëra kanë një kuptim alegorik, sepse - Bible Verse Picture
View New Tab

Galatasve 4:24 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Galatasve 4:24 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Zanafilla 16:8 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 16:8 (ALB) »
dhe i tha: "Agar, shërbyesja e Sarajt, nga vjen dhe ku po shkon?" Ajo u përgjigj: "Po iki nga prania e zonjës sime Saraj".

Galatasve 4:25 ALB Bible Verse Image
Galatasve 4:25 (ALB) »
Dhe Agari është mali Sinai në Arabi dhe i përgjigjet Jeruzalemit të kohës së sotme; dhe ajo është skllave me bijtë e saj.

1 Korintasve 10:11 ALB Bible Verse Image
1 Korintasve 10:11 (ALB) »
Dhe të gjitha këto gjëra u ndodhën atyre si shëmbull, dhe janë shkruar për paralajmërimin tonë, për ne që jemi në mbarim të epokët.

Mateu 13:35 ALB Bible Verse Image
Mateu 13:35 (ALB) »
që të përmbushej ç’është e thënë nëpërmjet profetit: “Unë do të hap gojën time në shëmbëlltyra dhe do të zbuloj gjëra të fshehura që nga themelimi i botës.”

Osea 11:10 ALB Bible Verse Image
Osea 11:10 (ALB) »
Ata do të ndjekin Zotin, që do të vrumbullojë si një luan; kur do të vrumbullojë, bijtë e tij do të rendin drejt tij nga perëndimi duke u dridhur.

Zanafilla 21:9 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 21:9 (ALB) »
Tani Sara pa që djali që i kishte lindur Abrahamit nga Agari, egjiptasja, qeshte.

Zanafilla 16:15 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 16:15 (ALB) »
Kështu Agari i lindi një djalë Abramit; dhe Abrami i vuri djalit që Agari kishte lindur emrin Ismael.

Zanafilla 25:12 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 25:12 (ALB) »
Tani këta janë pasardhësit e Ismaelit, bir i Abrahamit, që egjiptasja Agar, shërbëtorja e Sarës, i kishte lindur Abrahamit.

Hebrenjve 11:19 ALB Bible Verse Image
Hebrenjve 11:19 (ALB) »
sepse Abrahami mendonte se Perëndia ishte i fuqishëm sa ta ringjallte edhe prej së vdekurish; prej të cilëve edhe e mori atë përsëri si një lloj figure.

Hebrenjve 8:6 ALB Bible Verse Image
Hebrenjve 8:6 (ALB) »
Po tani Krishti mori një shërbesë edhe më të shquar, sepse është ndërmjetësi i një besëlidhjeje më të mirë, që bazohet mbi premtime më të mira,

Hebrenjve 12:24 ALB Bible Verse Image
Hebrenjve 12:24 (ALB) »
dhe Jezusit, Ndërmjetësit të Besëlidhjes së re, dhe gjakut të spërkatjes, që flet më mirë se ai i Abelit.

Hebrenjve 9:15 ALB Bible Verse Image
Hebrenjve 9:15 (ALB) »
Për këtë arsye ai është ndërmjetësi i Besëlidhjes së re që, me anë të vdekjes që u bë për shpërblimin e shkeljeve që u kryen gjatë Besëlidhjes së parë, të thirrurit të marrin premtimin e trashëgimisë së amshuar.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Galatians 4:24 (ASV) »
King James Version (KJV)
Galatians 4:24 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Galatians 4:24 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Galatians 4:24 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Galatians 4:24 (WEB) »
French Bible (LSG)
Galates 4:24 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Galater 4:24 (LUTH1912) »
Portuguese Bible (BSL)
Gálatas 4:24 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Ga-la-ti 4:24 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Gálatas 4:24 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Galati 4:24 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
加 拉 太 书 4:24 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
加 拉 太 書 4:24 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Galaterbrevet 4:24 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Галатам 4:24 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
галатів 4:24 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Galátzia 4:24 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Галатяни 4:24 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Galaterne 4:24 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »