Jakobit 2:25 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Jakobit 2:25 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Jakobit 2:25 ALB - Gjithashtu a nuk u shfajësua edhe Rahabi, - Bible Verse Picture

Jakobit 2:25 ALB

Gjithashtu a nuk u shfajësua edhe Rahabi, lavirja, nga veprat, kur i priti të dërguarit dhe i përcolli nga një udhë tjetër?

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Jakobit 2:25 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Jakobit 2:24 (ALB)

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Jakobit 2:25 ALB - Gjithashtu a nuk u shfajësua edhe Rahabi, - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Jakobit 2:25 ALB - Gjithashtu a nuk u shfajësua edhe Rahabi, - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Jakobit 2:25 ALB - Gjithashtu a nuk u shfajësua edhe Rahabi, - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Jakobit 2:25 ALB - Gjithashtu a nuk u shfajësua edhe Rahabi, - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Jakobit 2:25 ALB - Gjithashtu a nuk u shfajësua edhe Rahabi, - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Jakobit 2:25 ALB - Gjithashtu a nuk u shfajësua edhe Rahabi, - Bible Verse Picture
View New Tab

Jakobit 2:25 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Jakobit 2:25 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Hebrenjve 11:31 ALB Bible Verse Image
Hebrenjve 11:31 (ALB) »
Me anë të besimit Rahabi, një prostitutë, nuk humbi bashkë me ata që nuk besuan, sepse kishte pritur paqësisht zbuluesit.

Jozueu 6:22 ALB Bible Verse Image
Jozueu 6:22 (ALB) »
Pastaj Jozueu u tha dy burrave që kishin vëzhguar vendin: "Shkoni në shtëpinë e asaj prostitute dhe nxirrni jashtë gruan dhe tërë ato gjëra që i përkasin asaj, siç i jeni betuar".

Jozueu 2:19 ALB Bible Verse Image
Jozueu 2:19 (ALB) »
Por në rast se dikush del jashtë pragut të shtëpisë sate, gjaku i tij do të bjerë mbi krye të vet, dhe ne nuk do të kemi faj për këtë; por gjaku i kujtdo qoftë që do të jetë me ty në shtëpi do të bjerë mbi kokën tonë, në qoftë se dikush i prek me dorë.

Jozueu 2:1 ALB Bible Verse Image
Jozueu 2:1 (ALB) »
Jozueu, bir i Nunit, dërgoi dy burra te Shitimi për të vëzhguar fshehurazi, duke u thënë: "Shkoni, kontrolloni vendin dhe Jerikon". Kështu ata shkuan dhe hynë në shtëpinë e një prostitute, të quajtur Rahab, dhe aty banuan.

Jozueu 2:15 ALB Bible Verse Image
Jozueu 2:15 (ALB) »
Atëherë ajo i zbriti nga dritarja me një litar, sepse shtëpia e saj ndodhej mbi muret e qytetit, dhe ajo banonte mbi muret.

Jozueu 2:4 ALB Bible Verse Image
Jozueu 2:4 (ALB) »
Por gruaja i mori dy burrat dhe i fshehu; pastaj tha: "Éshtë e vërtetë, këta njerëz erdhën tek unë, por nuk dija nga ishin.

Jozueu 6:17 ALB Bible Verse Image
Jozueu 6:17 (ALB) »
Qyteti do të shfaroset, ai dhe çdo gjë që është në të. Vetëm prostituta Rehab do të shpëtojë, ajo dhe gjithë ata që janë bashkë me të në shtëpi, sepse ajo fshehu vëzhguesit që ne kishim dërguar.

Mateu 21:31 ALB Bible Verse Image
Mateu 21:31 (ALB) »
Cili nga të dy e kreu vullnetin e të atit?.” Ata i thanë: “I pari.” Jezusi u tha atyre: “Në të vërtetë ju them se tagrambledhësit dhe prostitutat hyjnë para jush në mbretërinë e qiejve.

Mateu 1:5 ALB Bible Verse Image
Mateu 1:5 (ALB) »
Salmonit i lindi Boozi nga Rahabi; Boozit i lindi Obedi nga Ruthi; Obedit i lindi Jeseu.

Jozueu 2:6 ALB Bible Verse Image
Jozueu 2:6 (ALB) »
(Ajo përkundrazi i kishte hipur mbi çati dhe i kishte fshehur midis kërcejve të lirit, që i kishte shtrirë mbi shtrat).

Jakobit 2:18 ALB Bible Verse Image
Jakobit 2:18 (ALB) »
Po dikush do të thotë: “Ti ke besimin, dhe unë kam veprat”; më trego besimin tënd pa veprat e tua dhe unë do të të tregoj besimin tim me veprat e mia.

Jakobit 2:22 ALB Bible Verse Image
Jakobit 2:22 (ALB) »
Ti e sheh se besimi vepronte bashkë me veprat e tij, dhe se, nëpërmjet veprave, besimi u përsos.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
James 2:25 (ASV) »
King James Version (KJV)
James 2:25 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
James 2:25 (GW) »
Berean Bible (BSB)
James 2:25 (BSB) »
World English Bible (WEB)
James 2:25 (WEB) »
French Bible (LSG)
Jacques 2:25 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Jakobus 2:25 (LUTH1912) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਯਾਕੂਬ 2:25 (PANIRV) »
Marathi Bible (MARIRV)
याकोब 2:25 (MARIRV) »
Portuguese Bible (BSL)
Tiago 2:25 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Gia-cơ 2:25 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Santiago 2:25 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Giacomo 2:25 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
雅 各 书 2:25 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
雅 各 書 2:25 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Jakobsbrevet 2:25 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Иакова 2:25 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Якова 2:25 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Jakab 2:25 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Яков 2:25 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Jakob 2:25 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »