Jakobit 2:21 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Jakobit 2:21 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Jakobit 2:21 ALB - Abrahami, ati ynë, a nuk u shfajësua me anë - Bible Verse Picture

Jakobit 2:21 ALB

Abrahami, ati ynë, a nuk u shfajësua me anë të veprave, kur e ofroi birin e vet, Isakun, mbi altar?

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Jakobit 2:21 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Jakobit 2:20 (ALB)

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Jakobit 2:21 ALB - Abrahami, ati ynë, a nuk u shfajësua me anë - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Jakobit 2:21 ALB - Abrahami, ati ynë, a nuk u shfajësua me anë - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Jakobit 2:21 ALB - Abrahami, ati ynë, a nuk u shfajësua me anë - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Jakobit 2:21 ALB - Abrahami, ati ynë, a nuk u shfajësua me anë - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Jakobit 2:21 ALB - Abrahami, ati ynë, a nuk u shfajësua me anë - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Jakobit 2:21 ALB - Abrahami, ati ynë, a nuk u shfajësua me anë - Bible Verse Picture
View New Tab

Jakobit 2:21 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Jakobit 2:21 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Zanafilla 22:16 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 22:16 (ALB) »
"Unë betohem për veten time, thotë Zoti, se ti e bëre këtë dhe nuk kurseve tët bir, të vetmin bir që ke,

Zanafilla 22:9 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 22:9 (ALB) »
Kështu arritën në vendin që Perëndia i kishte treguar dhe atje Abrahami ndërtoi altarin dhe sistemoi drutë; pastaj e lidhi Isakun, birin e tij, dhe e vendosi mbi altar sipër druve.

Jakobit 2:24 ALB Bible Verse Image
Jakobit 2:24 (ALB) »
Ju shikoni, pra, se njeriu shfajësohet nga veprat dhe jo vetëm nga besimi.

Mateu 12:37 ALB Bible Verse Image
Mateu 12:37 (ALB) »
Sepse në bazë të fjalëve të tua do të justifikohesh, dhe në bazë të fjalëve të tua do të dënohesh.”

Isaia 51:2 ALB Bible Verse Image
Isaia 51:2 (ALB) »
Shikoni Abrahamin, atin tuaj, dhe Sarën që ju ka lindur, sepse e thirra kur ishte vetëm. E bekova dhe e shumova.

Jakobit 2:18 ALB Bible Verse Image
Jakobit 2:18 (ALB) »
Po dikush do të thotë: “Ti ke besimin, dhe unë kam veprat”; më trego besimin tënd pa veprat e tua dhe unë do të të tregoj besimin tim me veprat e mia.

Romakëve 4:16 ALB Bible Verse Image
Romakëve 4:16 (ALB) »
Prandaj trashëgimia është nëpërmjet besimit; në këtë mënyrë ajo është nëpërmjet hirit, me qëllim që premtimi të jetë i siguruar për të gjithë pasardhësit, jo vetëm për atë që është nga ligji, por edhe për atë që vjen nga besimi i Abrahamit, i cili

Romakëve 3:20 ALB Bible Verse Image
Romakëve 3:20 (ALB) »
sepse asnjë mish nuk do të shfajësohet para tij për veprat e ligjit; me anë të ligjit në fakt arrihet njohja e mëkatit.

Romakëve 4:1 ALB Bible Verse Image
Romakëve 4:1 (ALB) »
Çfarë do të themi, pra, në lidhje me atë që ati ynë Abrahami, ka përfituar sipas mishit?

Romakëve 4:12 ALB Bible Verse Image
Romakëve 4:12 (ALB) »
dhe të ishte atë i të rrethprerëve të vërtetë, pra i atyre që jo vetëm janë të rrethprerë, por që ndjekin edhe gjurmët e besimit të atit tonë Abrahamit, që ai pati ndërsa ishte i parrethprerë.

Veprat e Apostujve 7:2 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 7:2 (ALB) »
Ai tha: “Vëllezër dhe etër, dëgjoni. Perëndia i lavdisë iu shfaq Abrahamit, atit tonë, kur ai ishte në Mesopotami, përpara se të banonte në Haran,

Gjoni 8:53 ALB Bible Verse Image
Gjoni 8:53 (ALB) »
Ti qenke më i madh se ati ynë Abraham, i cili ka vdekur? Edhe profetët kanë vdekur; kush pretendon se je?.”

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
James 2:21 (ASV) »
King James Version (KJV)
James 2:21 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
James 2:21 (GW) »
Berean Bible (BSB)
James 2:21 (BSB) »
World English Bible (WEB)
James 2:21 (WEB) »
French Bible (LSG)
Jacques 2:21 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Jakobus 2:21 (LUTH1912) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਯਾਕੂਬ 2:21 (PANIRV) »
Marathi Bible (MARIRV)
याकोब 2:21 (MARIRV) »
Portuguese Bible (BSL)
Tiago 2:21 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Gia-cơ 2:21 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Santiago 2:21 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Giacomo 2:21 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
雅 各 书 2:21 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
雅 各 書 2:21 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Jakobsbrevet 2:21 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Иакова 2:21 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Якова 2:21 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Jakab 2:21 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Яков 2:21 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Jakob 2:21 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »