Romakëve 5:1 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Romakëve 5:1 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Romakëve 5:1 ALB - Të shfajësuar, pra, me anë të besimit, kemi - Bible Verse Picture

Romakëve 5:1 ALB

Të shfajësuar, pra, me anë të besimit, kemi paqe me Perëndinë nëpërmjet Jezu Krishtit, Zotit tonë,

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Romakëve 5:1 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Romakëve 5:1 ALB - Të shfajësuar, pra, me anë të besimit, kemi - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Romakëve 5:1 ALB - Të shfajësuar, pra, me anë të besimit, kemi - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Romakëve 5:1 ALB - Të shfajësuar, pra, me anë të besimit, kemi - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Romakëve 5:1 ALB - Të shfajësuar, pra, me anë të besimit, kemi - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Romakëve 5:1 ALB - Të shfajësuar, pra, me anë të besimit, kemi - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Romakëve 5:1 ALB - Të shfajësuar, pra, me anë të besimit, kemi - Bible Verse Picture
View New Tab

Romakëve 5:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Romakëve 5:1 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Isaia 32:17 ALB Bible Verse Image
Isaia 32:17 (ALB) »
Pasojë e drejtësisë do të jetë paqja, rezultat i drejtësisë qetësia dhe siguria përjetë.

Romakëve 15:13 ALB Bible Verse Image
Romakëve 15:13 (ALB) »
Dhe Perëndia i shpresës le t’ju mbushë me çfarëdo gëzimi dhe paqe me anë të besimit, që të keni mbushulli në shpresë, me anë të fuqisë së Frymës së Shenjtë!

Romakëve 6:23 ALB Bible Verse Image
Romakëve 6:23 (ALB) »
Sepse paga e mëkatit është vdekja, por dhuntia e Perëndisë është jeta e përjetshme në Jezu Krishtin, Zotin tonë.

Veprat e Apostujve 13:38 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 13:38 (ALB) »
Le ta dini, pra, o vëllezër, se nëpërmjet tij ju është shpallur falja e mëkateve,

Gjoni 16:33 ALB Bible Verse Image
Gjoni 16:33 (ALB) »
Jua kam thënë këto gjëra, që ta keni paqen në mua; në botë do të keni mundime, por merrni zemër, unë e munda botën!.”

Romakëve 14:17 ALB Bible Verse Image
Romakëve 14:17 (ALB) »
sepse mbretëria e Perëndisë nuk është të ngrënët dhe të pirët, por drejtësia, paqja dhe gëzimi në Frymën e Shenjtë.

Kolosianëve 1:20 ALB Bible Verse Image
Kolosianëve 1:20 (ALB) »
dhe, duke bërë paqen me anë të gjakut të kryqit të tij, duke fituar pas, me anë të tij, të gjitha gjërat, si ato që janë mbi dhe si dhe ato që janë në qiejt.

2 Thesalonikasve 3:16 ALB Bible Verse Image
2 Thesalonikasve 3:16 (ALB) »
Dhe vetë Zoti i paqes ju dhëntë vazhdimisht paqe në çdo mënyrë. Zoti qoftë me ju të gjithë.

Romakëve 4:5 ALB Bible Verse Image
Romakëve 4:5 (ALB) »
ndërsa atij që nuk vepron, por beson në atë që shfajëson të paudhin, besimi i tij i numërohet për drejtësi.

Efesianëve 2:14 ALB Bible Verse Image
Efesianëve 2:14 (ALB) »
Ai në fakt, është paqja jonë, ai që ka bërë nga të dy popujt një dhe ka shembur murin e ndarjes,

Kolosianëve 3:15 ALB Bible Verse Image
Kolosianëve 3:15 (ALB) »
Dhe paqja e Perëndisë, për të cilin ju u thirrët në një trup të vetëm, të mbretërojë në zemrat tuaja; dhe jini mirënjohës!

Gjoni 14:27 ALB Bible Verse Image
Gjoni 14:27 (ALB) »
Unë po ju lë paqen, po ju jap paqen time: unë po jua jap, po jo si e jep bota; zemra juaj mos u trondittë dhe mos u frikësoftë.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Romans 5:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
Romans 5:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Romans 5:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Romans 5:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Romans 5:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
Romains 5:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Römer 5:1 (LUTH1912) »
Portuguese Bible (BSL)
Romanos 5:1 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Rô-ma 5:1 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Romanos 5:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Romani 5:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
罗 马 书 5:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
羅 馬 書 5:1 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Romarbrevet 5:1 (SV1917) »
Ukrainian Bible (UKR)
римлян 5:1 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Róma 5:1 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Римляни 5:1 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Romerne 5:1 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »