1 Gjonit 1:1 ALB Phone Background Pictures

Best Christian iPhone Wallpaper with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download 1 Gjonit 1:1 ALB mobile wallpapers with Bible verse quotes and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

1 Gjonit 1:1 ALB Mobile Phone Wallpaper - Atë që ishte nga fillimi, atë që dëgjuam, - Mobile Bible Verse Wallpaper

1 Gjonit 1:1 ALB

Atë që ishte nga fillimi, atë që dëgjuam, atë që pamë me sytë tanë, atë që vështruam dhe që duart tona e prekën lidhur me Fjalën e jetës

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

1 Gjonit 1:1 ALB Bible images with quotes are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

1 Gjonit 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to 1 Gjonit 1:1 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Gjoni 20:27 ALB Bible Verse Image
Gjoni 20:27 (ALB) »
Pastaj i tha Thomait: “Vëre gishtin këtu dhe shiko duart e mia; shtrije edhe dorën dhe vëre në brinjën time; dhe mos ji mosbesues, por besues!.”

1 Gjonit 4:14 ALB Bible Verse Image
1 Gjonit 4:14 (ALB) »
Dhe ne pamë dhe dëshmojmë se Ati e dërgoi Birin për të qënë Shpëtimtar i botës.

Veprat e Apostujve 4:20 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 4:20 (ALB) »
Sepse ne nuk mund të mos flasim për ato që kemi parë dhe dëgjuar.”

Luka 24:39 ALB Bible Verse Image
Luka 24:39 (ALB) »
Shikoni duart e mia dhe këmbët e mia, sepse unë jam. Më prekni dhe shikoni, sepse një frymë nuk ka mish e eshtra, si po shihni se unë kam!.”

Gjoni 5:26 ALB Bible Verse Image
Gjoni 5:26 (ALB) »
Sepse, sikurse Ati ka jetë në vetvete, kështu ia ka dhënë dhe Birit të ketë jetë në vetvete;

2 Pjetrit 1:16 ALB Bible Verse Image
2 Pjetrit 1:16 (ALB) »
Sepse nuk jua bëmë të njohur fuqinë dhe ardhjen e Zotit tonë Jezu Krisht, duke shkuar pas përralla të sajuara me mjeshtri, por sepse jemi dëshmitarë okular e madhështisë së tij.

Gjoni 1:1 ALB Bible Verse Image
Gjoni 1:1 (ALB) »
Në fillim ishte Fjala dhe Fjala ishte pranë Perëndisë, dhe Fjala ishte Perëndi.

1 Gjonit 1:2 ALB Bible Verse Image
1 Gjonit 1:2 (ALB) »
(dhe jeta u shfaq dhe ne e pamë e dëshmojmë për të, dhe ju shpallim jetën e përjetshme që ishte pranë Atit dhe që na u shfaq neve),

Zbulesa 1:8 ALB Bible Verse Image
Zbulesa 1:8 (ALB) »
“Unë jam Alfa dhe Omega, fillimi dhe mbarimi,” thotë Zoti “që është dhe që ishte dhe që vjen, i Plotfuqishmi.”

Gjoni 8:58 ALB Bible Verse Image
Gjoni 8:58 (ALB) »
Jezusi u tha atyre: “Në të vërtetë, në të vërtetë unë po ju them: para se të kishte lindur Abrahami, unë jam.”

Zbulesa 1:17 ALB Bible Verse Image
Zbulesa 1:17 (ALB) »
Dhe kur e pashë, rashë para këmbëve të tij si i vdekur. Dhe ai vuri dorën e tij të djathtë mbi mua, duke më thënë: “Mos u tremb! Unë jam i pari dhe i fundit,

Veprat e Apostujve 1:3 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 1:3 (ALB) »
Atyre, pasi pati vuajtur, iu paraqit i ngjallur me shumë prova bindëse, duke u parë prej tyre për dyzet ditë dhe duke folur për gjërat e mbretërisë së Perëndisë.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
1 John 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
1 John 1:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
1 John 1:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
1 John 1:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
1 John 1:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
1 Jean 1:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
1 Johannes 1:1 (LUTH1912) »
Portuguese Bible (BSL)
1 João 1:1 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
1 Giăng 1:1 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
1 Juan 1:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
1 Giovanni 1:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
约 翰 一 书 1:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
約 翰 一 書 1:1 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
1 Johannesbrevet 1:1 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
1 Иоанна 1:1 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
1 Івана 1:1 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
1 János 1:1 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
1 Йоаново 1:1 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
1 Johannes 1:1 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »