Isaia 1:1 ALB Phone Background Pictures

Best Christian iPhone Wallpaper with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download Isaia 1:1 ALB mobile wallpapers with Bible verse quotes and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Isaia 1:1 ALB Mobile Phone Wallpaper - Vegimi i Isaias, birit të Amotsit, që ai pa - Mobile Bible Verse Wallpaper

Isaia 1:1 ALB

Vegimi i Isaias, birit të Amotsit, që ai pa për Judën dhe Jeruzalemin në ditët e Uziahut, të Jothamit, të Ashazit dhe të Ezekias; mbretër të Judës;

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Isaia 1:1 ALB Bible images with quotes are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Isaia 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Isaia 1:1 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Isaia 2:1 ALB Bible Verse Image
Isaia 2:1 (ALB) »
Fjala që Isaia, bir i Amotsit, pati si vegim lidhur me Judën dhe Jeruzalemin.

Isaia 7:1 ALB Bible Verse Image
Isaia 7:1 (ALB) »
Ndodhi në ditët e Ashazit, birit të Jothamit, birit të Uziahut, mbret i Judës, që Retsini, mbret i Sirisë dhe Pekahu, bir i Remaliahut, mbret i Izraelit, dolën për luftë kundër Jeruzalemit, por nuk arritën ta shtien në dorë.

Isaia 6:1 ALB Bible Verse Image
Isaia 6:1 (ALB) »
Në vitin e vdekjes së mbretit Uziah, unë pashë Zotin të ulur mbi një fron të ngritur dhe të lartë, dhe cepat e mantelit të tij mbushnin tempullin.

Psalmet 89:19 ALB Bible Verse Image
Psalmet 89:19 (ALB) »
Ti i fole atëherë në vegim të dashurit tënd dhe the: "Ndihmova një të fuqishëm, përlëvdova një të zgjedhur nga populli.

Numrat 24:16 ALB Bible Verse Image
Numrat 24:16 (ALB) »
kështu thotë ai që dëgjon fjalët e Zotit, që njeh shkencën e të Lartit, që sodit vizionin e të Plotfuqishmit, ai që bie por syçelë:

2 Mbretërve 18:1 ALB Bible Verse Image
2 Mbretërve 18:1 (ALB) »
Në vitin e tretë të Hoseas, birit të Elahut, mbret i Izraelit, filloi të mbretërojë Ezekia, bir i Ashazit, mbret i Judës.

Jeremia 23:16 ALB Bible Verse Image
Jeremia 23:16 (ALB) »
Kështu thotë Zoti i ushtrive: "Mos dëgjoni fjalët e profetëve që ju bëjnë profeci. Ata ju bëjnë të këqinj; ju parashtrojnë vegimet e zemrave të tyre dhe jo atë që del nga goja e Zotit.

Isaia 40:9 ALB Bible Verse Image
Isaia 40:9 (ALB) »
O Sion, ti që sjell lajmin e mirë, ngjitu mbi një mal të lartë! O Jeruzalem, ti që sjell lajmin e mirë, ngrije zërin me forcë! Ngrije zërin, mos ki frikë! Thuaju qyteteve të Judës: "Ky është Perëndia juaj!".

Osea 1:1 ALB Bible Verse Image
Osea 1:1 (ALB) »
Fjala e Zotit që iu drejtua Oseas, birit të Beerit, në ditët e Uziahut, të Jothamit, të Ashazit dhe të Ezekias, mbretit të Judës, në ditët e Jeroboamit, birit të Joasit, mbret i Izraelit.

Amosi 1:1 ALB Bible Verse Image
Amosi 1:1 (ALB) »
Fjalë të Amosit, një nga barinjtë e Tekoas, që pati vegime për Izraelin, në kohën e Uziahut, mbretit të Judës, dhe në kohën e Jeroboamit, birit të Joasit, mbret i Izraelit, dy vjet para tërmetit.

Mikea 1:1 ALB Bible Verse Image
Mikea 1:1 (ALB) »
Fjala e Zotit që iu drejtua Mikeas, Morashtitit, në ditët e Jothamit, të Açazit dhe të Ezekias, mbretër të Judës, dhe i cili pati vegim rreth Samarias dhe Jeruzalemit.

Isaia 13:1 ALB Bible Verse Image
Isaia 13:1 (ALB) »
Profecia mbi Babiloninë, që ju paraqit në vegim Isaias, birit të Amotsit.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Isaiah 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
Isaiah 1:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Isaiah 1:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Isaiah 1:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Isaiah 1:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
Ésaïe 1:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Jesaja 1:1 (LUTH1912) »
Marathi Bible (MARIRV)
यशया 1:1 (MARIRV) »
Gujarati Bible (GUJIRV)
યશાયા 1:1 (GUJIRV) »
Hebrew Bible (HEB)
ישעיה 1:1 (HEB) »
Portuguese Bible (BSL)
Isaías 1:1 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
I-sai-a 1:1 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Isaías 1:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Isaia 1:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
以 赛 亚 书 1:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
以 賽 亞 書 1:1 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Jesaja 1:1 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Исаия 1:1 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Ісая 1:1 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Ézsaiás 1:1 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Исая 1:1 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
イザヤ書 1:1 (JPN) »
Norwegian Bible (NORSK)
Jesaja 1:1 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »