2 Thesalonikasve 1:1 ALB Phone Background Pictures

Best Christian iPhone Wallpaper with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download 2 Thesalonikasve 1:1 ALB mobile wallpapers with Bible verse quotes and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

2 Thesalonikasve 1:1 ALB Mobile Phone Wallpaper - Pali, Silvani dhe Timoteu, kishës së - Mobile Bible Verse Wallpaper

2 Thesalonikasve 1:1 ALB

Pali, Silvani dhe Timoteu, kishës së Thesalonikasve, që është në Perëndinë, Atin tonë, dhe në Zotin Jezu Krisht:

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

2 Thesalonikasve 1:1 ALB Bible images with quotes are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - 2 Thesalonikasve 1:1 ALB Mobile Phone Wallpaper - Pali, Silvani dhe Timoteu, kishës së - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 03 - 2 Thesalonikasve 1:1 ALB Mobile Phone Wallpaper - Pali, Silvani dhe Timoteu, kishës së - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 04 - 2 Thesalonikasve 1:1 ALB Mobile Phone Wallpaper - Pali, Silvani dhe Timoteu, kishës së - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 05 - 2 Thesalonikasve 1:1 ALB Mobile Phone Wallpaper - Pali, Silvani dhe Timoteu, kishës së - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 06 - 2 Thesalonikasve 1:1 ALB Mobile Phone Wallpaper - Pali, Silvani dhe Timoteu, kishës së - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 07 - 2 Thesalonikasve 1:1 ALB Mobile Phone Wallpaper - Pali, Silvani dhe Timoteu, kishës së - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab

2 Thesalonikasve 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to 2 Thesalonikasve 1:1 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

2 Korintasve 1:19 ALB Bible Verse Image
2 Korintasve 1:19 (ALB) »
Sepse Biri i Perëndisë, Jezu Krisht, që u predikua ndër ju nga ne, pra, nga unë, nga Silvani dhe nga Timoteu, nuk ka qenë "po" dhe "jo," por ka qenë poo" në atë.

Veprat e Apostujve 16:1 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 16:1 (ALB) »
Dhe ai arriti në Derbë dhe në Listra; këtu ishte një dishepull me emër Timote, biri i një gruaje judease besimtare, por me baba grek,

1 Thesalonikasve 1:1 ALB Bible Verse Image
1 Thesalonikasve 1:1 (ALB) »
Pali, Silvani dhe Timoteu, kishës së Thesalonikasve në Perëndinë Atë dhe në Zotin Jezu Krisht: paçi hir dhe paqe prej Perëndisë, Atit tonë, dhe prej Zotit Jezu Krisht.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
2 Thessalonians 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
2 Thessalonians 1:1 (KJV) »
World English Bible (WEB)
2 Thessalonians 1:1 (WEB) »
Louis Segond 1910 (LSG) French Bible
2 Thessaloniciens 1:1 (LSG) »
Luther Bible 1912 (LUTH1912) German Bible
2 Thessalonicher 1:1 (LUTH1912) »
Indian Revised Version (HINIRV) Hindi Bible
2 थिस्सलुनीकियों 1:1 (HINIRV) »
Indian Revised Version (PANIRV) Punjabi Bible
2 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 1:1 (PANIRV) »
Indian Revised Version (BENIRV) Bengali Bible
2 থিচলনীকীয়া 1:1 (BENIRV) »
Indian Revised Version (TAMIRV) Tamil Bible
2 தெசலோனிக்கேயர் 1:1 (TAMIRV) »
Arabic Van Dyck (AVD) Arabic Bible
٢ تسالونيكي 1:1 (AVD) »
Portuguese Bible (BSL)
2 Tessalonicenses 1:1 (BSL) »
Vietnamese Bible 1923 (VIE)
2 Thê-sa-lô-ni-ca 1:1 (VIE) »
Reina-Valera Antigua 1909 (RVA) Spanish Bible
2 Tesalonicenses 1:1 (RVA) »
Italian Riveduta Bible 1927 (RIV) Italian Bible
2 Tessalonicesi 1:1 (RIV) »
Chinese Simplified Bible (CUVS)
帖 撒 罗 尼 迦 后 书 1:1 (CUVS) »
Chinese Traditional Bible (CUVT)
帖 撒 羅 尼 迦 後 書 1:1 (CUVT) »
Ukrainian Bible (UKR)
2 солунян 1:1 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
2 Thesszalonika 1:1 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
2 Солунци 1:1 (BULG) »
Norwegian Bible 1930 (NORSK)
2 Tessaloniker 1:1 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »