Veprat e Apostujve 1:1 ALB Phone Background Pictures

Best Christian iPhone Wallpaper with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download Veprat e Apostujve 1:1 ALB mobile wallpapers with Bible verse quotes and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Veprat e Apostujve 1:1 ALB Mobile Phone Wallpaper - Tregimin e parë e bëra, o Teofil, mbi të - Mobile Bible Verse Wallpaper

Veprat e Apostujve 1:1 ALB

Tregimin e parë e bëra, o Teofil, mbi të gjitha gjërat që Jezusi nisi të bëjë dhe të mësojë,

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Veprat e Apostujve 1:1 ALB Bible images with quotes are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Veprat e Apostujve 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Veprat e Apostujve 1:1 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Luka 1:3 ALB Bible Verse Image
Luka 1:3 (ALB) »
m’u duk e mirë edhe mua, pasi i hetova të gjitha gjërat me kujdes që nga fillimi, të t’i shkruaj sipas radhës, fort i nderuari Teofil,

Luka 24:19 ALB Bible Verse Image
Luka 24:19 (ALB) »
Dhe ai u tha atyre: “Cilat?.” Ata i thanë: “Çështjen e Jezusit nga Nazareti, që ishte një profet i fuqishëm në vepra dhe në fjalë përpara Perëndisë dhe përpara gjithë popullit.

Mateu 4:23 ALB Bible Verse Image
Mateu 4:23 (ALB) »
Jezusi shkonte kudo nëpër Galile, duke mësuar në sinagogat e tyre, duke predikuar ungjillin e mbretërisë dhe duke shëruar çdo sëmundje dhe çdo lëngatë në popull.

Luka 3:23 ALB Bible Verse Image
Luka 3:23 (ALB) »
Dhe Jezusi ishte rreth tridhjetë vjeç; dhe e pandehnin se ishte bir i Jozefit, bir i Elit;

Luka 7:21 ALB Bible Verse Image
Luka 7:21 (ALB) »
Dhe në atë orë Jezusi shëroi shumë veta nga sëmundjet, nga fatkeqësitë dhe nga frymërat e lig, dhe shumë të verbërve ua dhuroi të parit.

Mateu 11:5 ALB Bible Verse Image
Mateu 11:5 (ALB) »
Të verbërit po shohin, të çalët po ecin, lebrozët janë pastruar dhe të shurdhërit po dëgjojnë; të vdekurit po ngjallen dhe ungjilli po u predikohet të varfërve.

Luka 1:24 ALB Bible Verse Image
Luka 1:24 (ALB) »
Dhe, pas atyre ditëve Elizabeta, gruaja e tij, u ngjiz; dhe u fsheh pesë muaj dhe thoshte:

Gjoni 10:32 ALB Bible Verse Image
Gjoni 10:32 (ALB) »
Jezusi u përgjigj atyre: “Ju tregova shumë vepra të mira nga Ati im; për cilën nga këto më vrisni me gurë?.”

Veprat e Apostujve 2:22 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 2:22 (ALB) »
Burra të Izraelit, dëgjoni këto fjalë: Jezusi Nazareas, njeriu i dëftuar nga Perëndia ndër ju me vepra të fuqishme, me mrekulli dhe shenja që Perëndia bëri ndër ju me anë të ti tij, siç edhe vet e dini,

1 Pjetrit 2:21 ALB Bible Verse Image
1 Pjetrit 2:21 (ALB) »
Sepse për këtë ju u thirrët, sepse edhe Krishti e vuajti për ne, duke ju lënë një shembull, që të ecni pas gjurmës së tij.

Gjoni 18:19 ALB Bible Verse Image
Gjoni 18:19 (ALB) »
Por kryeprifti e pyeti Jezusin për dishepujt e tij dhe për doktrinën e tij.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Acts 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
Acts 1:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Acts 1:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Acts 1:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Acts 1:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
Actes 1:1 (LSG) »
Portuguese Bible (BSL)
Atos 1:1 (BSL) »
Spanish Bible (RVA)
Hechos 1:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Atti 1:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
使 徒 行 传 1:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
使 徒 行 傳 1:1 (CUVT) »
Russian Bible (RUSV)
Деяния 1:1 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Дії 1:1 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Apostolok 1:1 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Деяния 1:1 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
使徒行伝 1:1 (JPN) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »