1 Thesalonikasve 1:1 ALB Phone Background Pictures

Best Christian iPhone Wallpaper with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download 1 Thesalonikasve 1:1 ALB mobile wallpapers with Bible verse quotes and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

1 Thesalonikasve 1:1 ALB Mobile Phone Wallpaper - Pali, Silvani dhe Timoteu, kishës së - Mobile Bible Verse Wallpaper

1 Thesalonikasve 1:1 ALB

Pali, Silvani dhe Timoteu, kishës së Thesalonikasve në Perëndinë Atë dhe në Zotin Jezu Krisht: paçi hir dhe paqe prej Perëndisë, Atit tonë, dhe prej Zotit Jezu Krisht.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

1 Thesalonikasve 1:1 ALB Bible images with quotes are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

1 Thesalonikasve 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to 1 Thesalonikasve 1:1 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Romakëve 1:7 ALB Bible Verse Image
Romakëve 1:7 (ALB) »
për ju të gjithë që jeni në Romë, të dashur nga Perëndia, të thirrur shenjtorë: hir dhe paqe nga Perëndia, Ati ynë, e nga Zoti Jezu Krishti.

2 Thesalonikasve 1:1 ALB Bible Verse Image
2 Thesalonikasve 1:1 (ALB) »
Pali, Silvani dhe Timoteu, kishës së Thesalonikasve, që është në Perëndinë, Atin tonë, dhe në Zotin Jezu Krisht:

Veprat e Apostujve 18:5 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 18:5 (ALB) »
Kur Sila dhe Timoteu zbritën nga Maqedonia, Pali shtyhej nga Fryma për t’u dëshmuar Judenjve se Jezusi ishte Krishti.

Veprat e Apostujve 20:4 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 20:4 (ALB) »
Dhe deri në Azi e përcollën Sopatri nga Berea, Aristarku dhe Sekundi nga Thesaloniki, Gai nga Derba dhe Timoteu, dhe Tikiku e Trofimi nga Azia.

Veprat e Apostujve 17:11 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 17:11 (ALB) »
Por këta ishin më fisnikë nga ndjenjat se ata të Thesalonikit dhe e pranuan fjalën me gatishmëri të madhe, duke i shqyrtuar çdo ditë Shkrimet për të parë nëse këto gjëra ishin ashtu.

Veprat e Apostujve 15:27 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 15:27 (ALB) »
Kemi dërguar, pra, Judën dhe Silën; edhe ata do t’ju tregojnë me gojë të njëjtat gjëra.

2 Korintasve 1:19 ALB Bible Verse Image
2 Korintasve 1:19 (ALB) »
Sepse Biri i Perëndisë, Jezu Krisht, që u predikua ndër ju nga ne, pra, nga unë, nga Silvani dhe nga Timoteu, nuk ka qenë "po" dhe "jo," por ka qenë poo" në atë.

Veprat e Apostujve 19:22 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 19:22 (ALB) »
Atëherë dërgoi në Maqedoni dy nga ata që i shërbenin, Timoteun dhe Erastin, dhe vetë ndenji edhe ca kohë në Azi.

Veprat e Apostujve 17:13 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 17:13 (ALB) »
Por, kur Judenjtë e Thesalonikit morën vesh se fjala e Perëndisë ishte shpallur nga Pali edhe në Berea, shkuan edhe atje dhe e turbulluan turmën.

Veprat e Apostujve 17:1 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 17:1 (ALB) »
Dhe mbasi kishin kaluar nëpër Amfipoli dhe nëpër Apoloni, arritën në Thesaloniki, ku ishte sinagoga e Judenjve.

Hebrenjve 13:23 ALB Bible Verse Image
Hebrenjve 13:23 (ALB) »
Ta dini se vëllai Timoteu u lirua nga burgu. Nëse mbërrin së shpejti, unë do të vij te ju bashkë me të.

1 Pjetrit 5:12 ALB Bible Verse Image
1 Pjetrit 5:12 (ALB) »
Ju shkrova shkurt me anë të Silvanit, që më duket një vëlla besnik, duke ju bërë thirrje dhe duke ju dëshmuar se hiri i vërtetë i Perëndisë është ai në të cilin qëndroni.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
1 Thessalonians 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
1 Thessalonians 1:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
1 Thessalonians 1:1 (GW) »
World English Bible (WEB)
1 Thessalonians 1:1 (WEB) »
Portuguese Bible (BSL)
1 Tessalonicenses 1:1 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
1 Thê-sa-lô-ni-ca 1:1 (VIE) »
Italian Bible (RIV)
1 Tessalonicesi 1:1 (RIV) »
Ukrainian Bible (UKR)
1 солунян 1:1 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
1 Thesszalonika 1:1 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
1 Солунци 1:1 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
1 Tessaloniker 1:1 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »