2 Pjetrit 1:1 ALB Phone Background Pictures

Best Christian iPhone Wallpaper with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download 2 Pjetrit 1:1 ALB mobile wallpapers with Bible verse quotes and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

2 Pjetrit 1:1 ALB Mobile Phone Wallpaper - Simon Pjetri, shërbëtor dhe apostull i Jezu - Mobile Bible Verse Wallpaper

2 Pjetrit 1:1 ALB

Simon Pjetri, shërbëtor dhe apostull i Jezu Krishtit, atyre që kanë marrë për pjesë një besim të çmueshëm sikurse edhe ne, me anë të drejtësisë së Perëndisë tonë dhe të Shpëtimtarit Jezu Krisht:

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

2 Pjetrit 1:1 ALB Bible images with quotes are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

2 Pjetrit 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to 2 Pjetrit 1:1 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Titi 2:13 ALB Bible Verse Image
Titi 2:13 (ALB) »
duke pritur shpresën e lume dhe të shfaqurit e lavdisë të të madhit Perëndi dhe të Shpëtimtarit tonë Jezu Krisht,

Romakëve 3:21 ALB Bible Verse Image
Romakëve 3:21 (ALB) »
Por tani, pavarësisht nga ligji, është manifestuar drejtësia e Perëndisë, për të cilën dëshmojnë ligji dhe profetët,

Titi 1:4 ALB Bible Verse Image
Titi 1:4 (ALB) »
Titit, birit të vërtetë në besimin e përbashkët: hir, mëshirë dhe paqe prej Perëndisë, Atit, dhe prej Zotit Jezu Krisht, Shpëtimtarit tonë.

Gjoni 12:26 ALB Bible Verse Image
Gjoni 12:26 (ALB) »
Në qoftë se dikush më shërben, të më ndjekë; dhe ku jam unë, atje do të jetë dhe shërbëtori im; në qoftë se dikush më shërben, Ati im do ta nderojë.

2 Korintasve 4:13 ALB Bible Verse Image
2 Korintasve 4:13 (ALB) »
Por, duke pasur të njëjtën frymë besimi, sikurse është shkruar: “Unë besova, prandaj fola,” edhe ne besojmë, prandaj edhe flasim,

Romakëve 1:12 ALB Bible Verse Image
Romakëve 1:12 (ALB) »
Dhe kjo është që unë të ngushëllohem bashkë me ju me anë të besimit që e kemi të përbashkët, tuajin dhe timin.

2 Pjetrit 1:4 ALB Bible Verse Image
2 Pjetrit 1:4 (ALB) »
me anë të të cilave na u dhuruan premtimet e çmueshme dhe shumë të mëdha, që nëpërmjet tyre të bëheni pjestarë të natyrës hyjnore, duke i shpëtuar prishjes që është në botë për shkak të lakmisë.

1 Pjetrit 1:1 ALB Bible Verse Image
1 Pjetrit 1:1 (ALB) »
Pjetri, apostull i Jezu Krishtit, të zgjedhurve që rrijnë në diasporën e Pontit, të Galatisë, të Kapadokisë, të Azisë dhe të Bitinisë,

Efesianëve 4:11 ALB Bible Verse Image
Efesianëve 4:11 (ALB) »
Dhe ai vetë i dha disa si apostuj, të tjerë si profetë, të tjerë si ungjilltarë dhe të tjerë si barinj e mësues,

Romakëve 1:1 ALB Bible Verse Image
Romakëve 1:1 (ALB) »
Pali, shërbëtor i Jezu Krishtit, i thirrur për të qenë apostull, i veçuar për ungjillin e Perëndisë,

Luka 1:47 ALB Bible Verse Image
Luka 1:47 (ALB) »
dhe fryma im ngazëllon në Perëndinë, Shpëtimtarin tim,

Veprat e Apostujve 15:14 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 15:14 (ALB) »
Simoni ka treguar si i ka vizituar për herë të parë Perëndia johebrenjtë, që të zgjedhë nga ata një popull për emrin e tij.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
2 Peter 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
2 Peter 1:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
2 Peter 1:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
2 Peter 1:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
2 Peter 1:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
2 Pierre 1:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
2 Petrus 1:1 (LUTH1912) »
Punjabi Bible (PANIRV)
2 ਪਤਰਸ 1:1 (PANIRV) »
Arabic Bible (AVD)
٢ بطرس 1:1 (AVD) »
Portuguese Bible (BSL)
2 Pedro 1:1 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
2 Phi-rơ 1:1 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
2 Pedro 1:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
2 Pietro 1:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
彼 得 后 书 1:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
彼 得 後 書 1:1 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
2 Petrusbrevet 1:1 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
2 Петра 1:1 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
2 Петра 1:1 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
2 Péter 1:1 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
2 Петрово 1:1 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
2 Peter 1:1 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »