Ruthi 1:1 ALB Phone Background Pictures

Best Christian iPhone Wallpaper with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download Ruthi 1:1 ALB mobile wallpapers with Bible verse quotes and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Ruthi 1:1 ALB Mobile Phone Wallpaper - Në kohën kur qeverisnin gjyqtarët, vendin e - Mobile Bible Verse Wallpaper

Ruthi 1:1 ALB

Në kohën kur qeverisnin gjyqtarët, vendin e pllakosi zia, dhe një njeri nga Betlemi i Judës shkoi të banojë në vendin e Moabit me gjithë gruan dhe dy bijtë e tij.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Ruthi 1:1 ALB Bible images with quotes are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Next Verse
Ruthi 1:2 (ALB) »

Ruthi 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Ruthi 1:1 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Zanafilla 12:10 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 12:10 (ALB) »
Por në vend pati zi buke dhe Abrami zbriti në Egjipt për të banuar, sepse në vendin e tij ishte zi e madhe buke.

Zanafilla 26:1 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 26:1 (ALB) »
Por ndodhi një mungesë ushqimesh në vend, përveç asaj të parës që kishte ndodhur në kohën e Abrahamit. Pastaj Isaku shkoi tek Abimeleku, mbreti i Filistejve në Gerar.

Ezekieli 14:13 ALB Bible Verse Image
Ezekieli 14:13 (ALB) »
"Bir njeriu, në qoftë se një vend mëkaton kundër meje duke qenë vazhdimisht i pabesë, unë do të shtrij dorën time kundër tij, do t’i ndërpres përkrahjen e bukës, do t’i dërgoj kundra urinë dhe do të shfaros njerëzit dhe kafshët.

Psalmet 105:16 ALB Bible Verse Image
Psalmet 105:16 (ALB) »
Pastaj solli zinë e bukës në vend dhe shkatërroi çdo burim ushqimesh.

Gjyqtarët 17:8 ALB Bible Verse Image
Gjyqtarët 17:8 (ALB) »
Ky njeri u nis nga qyteti i Betlemit të Judës për t’u vendosur aty ku mund të gjente një vend; duke ecur arriti në krahinën malore të Efraimit, në shtëpinë e Mikahut.

2 Mbretërve 8:1 ALB Bible Verse Image
2 Mbretërve 8:1 (ALB) »
Eliseu i tha gruas, djalin e së cilës e kishte ringjallur: "Çohu dhe shko jashtë, ti me gjithë familjen tënde, për të banuar ku të mundesh, sepse Zoti ka vendosur të pllakosë zia, që do të zgjasë shtatë vjet në vend".

Zanafilla 43:1 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 43:1 (ALB) »
Por zija ishte e madhe në vend;

Joeli 1:10 ALB Bible Verse Image
Joeli 1:10 (ALB) »
Fusha është shkretuar, vendi është në zi, sepse gruri u prish, mushti u tha dhe vaji humbi.

Jeremia 14:1 ALB Bible Verse Image
Jeremia 14:1 (ALB) »
Fjala e Zotit që iu drejtua Jeremias me rastin e thatësirës:

Joeli 1:16 ALB Bible Verse Image
Joeli 1:16 (ALB) »
A nuk u hoq vallë ushqimi para syve tona, dhe gëzimi dhe hareja nga shtëpia e Perëndisë tonë?

Psalmet 107:34 ALB Bible Verse Image
Psalmet 107:34 (ALB) »
tokën pjellore në vend të thatë për shkak të sjelljes së keqe të banorëve të saj.

Ezekieli 14:21 ALB Bible Verse Image
Ezekieli 14:21 (ALB) »
Sepse kështu thotë Zoti, Zoti: "E njëjta gjë do të ndodhë kur të dërgoj kundër Jeruzalemit katër gjykatësit e mi të tmerrshëm, shpatën, urinë, kafshët e egra dhe murtajën për të shfarosur njerëz dhe kafshë.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Ruth 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
Ruth 1:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Ruth 1:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Ruth 1:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Ruth 1:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
Ruth 1:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Rut 1:1 (LUTH1912) »
Hindi Bible (HINIRV)
रूत 1:1 (HINIRV) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਰੁੱਤ 1:1 (PANIRV) »
Bengali Bible (BENIRV)
ৰূথ 1:1 (BENIRV) »
Tamil Bible (TAMIRV)
ரூத் 1:1 (TAMIRV) »
Marathi Bible (MARIRV)
रूथ 1:1 (MARIRV) »
Telugu Bible (TELIRV)
రూతు 1:1 (TELIRV) »
Gujarati Bible (GUJIRV)
રૂથ 1:1 (GUJIRV) »
Kannada Bible (KANIRV)
ರೂತಳು 1:1 (KANIRV) »
Hebrew Bible (HEB)
רות 1:1 (HEB) »
Portuguese Bible (BSL)
Rute 1:1 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Ru-tơ 1:1 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Rut 1:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Rut 1:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
路 得 记 1:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
路 得 記 1:1 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Rut 1:1 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Руфь 1:1 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Рут 1:1 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Ruth 1:1 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Рут 1:1 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
ルツ記 1:1 (JPN) »
Norwegian Bible (NORSK)
Rut 1:1 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »