Marku 1:1 ALB Phone Background Pictures

Best Christian iPhone Wallpaper with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download Marku 1:1 ALB mobile wallpapers with Bible verse quotes and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Marku 1:1 ALB Mobile Phone Wallpaper - Fillimi i Ungjillit të Jezu Krishtit, Birit të - Mobile Bible Verse Wallpaper

Marku 1:1 ALB

Fillimi i Ungjillit të Jezu Krishtit, Birit të Perëndisë.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Marku 1:1 ALB Bible images with quotes are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Mateu 28:20 (ALB)
Next Verse
Marku 1:2 (ALB) »

Marku 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Marku 1:1 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

1 Gjonit 5:11 ALB Bible Verse Image
1 Gjonit 5:11 (ALB) »
Dhe dëshmia është kjo: Perëndia na dha jetën e përjetshme dhe kjo jetë është në Birin e tij.

Gjoni 20:31 ALB Bible Verse Image
Gjoni 20:31 (ALB) »
Por këto gjëra janë shkruar që ju të besoni se Jezusi është Krishti, Biri i Perëndisë dhe që, duke besuar, ta keni jetën në emër të tij.

Hebrenjve 1:1 ALB Bible Verse Image
Hebrenjve 1:1 (ALB) »
Perëndia, mbasi u foli së lashti shumë herë dhe në shumë mënyra etërve me anë të profetëve,

Mateu 4:3 ALB Bible Verse Image
Mateu 4:3 (ALB) »
Atëherë tunduesi, pasi iu afrua, i tha: “Në qoftë se je Biri i Perëndisë, thuaj që këta gurë të bëhen bukë.”

Romakëve 1:1 ALB Bible Verse Image
Romakëve 1:1 (ALB) »
Pali, shërbëtor i Jezu Krishtit, i thirrur për të qenë apostull, i veçuar për ungjillin e Perëndisë,

Gjoni 1:34 ALB Bible Verse Image
Gjoni 1:34 (ALB) »
Dhe unë pashë e dëshmova se ai është Biri i Perëndisë.”

Gjoni 1:14 ALB Bible Verse Image
Gjoni 1:14 (ALB) »
Dhe Fjala u bë mish dhe banoi ndër ne; dhe ne soditëm lavdinë e tij, si lavdia e të vetëmlindurit prej Atit, plot hir e të vërtetë.

Mateu 14:33 ALB Bible Verse Image
Mateu 14:33 (ALB) »
Atëherë ata që ishin në barkë erdhën dhe e adhuruan, duke thënë: “Me të vërtetë ti je Biri i Perëndisë!.”

Gjoni 6:69 ALB Bible Verse Image
Gjoni 6:69 (ALB) »
Ne kemi besuar dhe kemi njohur se ti je Krishti, Biri i Perëndisë të gjallë.”

Mateu 3:17 ALB Bible Verse Image
Mateu 3:17 (ALB) »
dhe ja një zë nga qielli që tha: “Ky është Biri im i dashur, në të cilin jam kënaqur.”

Luka 1:2 ALB Bible Verse Image
Luka 1:2 (ALB) »
ashtu si na i përcollën ata që ishin bërë nga fillimi dëshmitarë okularë dhe shërbyes të fjalës,

Mateu 17:5 ALB Bible Verse Image
Mateu 17:5 (ALB) »
Ndërsa ai fliste akoma, ja një re plot dritë i mbuloi; dhe nga reja u dëgjua një zë që thoshte: “Ky është Biri im i dashur, në të jam kënaqur: dëgjojeni!.”

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Mark 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
Mark 1:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Mark 1:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Mark 1:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Mark 1:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
Marc 1:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Markus 1:1 (LUTH1912) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਮਰਕੁਸ 1:1 (PANIRV) »
Bengali Bible (BENIRV)
মার্ক 1:1 (BENIRV) »
Marathi Bible (MARIRV)
मार्क 1:1 (MARIRV) »
Gujarati Bible (GUJIRV)
માર્ક 1:1 (GUJIRV) »
Portuguese Bible (BSL)
Marcos 1:1 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Mác 1:1 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Marcos 1:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Marco 1:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
马 可 福 音 1:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
馬 可 福 音 1:1 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Markus 1:1 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Марка 1:1 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Марка 1:1 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Márk 1:1 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Марко 1:1 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Markus 1:1 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »