Mateu 1:1 ALB Phone Background Pictures

Best Christian iPhone Wallpaper with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download Mateu 1:1 ALB mobile wallpapers with Bible verse quotes and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Mateu 1:1 ALB Mobile Phone Wallpaper - Libri i gjenealogjisë së Jezu Krishtit, birit - Mobile Bible Verse Wallpaper

Mateu 1:1 ALB

Libri i gjenealogjisë së Jezu Krishtit, birit të Davidit, birit të Abrahamit.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Mateu 1:1 ALB Bible images with quotes are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Malakia 4:6 (ALB)
Next Verse
Mateu 1:2 (ALB) »

Mateu 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Mateu 1:1 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Zanafilla 22:18 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 22:18 (ALB) »
Dhe tërë kombet e tokës do të bekohen te pasardhësit e tu, sepse ti iu binde zërit tim".

Galatasve 3:16 ALB Bible Verse Image
Galatasve 3:16 (ALB) »
Dhe premtimet iu bënë Abrahamit dhe pasardhjes së tij. Shkrimi nuk thotë: “Edhe pasardhësve” si të ishin shumë, por të një të vetme: “Dhe pasardhjes sate,” pra Krishti.

Romakëve 1:3 ALB Bible Verse Image
Romakëve 1:3 (ALB) »
lidhur me Birin e tij, të lindur nga fara e Davidit sipas mishit,

Zbulesa 22:16 ALB Bible Verse Image
Zbulesa 22:16 (ALB) »
“Unë, Jezusi, dërgova engjëllin tim për t’ju dëshmuar për këto gjëra nëpër kisha. Unë jam Rrënja dhe pasardhja e Davidit, ylli i ndritshëm i mëngjesit.”

Psalmet 132:11 ALB Bible Verse Image
Psalmet 132:11 (ALB) »
Zoti iu betua Davidit në të vërtetë dhe nuk do të ndryshojë: "Unë do të vë mbi fronin tënd një fryt të të përbrendëshmëve të tua.

Isaia 11:1 ALB Bible Verse Image
Isaia 11:1 (ALB) »
Pastaj një degëz do të dalë nga trungu i Isaias dhe një filiz do të mbijë nga rrënjët e tij.

Jeremia 23:5 ALB Bible Verse Image
Jeremia 23:5 (ALB) »
"Ja, ditët po vijnë," thotë Zoti, "në të cilat do të shkaktoj që të dalë nga Davidi një filiz i drejtë, që do të mbretërojë si mbret, do të ketë mbarësi dhe do të ushtrojë gjykimin dhe drejtësinë në vend.

Mateu 1:18 ALB Bible Verse Image
Mateu 1:18 (ALB) »
Tani lindja e Jezu Krishtit ndodhi në këtë mënyrë: Maria, nëna e tij, i ishte premtuar Jozefit, por para se të fillonin të rrinin bashkë, mbeti shtatzënë nga Frymën e Shenjtë.

Zanafilla 12:3 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 12:3 (ALB) »
Dhe unë do të bekoj të gjithë ata që do të të bekojnë dhe do të mallkoj ata që do të të mallkojnë, te ti do të jenë të bekuara tërë familjet e tokës".

Gjoni 7:42 ALB Bible Verse Image
Gjoni 7:42 (ALB) »
A nuk thotë Shkrimi se Krishti vjen nga pasardhja e Davidit dhe nga Bethlehemi, fshati ku jetonte Davidi?.”

Luka 1:31 ALB Bible Verse Image
Luka 1:31 (ALB) »
Dhe ja, ti do të mbetesh shtatzënë dhe do të lindësh një djalë, dhe do t’ia vesh emrin Jezus.

Isaia 9:6 ALB Bible Verse Image
Isaia 9:6 (ALB) »
Sepse na ka lindur një fëmijë, një djalë na është dhënë. Mbi supet e tij do të mbështetet perandoria dhe do të quhet Këshilltar i admirueshëm, Perëndi i fuqishëm, Atë i përjetshëm, Princ i paqes.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Matthew 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
Matthew 1:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Matthew 1:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Matthew 1:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Matthew 1:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
Matthieu 1:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Matthäus 1:1 (LUTH1912) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਮੱਤੀ 1:1 (PANIRV) »
Bengali Bible (BENIRV)
মথি 1:1 (BENIRV) »
Marathi Bible (MARIRV)
मत्तय 1:1 (MARIRV) »
Arabic Bible (AVD)
مَتَّى 1:1 (AVD) »
Portuguese Bible (BSL)
Mateus 1:1 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Ma-thi-ơ 1:1 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Mateo 1:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Matteo 1:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
马 太 福 音 1:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
馬 太 福 音 1:1 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Matteus 1:1 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Матфея 1:1 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Матвія 1:1 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Máté 1:1 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Матей 1:1 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Matteus 1:1 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »