1 Pjetrit 1:1 ALB Phone Background Pictures

Best Christian iPhone Wallpaper with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download 1 Pjetrit 1:1 ALB mobile wallpapers with Bible verse quotes and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

1 Pjetrit 1:1 ALB Mobile Phone Wallpaper - Pjetri, apostull i Jezu Krishtit, të zgjedhurve - Mobile Bible Verse Wallpaper

1 Pjetrit 1:1 ALB

Pjetri, apostull i Jezu Krishtit, të zgjedhurve që rrijnë në diasporën e Pontit, të Galatisë, të Kapadokisë, të Azisë dhe të Bitinisë,

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

1 Pjetrit 1:1 ALB Bible images with quotes are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Jakobit 5:20 (ALB)

1 Pjetrit 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to 1 Pjetrit 1:1 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Veprat e Apostujve 2:5 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 2:5 (ALB) »
Por në Jeruzalem banonin disa Judenj, njerëz të perëndishëm, nga të gjitha kombet nën qiell.

Jakobit 1:1 ALB Bible Verse Image
Jakobit 1:1 (ALB) »
Jakobi, shërbëtor i Perëndisë dhe i Zotit Jezu Krisht, të dymbëdhjetë fiseve të shpërndarë nëpër botë: përshëndetje!

Efesianëve 2:19 ALB Bible Verse Image
Efesianëve 2:19 (ALB) »
Ju, pra, nuk jeni më të huaj, as bujtës, por bashkëqytetarë të shenjtorëve dhe pjestarë të familjes së Perëndisë,

Hebrenjve 11:13 ALB Bible Verse Image
Hebrenjve 11:13 (ALB) »
Të gjithë këta vdiqën në besim, pa marrë premtimet e bëra, por i panë ato për se largu dhe u bindën dhe i përshëndetën ato me gëzim duke rrëfyer se janë të huaj dhe shtegtarë mbi dhe.

Ester 3:8 ALB Bible Verse Image
Ester 3:8 (ALB) »
Atëherë Hamani i tha mbretit Asuero: "Ka një popull të shpërndarë dhe të veçuar nga popujt e të gjitha krahinave të mbretërisë sate, ligjet e të cilit ndryshojnë nga ato të cilitdo populli tjetër dhe që nuk respekton ligjet e mbretit; prandaj mbreti nuk ka asnjë përfitim t’i lërë të gjallë.

Psalmet 44:11 ALB Bible Verse Image
Psalmet 44:11 (ALB) »
Ti na ke dhënë si dele për therje dhe na ke shpërndarë midis kombeve.

Ligji i Përtërirë 28:64 ALB Bible Verse Image
Ligji i Përtërirë 28:64 (ALB) »
Zoti do të të shpërndajë midis tërë popujve, nga njeri skaj i tokës në tjetrin; dhe atje ti do t’u shërbesh perëndive të tjera, që as ti as etërit e tu nuk i keni njohur kurrë, perëndi prej druri dhe prej guri.

Ligji i Përtërirë 4:27 ALB Bible Verse Image
Ligji i Përtërirë 4:27 (ALB) »
Dhe Zoti do t’ju shpërndajë midis popujve, dhe nuk do të mbetet nga ju veçse një numër i vogël njerëzish midis kombeve ku do t’ju çojë Zoti.

Gjoni 11:52 ALB Bible Verse Image
Gjoni 11:52 (ALB) »
dhe jo vetëm për kombin, por edhe për t’i mbledhur në një, bijtë e Perëndisë që ishin të shpërndarë.

Veprat e Apostujve 16:6 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 16:6 (ALB) »
Kur ata po kalonin nëpër Frigji dhe në krahinën e Galatisë, u penguan nga Fryma e Shenjtë që të shpallin fjalën në Azi.

2 Korintasve 1:8 ALB Bible Verse Image
2 Korintasve 1:8 (ALB) »
Sepse nuk duam, o vëllezër, që të mos dini për vështirësinë që na ngjau në Azi, që u rënduam përtej fuqive tona, aq sa u dëshpëruam edhe për jetën vetë.

Efesianëve 2:12 ALB Bible Verse Image
Efesianëve 2:12 (ALB) »
ishit në atë kohë pa Krishtin, të huaj në qytetërinë e Izraelit dhe të huaj për besëlidhjen e premtimit, pa pasur shpresë dhe duke qënë pa Perëndi në botë.

Available Bible Translations

American Standard Version
1 Peter 1:1 (ASV) »
King James Version
1 Peter 1:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
1 Peter 1:1 (GW) »
World English Bible
1 Peter 1:1 (WEB) »
Louis Segond 1910
1 Pierre 1:1 (LSG) »
इंडियन रिवाइज्ड वर्जन - हिंदी
1 पतरस 1:1 (HINIRV) »
ਭਾਰਤੀ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਸਕਰਣ - ਪੰਜਾਬੀ
1 ਪਤਰਸ 1:1 (PANIRV) »
ভারতীয় সংশোধিত সংস্করণ - বাংলা
1 পিতরের 1:1 (BENIRV) »
இந்தியன் ரீவைஸ்டு வேர்ஷன் - தமிழ்
1 பேதுரு 1:1 (TAMIRV) »
इंडियन रिवाइज्ड वर्जन - मराठी
1 पेत्र 1:1 (MARIRV) »
ఇండియన్ రేవిజ్డ్ వెర్షన్ - తెలుగు
1 పేతురు పత్రిక 1:1 (TELIRV) »
ઇન્ડિયન રિવાયઝ્ડ વર્ઝન - ગુજરાતી
1 પિતરનો 1:1 (GUJIRV) »
ಭಾರತೀಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆವೃತ್ತಿ - ಕನ್ನಡ
1 ಪೇತ್ರನು 1:1 (KANIRV) »
الكتاب المقدس باللغة العربية، فان دايك
١ بطرس 1:1 (AVD) »
Bíblia Sagrada Português
1 Pedro 1:1 (BSL) »
Kinh Thánh: Tiếng Việt
1 Phi-rơ 1:1 (VIE) »
Reina Valera Antigua
1 Pedro 1:1 (RVA) »
La Sacra Bibbia
1 Pietro 1:1 (RIV) »
圣 经 简体中文和合本
彼 得 前 书 1:1 (CUVS) »
聖 經 繁體中文和合本
彼 得 前 書 1:1 (CUVT) »
Библия на русском
1 Петра 1:1 (RUSV) »
Українська Біблія
1 Петра 1:1 (UKR) »
Szent Biblia - Magyar
1 Péter 1:1 (KAR) »
Българска Библия
1 Петрово 1:1 (BULG) »
Kitaabka Quduuska Ah
1 Butros 1:1 (SOM) »
De Heilige Schrift
1 Petrus 1:1 (NLD) »
Dansk Bibel 1871
1 Peter 1:1 (DA1871) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »