Filipianëve 1:1 ALB Phone Background Pictures

Best Christian iPhone Wallpaper with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download Filipianëve 1:1 ALB mobile wallpapers with Bible verse quotes and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Filipianëve 1:1 ALB Mobile Phone Wallpaper - Pali dhe Timoteu, shërbëtorë të Jezu - Mobile Bible Verse Wallpaper

Filipianëve 1:1 ALB

Pali dhe Timoteu, shërbëtorë të Jezu Krishtit, gjithë shenjtorëve në Jezu Krishtin që janë në Filipi, bashkë me peshkopët dhe dhjakët:

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Filipianëve 1:1 ALB Bible images with quotes are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Filipianëve 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Filipianëve 1:1 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

2 Korintasve 1:1 ALB Bible Verse Image
2 Korintasve 1:1 (ALB) »
Pali, apostull i Jezu Krishtit nëpërmjet vullnetin e Perëndisë, dhe vëllai Timote, kishës së Perëndisë që është në Korint, bashkë me gjithë shenjtorët që janë në gjithë Akainë:

Romakëve 1:1 ALB Bible Verse Image
Romakëve 1:1 (ALB) »
Pali, shërbëtor i Jezu Krishtit, i thirrur për të qenë apostull, i veçuar për ungjillin e Perëndisë,

Veprat e Apostujve 16:12 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 16:12 (ALB) »
dhe prej andej në Filipi, që është qyteti i parë i asaj ane të Maqedonisë dhe koloni romake; dhe qëndruam disa ditë në atë qytet.

1 Timoteut 3:8 ALB Bible Verse Image
1 Timoteut 3:8 (ALB) »
Gjithashtu dhjakët duhet të jenë dinjitozë, jo me dy faqe në fjalë, të mos jepen pas verës së tepërt, të mos lakmojnë fitime të paligjshme,

Romakëve 1:7 ALB Bible Verse Image
Romakëve 1:7 (ALB) »
për ju të gjithë që jeni në Romë, të dashur nga Perëndia, të thirrur shenjtorë: hir dhe paqe nga Perëndia, Ati ynë, e nga Zoti Jezu Krishti.

1 Thesalonikasve 1:1 ALB Bible Verse Image
1 Thesalonikasve 1:1 (ALB) »
Pali, Silvani dhe Timoteu, kishës së Thesalonikasve në Perëndinë Atë dhe në Zotin Jezu Krisht: paçi hir dhe paqe prej Perëndisë, Atit tonë, dhe prej Zotit Jezu Krisht.

1 Timoteut 3:1 ALB Bible Verse Image
1 Timoteut 3:1 (ALB) »
Kjo fjalë është e sigurt: Në qoftë se dikush dëshiron të bëhet peshkop, dëshiron një punë të mirë."

Kolosianëve 1:1 ALB Bible Verse Image
Kolosianëve 1:1 (ALB) »
Pali, apostulli i Jezu Krishtit me anë të vullnetit të Perëndisë, dhe vëllai Timote,

Efesianëve 1:1 ALB Bible Verse Image
Efesianëve 1:1 (ALB) »
Pali, apostulli i Jezu Krishtit me anë të vullnetit të Perëndisë, shenjtorëve që janë në Efes dhe besimtarëve në Jezu Krishtin:

2 Thesalonikasve 1:1 ALB Bible Verse Image
2 Thesalonikasve 1:1 (ALB) »
Pali, Silvani dhe Timoteu, kishës së Thesalonikasve, që është në Perëndinë, Atin tonë, dhe në Zotin Jezu Krisht:

Jakobit 1:1 ALB Bible Verse Image
Jakobit 1:1 (ALB) »
Jakobi, shërbëtor i Perëndisë dhe i Zotit Jezu Krisht, të dymbëdhjetë fiseve të shpërndarë nëpër botë: përshëndetje!

1 Korintasve 1:1 ALB Bible Verse Image
1 Korintasve 1:1 (ALB) »
Pali, i thirrur apostull i Jezu Krishtit, me anë të vullnetit të Perëndisë, dhe vëllai Sosten,

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Philippians 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
Philippians 1:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Philippians 1:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Philippians 1:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Philippians 1:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
Philippiens 1:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Philipper 1:1 (LUTH1912) »
Portuguese Bible (BSL)
Filipenses 1:1 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Phi-líp 1:1 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Filipenses 1:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Filippesi 1:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
腓 立 比 书 1:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
腓 立 比 書 1:1 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Filipperbrevet 1:1 (SV1917) »
Ukrainian Bible (UKR)
филип'ян 1:1 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Filippi 1:1 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Филипяни 1:1 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Filipperne 1:1 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »