1 Timoteut 1:1 ALB Phone Background Pictures

Best Christian iPhone Wallpaper with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download 1 Timoteut 1:1 ALB mobile wallpapers with Bible verse quotes and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

1 Timoteut 1:1 ALB Mobile Phone Wallpaper - Pali, apostulli i Jezu Krishtit, me urdhër të - Mobile Bible Verse Wallpaper

1 Timoteut 1:1 ALB

Pali, apostulli i Jezu Krishtit, me urdhër të Perëndisë, Shpëtimtarit tonë, dhe të Zotit Jezu Krisht, shpresës sonë,

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

1 Timoteut 1:1 ALB Bible images with quotes are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

1 Timoteut 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to 1 Timoteut 1:1 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Titi 1:3 ALB Bible Verse Image
Titi 1:3 (ALB) »
dhe që në kohë të caktuara e shfaqi fjalën e tij me anë të predikimit që m’u besua me urdhër të Perëndisë, Shpëtimtarit tonë,

Kolosianëve 1:27 ALB Bible Verse Image
Kolosianëve 1:27 (ALB) »
të cilëve Perëndia deshi t’ua bëjë të njohur cilat ishin pasuritë e lavdisë së këtij misteri ndër johebrenjtë, që është Krishti në ju, shpresë lavdie,

Juda 1:25 ALB Bible Verse Image
Juda 1:25 (ALB) »
të vetmit Perëndi të ditur, Shpëtimtarit tonë, i qoftë lavdi, madhështi, sundim dhe pushtet, tani dhe përjetë. Amen.

1 Pjetrit 1:3 ALB Bible Verse Image
1 Pjetrit 1:3 (ALB) »
Qoftë bekuar Perëndia edhe Ati i Zotit tonë Jezu Krisht, i cili me anë të mëshirës së tij të madhe na rilindi për një shpresë të gjallë me anë të ringjalljes së Jezu Krishtit prej së vdekurish,

2 Korintasve 1:1 ALB Bible Verse Image
2 Korintasve 1:1 (ALB) »
Pali, apostull i Jezu Krishtit nëpërmjet vullnetin e Perëndisë, dhe vëllai Timote, kishës së Perëndisë që është në Korint, bashkë me gjithë shenjtorët që janë në gjithë Akainë:

Galatasve 1:1 ALB Bible Verse Image
Galatasve 1:1 (ALB) »
Pali, apostull (jo nga njerëzit, as me anë të njeriut, por nëpërmjet Jezu Krishtit dhe Perëndisë Atit, që e ringjalli prej së vdekurish),

1 Timoteut 2:7 ALB Bible Verse Image
1 Timoteut 2:7 (ALB) »
për të cilin unë u vura predikues dhe apostull (them të vërtetën në Krisht, nuk gënjej), mësues i johebrenjve në besim dhe në të vërtetë.

1 Timoteut 1:12 ALB Bible Verse Image
1 Timoteut 1:12 (ALB) »
Dhe e falënderoj Krishtin Zotin tonë, që më bën të fortë, sepse më çmoi të denjë për t’u besuar, duke më vënë në shërbimin e tij,

2 Timoteut 1:10 ALB Bible Verse Image
2 Timoteut 1:10 (ALB) »
dhe tani u shfaq me anë të dukjes së Shpëtimtarit tonë Jezu Krishtit, që e prishi vdekjen dhe nxori në dritë jetën dhe pavdekësinë me anë të ungjillit,

Veprat e Apostujve 9:15 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 9:15 (ALB) »
Por Zoti i tha: “Shko, sepse ai është vegla që unë kam zgjedhur për ta sjellë emrin tim përpara johebrenjve, mbretërve dhe bijve të Izraelit.

Isaia 45:15 ALB Bible Verse Image
Isaia 45:15 (ALB) »
Në të vërtetë ti je një Perëndi që fshihesh, o Perëndi i Izraelit, o Shpëtimtar.

2 Thesalonikasve 2:16 ALB Bible Verse Image
2 Thesalonikasve 2:16 (ALB) »
Dhe vetë Zoti jonë Jezu Krisht dhe Perëndia Ati ynë, që na deshi dhe na dha me anë të hirit një ngushëllim të përjetshëm dhe një shpresë të mirë,

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
1 Timothy 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
1 Timothy 1:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
1 Timothy 1:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
1 Timothy 1:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
1 Timothy 1:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
1 Timothée 1:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
1 Timotheus 1:1 (LUTH1912) »
Portuguese Bible (BSL)
1 Timóteo 1:1 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
1 Ti-mô-thê 1:1 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
1 Timoteo 1:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
1 Timoteo 1:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
提 摩 太 前 书 1:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
提 摩 太 前 書 1:1 (CUVT) »
Ukrainian Bible (UKR)
1 Тимофію 1:1 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
1 Timóteus 1:1 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
1 Тимотей 1:1 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
1 Timoteus 1:1 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »