Levitiku 1:1 ALB Phone Background Pictures

Best Christian iPhone Wallpaper with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download Levitiku 1:1 ALB mobile wallpapers with Bible verse quotes and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Levitiku 1:1 ALB Mobile Phone Wallpaper - Zoti thirri Moisiun dhe i foli nga çadra e - Mobile Bible Verse Wallpaper

Levitiku 1:1 ALB

Zoti thirri Moisiun dhe i foli nga çadra e mbledhjes, duke thënë:

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Levitiku 1:1 ALB Bible images with quotes are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Eksodi 40:38 (ALB)

Levitiku 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Levitiku 1:1 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Eksodi 19:3 ALB Bible Verse Image
Eksodi 19:3 (ALB) »
Pastaj Moisiu u ngjit drejt Perëndisë; dhe Zoti i thirri nga mali, duke i thënë: "Kështu do t’i thuash shtëpisë së Jakobit dhe këtë do t’u njoftosh bijve të Izraelit:

Eksodi 25:22 ALB Bible Verse Image
Eksodi 25:22 (ALB) »
Aty unë do të të takoj, nga lart, mbi pajtuesin, midis dy kerubinëve që janë mbi arkën e dëshmisë, do të të njoftoj tërë urdhërat që do të të jap për bijtë e Izraelit.

Eksodi 40:34 ALB Bible Verse Image
Eksodi 40:34 (ALB) »
Atëherë reja e mbuloi çadrën e mbledhjes dhe lavdia e Zotit e mbushi tabernakullin.

Eksodi 29:42 ALB Bible Verse Image
Eksodi 29:42 (ALB) »
Do të jetë një olokaust i përjetshëm për gjithë brezat e ardhshëm, ti ofruar në hyrje të çadrës së mbledhjes, përpara Zotit, kur unë do t’ju takoj për të folur me ty.

Eksodi 24:12 ALB Bible Verse Image
Eksodi 24:12 (ALB) »
Pastaj Zoti i tha Moisiut: "Ngjitu tek unë në mal dhe qëndro aty; dhe unë do të jap disa pllaka prej guri, ligjin dhe urdhërimet që kam shkruar, me qëllim që ti t’ua mësosh atyre".

Eksodi 24:1 ALB Bible Verse Image
Eksodi 24:1 (ALB) »
Pastaj Perëndia i tha Moisiut: "Ngjitu te Zoti, ti dhe Aaroni, Nadabi dhe Abihu si dhe shtatëdhjetë nga pleqtë e Izraelit, dhe adhuroni nga larg;

Eksodi 33:7 ALB Bible Verse Image
Eksodi 33:7 (ALB) »
Pastaj Moisiu mori çadrën dhe e ngriti jashtë kampit, larg tij dhe e quajti tenda e mbledhjes; kushdo që kërkonte Zotin, dilte drejt çadrës së mbledhjes, që ndodhej jashtë kampit.

Eksodi 39:32 ALB Bible Verse Image
Eksodi 39:32 (ALB) »
Kështu përfundoi tërë puna e tabernakullit dhe e çadrës së mbledhjes. Bijtë e Izraelit vepruan sipas të gjitha urdhrave që Zoti i kishte dhënë Moisiut; ata vepruan në këtë mënyrë.

Numrat 7:89 ALB Bible Verse Image
Numrat 7:89 (ALB) »
Dhe kur Moisiu hynte në çadrën e mbledhjes për të folur me Zotin, dëgjonte zërin e tij që i fliste nga pjesa e sipërme e pajtuesit që ndodhet mbi arkën e dëshmisë midis dy kerubinëve; kështu i fliste Zoti.

Gjoni 1:17 ALB Bible Verse Image
Gjoni 1:17 (ALB) »
Sepse Ligji u dha nëpërmjet Moisiut, por hiri dhe e vërteta erdhën nëpërmjet Jezu Krishtit.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Leviticus 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
Leviticus 1:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Leviticus 1:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Leviticus 1:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Leviticus 1:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
Lévitique 1:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Levitikus 1:1 (LUTH1912) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਅਹਬਾਰ 1:1 (PANIRV) »
Marathi Bible (MARIRV)
लेवीय 1:1 (MARIRV) »
Gujarati Bible (GUJIRV)
લેવીય 1:1 (GUJIRV) »
Hebrew Bible (HEB)
ויקרא 1:1 (HEB) »
Portuguese Bible (BSL)
Levítico 1:1 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Lê-vi 1:1 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Levítico 1:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Levitico 1:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
利 未 记 1:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
利 未 記 1:1 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
3 Mosebok 1:1 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Левит 1:1 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Левит 1:1 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
3 Mózes 1:1 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Левит 1:1 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
レビ記 1:1 (JPN) »
Norwegian Bible (NORSK)
3 Mosebok 1:1 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »